نمونه سوال درس اهل بیت در قرآن و حدیث نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اهل بیت در قرآن و حدیث نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست s. . : تعداد سوالات : تستي:.م تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی - تا: اهل البیت (ع) در قرآن و حدیث اهل البیت درقرآن و حدیث
رشته تحصیلي/کد * : الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی ۱۲۲۰۱۸۲ - ، تربیت معلم قرآن
کریم ۱۲۲۰۵۸۸ - ........ از مهمترین بحثهای زیربنایی تشیع و ...... مهمترین تکلیف دینی مسلمانان است. ۱. معاد شناسی - جهاد ۰۲ پیامبر شناسی - یقین ۳. امام شناسی - ولایت ۴. شفاعت - شهادت
Y دوستی اولیای خداوند و نفرت از دشمنان خدا چه نام دارد؟ ۱. محبت ۲. تولی و تبری ۳. معرفت ۴. عطوفت
" " کدام آیه، زعامت سیاسی - دینی پیامبر اکرم (ص) را اثبات می کند؟
1. (أفمَن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع) " (و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن ما نزل إليهم)
۳. (و ما اینطق عن الهوی) " (النبى أولى بالمُؤمنين من أنفسهم) " به باور علامه طباطبایی مقصود از تفویض امر خلق به پیامبر (ص) چیست؟
۱. مقصود این است که پیامبر اجتهاد می کند.
۲. توانایی بالای پیامبر در اداره جامعه انسانی است.
۳. تشریعات پیامبر را خدا امضا کرده است.
۲. مقصود حقانیت رسالت پیامبر است. * پشتوانه بینش امامان معصوم چیست؟
۱. ودایع نبوتی ۲. همراهی روح القدسی
۳. اجتهاد شخصی ۰۴ بینش الهی این سخن امام صادق (ع) که می فرمایند: «نحن ولاه الامر و خزنه علم الله ...» به کدام یک از منابع علم ائمه اشاره دارد؟
۱. صحیفه امام علی ۲. عصمت ائمه
۰۳ همراهی روح القدسی آ، بینش الهی
" " کدام گزینه درباره «روح القدس» اشتباه است؟ ۱. فرشته ای است که از سایر ملائکه عظیم تر می باشد. ۲. فرشته ای که حامل وحی الهی و رساندن به پیامبر است. ۳. فرشته ای که پس از وفات پیامبر(ص) به ائمه منتقل شد.
۴. فرشته ای که همواره مراقب حرکات پیامبر(ص) بوده است.
い・ハ・Y・YA・Y・) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک
- تا: اهل البیت (ع) در قرآن و حدیث اهل البیت درقرآن و حدیث ********** الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۸۲- تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۸
" " سر دسته گروهی از شیعیان که معتقد بودند از حضرت علی(ع) شمه الهی استشمام می کنند، چه کسی بود؟ ۱. عبدالله بن سبا ۲. ابوحمزه ثمالی " : عبدالله بن عباس سلیم بن قیسی هلالی قدرت تصرف امامان معصوم در جهان هستی چه نام دارد؟ ۱. ولایت تشریعی ولایت تشریع ۲۔ ولایت تبلیغی ولایت تکوینی
عبارت «و آشرقت الارض بنور کم» در زیارت جامعه کبیره به چه مفهومی دلالت دارد؟
- اداره تمام جهان توسط امامان معصوم ۲. روشنی بخشی امامان به قلب مومنان ۳. امامان معصوم مصداق کامل صفات پروردگار ۴. نیاز مداوم و مستمر مردم به نور امامت
کتاب «کمال الدین» در موضوع مهدویت نگاشته چه کسی است؟ ۱. شیخ صدوق ۲. علامه حلی ۲. شیخ طوسی
' - احاديث متواتر «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها» به كدام موضوع اشاره دارد؟ ۱. هدایت امت به سوی حقیقت به دست ائمه
۲. لزوم وجود امام معصوم در همه دورانها
r
لزوم پیروی از دستورات امام معصوم
۲. تدبیر تمامی امور عالم به دست ائمه
" بر پایه روایات یکی از اسباب تأخیر ظهور امام زمان (عج) چیست؟ ۱. تلاش نکردن مردم برای ظهور امام ۲. متعلق مصلحت الهی واقع شدن ۳. عدم احساس نیاز مردم به امام
۴. به وجود آمدن ودیع الهی
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۵
SS S SSAAAASAASAASAAAS
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک - تا: اهل البیت (ع) در قرآن و حدیث اهل البیت درقرآن و حدیث رشته تحصیلی/کد درس : ۱ م. ا... ... * - -- - ... ? . . \ ~ * . . ~ * -- ... ق آ - الهیات (علوم قران و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث (چند بخشی ۱۲۲۰۱۸۲ - ، تربیت معلم قران کریم ۱۲۲۰۵۸۸ " آیه مبارکه (ربنا الذی آعطی کل شیء خلقه ثم هدی) به کدام یک از مراتب هدایت اشاره دارد؟ ۲. عصمت ۳. فطرت ۴. عقلی
۱. تشریع
عالی ترین مرتبه هدایت کدام است؟
۱. توفیق الهی ۲. عصمت
" . تشريع ۴. عقلی " منظور از ظالمین در آیه مبارکه (و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات ... قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین) چیست؟
۱. مطلق عاصی و خلافکار
۲. رباخواران و عاصیان
۰۳ دروغگویان و مشرکین
۴. مشرکان و بت پرستان
" آیه مبارکه (و یوم نحشزمن کل آمُه فوجاً مشن یکذب آیاتنا فهم یوز عون) به کدام واقعه اشاره دارد؟
۱. ظهور منجی ۲. مسئله رجعت
۳. حسابرسی اعمال ۴. روز قیامت ۵ - سید مرتضی دلیل اثبات رجعت را چه می داند؟
۱. اجماع شیعه امامیه ۲. گواهی تاریخ
۳. عقلی نظری ۴. آیات قرآن
" کدام گزینه از دلایل و شواهد قرآنی بر صحت و امکان رجعت نیست؟ ۱. حواریون حضرت عیسی ۲. داستان عزیر پیامبر
۳. اصحاب کهف ۴. دو بار میراندن و زنده کردن
" آيه مباركه (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق و أن الساعة لا ريب فيه) به كدام موضوع مشابه رجعت دلالت دارد؟
۱. داستان عزیر پیامبر ۲. داستان اصحاب کهف
۳. زنده شدن کشته اسرائیلی ۴. دو بار میراندن و زنده کردن
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۵
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SS S SSAAAASAASAASAAAS
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک
- تا: اهل البیت (ع) در قرآن و حدیث اهل البیت درقرآن و حدیث الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی ۱۲۲۰۱۸۲ - ، تربیت معلم قرآن
رشته تحصیلي/کد درسی
کریم ۱۲۲۰۵۸۸
" به گواهی تاریخ و به استناد روایات، جریان حدیث کساء در خانه چه کسی رخ داده است؟
۱. عایشه همسر پیامبر ۲. ام سلمه همسر پیامبر ۳. حفصه همسر پیامبر ۴. حضرت فاطمه زهرا (س) " آیه مبارکه (و آوحی فی کل سماء آمرها) به کدام مرحله هدایت الهی اشاره دارد؟
۱. هدایت فطری ۲: هدایت تشریعی ۳. توفیق الهی ۲. هدایت طبیع
" - هر گاه در آیات قرآن فعل «یضل» به خداوند نسبت داده شود به چه معناست؟
۳. به گمراهی می کشاند آ، از خوبی دور می کند " در آیه مبارکه (لایمسه الا المطهرون) تطهیر به چه معنا است؟ ۱. پاک بودن از نجاست ۰۳ پاکی باطنی
- - - - Y & جریان مباهله پیامبر اکرم با نصاری نجران در چه روزی بود؟ ۱. ۱۷ ربیع الاول ۲۷۰ رجب ۳. ۲۵ ذی الحجه .۱۸ ذی الحجه
" پیامبر پس از نزول کدام آیه فرمود: «الحمد لله الذی خصا علیاً بهذه الکرامه»؟
۱. آیه خاتم بخش
۲. آیه انذار
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۸۰۲ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه " از *
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :