نمونه سوال درس شناخت ادعیه اهل بیت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت ادعیه اهل بیت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
نات : ( شناخت ادعیه اهل بیت (ع رشته تحصیلي/کد درسی
الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۹۹
در کدامیک از گزینه های زیر، ادعا کلید رستگاری معرفی شده است؟
ا. نعم السلاح الدعاء ٢. الدعاء مفاتيح النجاح ۳. العاء مخ العباده ٢. الدعاء ترس المؤمن
" در آیات قرآن، عبارت آواه الحلیم در توصیف چه کسی آمده است؟
۱. حضرت ابراهیم(ع) ۲. حضرت علی(ع) ۳. حضرت نوح (ع) ۴ - حضرت یعقوب (ع) " - از دیدگاه ابن فهد حلی ، دعا در لغت به چه معناست؟
۱. الرغبه ٢. البلاء ٢. الإجابه ٢. الإستدعاء " در کدامیک از گزینه های زیر، دعا به معنای کمک خواستن آمده است؟
ا. و الله يدعو إلى دار السلام ۰۲ و ادعوه مخلصین اله الدین
۳. ادعوا شهداء کم من دون الله ۴. یا قوم مالی آدعوکم الی التجاه * در کدامیک از آیات زیر به شیوه هایی از دعا اشاره شده است؟
۰۱یدعون را هم خوفا و طمعاً آنان رتی قریب مجیب
۳. و آتاکم من کل ماسألتموه أ. أجيب دعوه الداع إذا دعان " آیه ربنا ظلمنا آنفسنا و ان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین از زبان چه کسی است؟
۱. ابراهیم و اسماعیل ۲. آدم و حوا ۳. یعقوب و یوسف ۴. ابراهیم و اسحاق
" " سخن حضرت نوح، پس از آماده شدن کشتی و اجرای دستورات الهی در کدامیک از گزینه های زیر آمده است؟ ۱. رب اغفر و لوالدی و لمن داخل بیتی مؤمناً ۲. الحمدلله الذی و هب لی علی الکبر اسماعیل ۳. ربانی اعوذ بک آن آسئلک مالیس لی به علم ۲. الحمدلله الذی نجینا من القوام الظالمین
" حضرت ایوب (ع) هنگامیکه از شماتت بی خردان به ستوه آمد خداوند را با چه صفتی مورد خطاب قرار داد؟ ١. أرحم الراحمين ۲. مستجاب الدعوه ۳. خیر الرازقین ۴- خیر الماکرین
- امام صادق(ع)، در هنگام چه چیزی، دعای اللهم خلا سبیلنا و آحسن سیرنا و آعظم عافیتنا را بیان می فرمود؟ ۱. مصیبت ۲. سفر ۳. بلایا ۴. جهاد
- - - - - • ? “. . ** - - - - 2. – ) بشر به حکم چه چیزی به نیایش در برابر قدرتی مافوق همه نیروهای عالم مادی مایل و نیازمند است؟
۱. خلقت ۲. فطرت ۰۳ ضرورت ۴. حکمت
い・い・ハ・Y・Y管Yめ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
- تا: شناخت ادعیه اهل بیت (ع) رشته تحصیلي/کد درسی
الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۹۹
- آیه الا آملک لنفسی نفعاً و لا ضراً بر چه چیزی دلالت دارد؟
۱. نفع و زیان بندگان در بلاها ۲. توجه بنده به رازقیت خالق
۳. محبوبیت خالق در نزد مخلوق ۴. توجه بنده به فقر و نیاز خود " " این عبارت از کیست؟ همین کتابهای ادعیه، انسان را آدم می سازد. وقتی که انسان آدم شد، به همه مسائل اسلامی و انسانی
۱. علامه طباطبایی ۲. ابراهیم غفاری ۳. امام خمینی (ره) ۴. علامه حر عاملی
" " از نظر ابوحامد غزالی بر پایه قضا و قدر الهی، چه چیزی با دعا برطرف شود؟ ۱. زیان و خسران ۲. گناه و خطا ۳ - شرور و بلیّات ۴. قهر و غلبه \ Y.
- هر قدر انسان به مبدأ و معاد عارف تر بوده و این معرفت منجر به باور و اعتقاد در او گردد، از چه چیزی در امان خواهد بود؟
۱. کبر ۲. فساد « : فقر ۴. غفلت
* - بهترین و برترین ثمره دعا در کدام گزینه آمده است؟ ۱. بازیابی خویش ۲. عدم غفلت از عبودیت ۳. تطهیر روح و آرامش ۴. خضوع در برابر خداوند
" حضرت علی(ع)، ثمره علم " را چه چیزی معرفی می کند؟
۱. خیرات ۲. عبادت ۳. نعمت ۴. ایمان
" پیامبر اکرم(ص) در کدام جنگ، بعد از پایان یافتن اقدامات ساماندهی و تجهیز، بر بالای کوه رفته و این دعا را خواند؟ یا صريخ المكرومين....إكشف عنا غمّنا و همّنا و كربنا..."
) ... احزاب Y. بدر ۳. آحد f خنین " در کدامیک از گزینه های زیر وصف کسانی آمده است که فقط زمانی به خدا احساس نیاز می کنند که گرفتار شدائد می
شوند ؟
1. اللهم برحمتك فى الصالحين فأدخلنا ٢. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم
۳. الهی و آلحقنی بنور عزک الابهج ٢. فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين
روایت الدعاء مع آکل الحرام لا یستجاب، عدم استجابت دعا را چه چیزی معرفی می کند؟
۱. لقمه حرام ۲. ظلم به مردم ۳. مال یتیم ۴. آلودگی به گناه
い・い・ハ・Y・Y管Yめ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
- تا: شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
********** الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۱۹۹
" چه چیزی در تعابیر علمای دین سید الآداب شمرده شده است؟
۱. وضو ۲. طهارت ۳. بکای ۴. خشوع " - کدامیک از گزینه های زیر به معنای با انگشت سبابه اشاره کردن است؟ ۱. تبتلا ۲. تعوذ ۳. ابتهالی ۴. الداعی " آیه یمحوالله ما یشاء و ایثبت و عنده آم الکتاب بر چه چیزی دلالت دارد؟ ۱. دعا ۲. قدرت ۳. بداع ۴. مشیت
" در روایات امام صادق(ع) دعا و نیایش، چه چیزی را برمی گرداند؟ ) ... قدر ’’ ‍‍ෙ ۳. غمر ۴. قضا
YY " در برخی از روایات، دعاع، معدن و منبع (کهف) چه چیزی معرفی شده است؟
۱. مطر ۲. اجابه ٢. إلحاح ۴. العطیه * علامه طباطبایی در تفسیر آیه آدعونی آستجب لکم رابطه دعا با اجابت را چگونه می داند؟
۱. حقیقت ۲. مجازی ۳. معیت .Y . وهمی " محسوس ترین نوع اجابت دعا، در کدامیک از گزینه های زیر آمده است؟
۱. به همان شکلی که دعا کننده درخواست دارد. ۲. به شکلی که شرور و بلاها از دعا کننده دفع شود.
۳. به شکلی که گناهان داعی مورد بخشایش قرار گیرد. ۴. حاجت درخواست کننده با تأخیر برآورده شود.
" - بر اساس دعای مشلول، بندگان گنهکار از ناامیدی از چه چیزی نهی شده اند؟ یا عبادی الذین آسرفوا علی آنفسهم لا تقنطوا
من..."
۱. خوف من الله ۲. رحمه الله ۳. شفاعه الله ۴. طلب من الله " - کدام یک جزء اوقات مطلق دعا است؟
۱. وقت نماز صبح ۲. ساعات اول شب ۳. ماه رمضان ۴. وقت افطار " دعای حصن ثغور المسلمین بعزتک برای چه کسانی بیان شده است؟
۱. مومنین ۰۲ پاسداران دین ۳. مومنین ۴. پدر و مادر " نخستین مرحله پیدایش دعا در شیعه به چه کسی باز می گردد؟
۱. حضرت علی(ع) آ، پیامبر(ص) ۳. امام سجاد(ع) ۴. کمیل بن زیاد
= صفحه ۳ از ۴
い・い・ハ・Y・Y管Yめ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
- تا: شناخت ادعیه اهل بیت (ع) رشته تحصیلي/کد درسی
الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۹۹
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۲۵ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه " از "
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :