نمونه سوال درس قرآن و خاور شناسان نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس قرآن و خاور شناسان نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : قرآن و خاورشناسان رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۷ W— دیدگاه ابن منظور دار بیان ساخت اشتقاقی امت برای وصف آنتی با چه اشکالی 9 نقدی روبروست؟ ۱. اشکال دستوری ۲. کمبود یا نبود نگارش اختصاصی به امت عرب نداشته است. ۳. بار معنایی آن نسبت به بار معنایی آمی یکسان است. ۴. امت عرب در مقایسه با اهل کتاب آمی بوده اند. ۲- از دیدگاه نویسنده کتاب کدام تفسیر از کلمه آمانی توسط فراء به تفسیر او نزدیکتر است؟ ۱. خوانندگان ۲. بت پرستان ۳. از برگفتن مطالبی بدون مراجعه به کتاب ۴. سخنان دروغین و ساختگی ۳- از نظر ونسینک کلمه عبری گوی معادل با کدام کلمه است؟ ۱. آمی ۲. آمانی ۳. امت ۴. امیون ۴- کدام خاورشناس در بررسی خود از کلمه آنتی ، تفسیری نژاد گرایانه از آن ارائه داده است؟ ۱. بوهلی ۲. هرویتس ۳. نالینو ۴. اشپرنگر
۵- کدام گزینه ناظر به ادعا و تفسیر اشپایر از واژه حطه می باشد؟ ۱. بنی اسرائیل از بکارگیری آن واژه، خطا کردن را قصد کرده اند. ۲. مقصود بنی اسرائیل سرزمین گندم بوده است. ۳. احطه تحریف شده ی واژه عبری حنطه است.
۴. اصل کلمه حطه از عبارات سیفریومای میشنا گرفته شده است.
۶- مکدونالد کدام آیه قرآنی را اشاره به خدمت الهی رایج در کلیساها می داند؟ 1. الله نور السموات و الأرض ٢. وذكرهم بأيام الله ۳. ماله فی الاخره من اخلاق ۴. قولوا حطه نغفر لکم خطایا کم
۷- گزینه صحیح درباره واژه بهیمه کدام است؟
۱. همیشه بصورت صفت بکار می رود. ۲. بمعنای جانوری است که رنگهای گوناگون دارد.
۳. بطور مجازی به حیوان سیاه رنگ اطلاق می شود. ۰۴ به معنای چارپایان است.
۸- از نظر مولر معنای کلمه مثانی چیست؟
۱. جایگاه بالا ۲.استنت ۳. عرف ۴. اساطیر
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΛΥ"Λ***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : قرآن و خاورشناسان
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۷
۹- از دیدگاه علامه طباطبائی مراد از آیام الله چیست؟
۱. مراتب آخرت و مراتب انسان ۲. سنن و افعال الهی نسبت به بندگان از طریق انتقام
۰۳ ایام ظهور امر و سلطنت خداوند ۰۴ ایام ظهور نعمتهای خدا ۱۰- کدام خاورشناس دلیل تشریع تحریم شراب در قرآن راضدانت اسلام با آئین مسیحیت دانسته است؟
۱. مرگلیوث ۲. پالگراو ۳. گلدزیهر ۴. چارلزلیآلی
۱۱- کدام گزینه در رابطه با عمل "روزه در میان قوم یهود صحیح می باشد؟ ۱. عملی پاک کننده به منظور توبه بوده است. ۲. محدود به نخوردن ونیاشامیدن بوده است. ۳. برای توانا کردن فرد در انجام مراسم دینی بوده است. ۲. به منظور سوگواری انجام می گرفته است. ۱۲- از دیدگاه گلدزیهر، علت تصمیم پیامبر اکرم(ص) در انتخاب قبله به سمت بیت المقدس چه بوده است؟ ۱. جلب حمایت یهودیان مدینه ۲. عدم پاک سازی کعبه از بتها ۳. جلوگیری از ایجاد چالش و درگیری میان مسلمانان با یهودیان مدینه ۴. توجه و اقبال بنی اسرائیل در نماز و نیایش به آن سمت ۱۳- گزینه صحیح در رابطه با صابئان کدام است؟ ۱. دارای کتاب مقدستند. آ: پیروان ابراهیم خلیل (ع) هستند. ۰۳ هم کیش با حنیفانند. آستاره پرستند. ۱۴- پیامبر اکرم (ص) درباره کدام شخصیت کلمه حواری را بکار برده اند؟ ۱. معاذ بن جبلی ۲. حستان بن ثابت ۳۔ ابن عباس ". زبير بن عوام ۱۵- در قرائت یونانی، کدام آیه قرآن اشاره به اپیکوریان دارد؟ ۱. و الله خلق کلی دابه من ماء ۲. کنتم خیر امّه آخرجت للناسی
۳. ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا ۴. و کذلک جعلناکم آمه وسطاً
۱۶- از نظر علامه طباطبائی، وصف کدام پادشاه به ذوالقرنین با قرآن قابل تطبیق است؟ ۱. اسکندر یونانی ۲. کوروش هخامنش
۲. داریوش ۴. کوروش و اسکندر هر دو
Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΛΥ"Λ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : قرآن و خاورشناسان
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۷
۱۷- دلیل تلاش وافر مسلمانان پس از وفات پیامبراکرم (ص) برای فهرست بندی نزولی سوره های قرآن چه مسأله ای بوده است؟
۱. مسأله محکم و متشابه ٢، مسأله مطلق و مقيّد " مسأله ناسخ و منسوخ " مسأله اسباب نزول
۱۸- پیشینه تقسیم بندی سه گانه سوره های دوره مکی، مربوط به کدام دانشمند است؟
۱. نولد که ٠٢ گوستاوويل ۳. نیشابوری ۴. سیوطی
۱۹- معیار پیشنهادی ریچارد بل جهت دستیابی به ترتیب نزولی سوره ها کدام است؟ ۱. سبک ۲. قوانین وحی ۳. موضع گیریهای پیامبر اکرم (ص) ۴. حدیث
۲۰- واز هستندسی در زبان فارسی به چه معناست؟
۱. دیبای لطیف ۲. کنیسه « : سراپرده to درخشان
۲۱- تألیف مستقل جلال الدین سیوطی در موضوع واژگان دخیل در قرآن کدام است؟
۱. فقه اللغه ۲. الاتقان ۳. البرهان ٢. المهذب
۲۲- کدام گزینه در رابطه با واژه رقیم صحیح است؟ ۱. نام غاری است نزدیک افسوسی. ۲. مفسران در معنای آن اختلاف دارند.
۰۳ به معنی نوشته ای است بر روی غار، ۲. تغییر یافته دقیانوس است.
۲۳- از دیدگاه آرتور جفری ، ظهور پدیده واژگان معرب در تفسیر قرآن، مربوط به چه زمانی است؟ ۱. هنگام نزول قرآن ۲. هنگام تفسیر آیات توسط پیامبر(ص)
۴. پس از وفات پیامبر(ص)
۳. زمان نگارش قرآن ۲۴- کدام رأی درباره آیه شریفه یا آخت هارون مربوط به محمد بن کعب قریظی می باشد؟
۱. مریم، خواهر موسی و هارون با معجزه ای الهی زنده ماند تا مادر عیسی (ع)شود.
۲. مریم، مادر عیسی به خانواده عمران ، پدر موسی و هارون وابسته است. ۳. مریم، خواهر تنی موسی و هارون است.
۲. دو عمران وجود داشته عمران اول پدر موسی و دوم پدر مریم بوده است.
صفحه ۳ از ۴
Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΛΥ"Λ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : قرآن و خاورشناسان رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۷ ۲۵- گزینه نادرست درباره هامون کدام است؟
۱. لفظی منصرف و عَلَم است، ۲. لقب بزرگترین کاهن فرعون بوده است.
۳. برج بابلی توسط او بنا شد. ۴. وزیر خشایار شاه بوده است. ۲۶- دلیل مفسران فیلسوف مشرب در تسمیه پیامبر(ص) به آنتی چیست؟
۱. چون منسوب به ام الکتاب است. ۲. چون منسوب به ام القری است.
۳. چون منسوب به امت است. ۴. چون منسوب به آم است. ۲۷- کدام خاورشناس قرآن را نسخه ای تحریف شده از تورات معرفی می کند؟
۱. رودی پارت ٠٢ کلرمون ۳. سیدرسکی " . هرشفلد ۲۸- معنای عبارت ایام العرب کدام است؟
۱. روزهای جنگ ۲. ایام جاهلیت ۰۳ درگیریها ۴. پیاپی آمدن روزها ۲۹- در کدام آیه واژه "نور" به معنای آیین اسلام بکار رفته است؟
۱. و اتبعوا النور الذی آنزل معه ٢. يأبى الله إلا أن يتم نوره
" الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى التور ۴. و جعلناله نور یمشی ۳۰- در فهرست واژگان دخیل در قرآن که جلال الدین سیوطی ارائه داده، کدام کلمه فارسی نیست؟
۱. زنجبیلی ۲. آباریق ". شهر ۴. کافور
Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΛΥ"Λ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :