نمونه سوال درس آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so - تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آشنایی با سنت های عرفانی غیراسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات ومعارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )۱۲۲۰۱۶۹ ۱- در دین یونان باستان IllyStaC به چه کسانی اطلاق می شد؟ ۱. محرمان رازها ۲. اعضای جامعه ی مسیحی ۳. شاهدان تجربه ی عرفانی " : معلمان طريق عبادت ۲- ویژگی تاریخ عرفان مسیحی کدام است؟ ۱. قلمروی است که به کلی از سرشت و خلق و خوی بشری دور است. ۲. تجلی مسیح در مراحل مختلف در تاریخ از طریق متون مقدس دینی است. ۳. واکنش خلق و خوهای متفاوت به یک واقعیت و تقاضاست. ۴. یک نوع خاصی از تجربه و یک شکل واحد از کمال است. ۳- یوحنای صلیبی " و " لوسی کریستین به ترتیب در خانواده ی عرفا چه پیشینه ای داشتند؟ ۱. پینه دوز-دختر یک دباغ ۲. کشیشی -دختر یک دباغ ۳. شاعر و موسیقی دان - زنی تارک دنیا ۴. کشاورز- مادر و همسرفداکار ۴- قاعده ی سلوک عارفانه اول بار توسط چه کسانی به کار برده شد؟ ۱. تجربه گریان انجیلی ۲. نوافلاطونیان ٠٢ پيروان پولس قديس ۴. افلاطونیان
۵- مرحله ی دوم حیات عرفانی قدیسه ترزا ، اصلاحگر و بنیان گذار "خانههای دینی به زبان رایج عرفانی چیست؟
۱. حیات اتحادی آن حیات دینی ۳ - حیات عرفانی ۴. حیات اشراقی ۶- موهبت تکلم به زبان ها ویژگی کدام عارف بوده است؟
۱. قدیسه ترزا ۲. قدیس استیفان ٠٢ قدیس پولس ٠٢ قديس رويسبروک ۷- ساختار رهبانیت غرب را چه کسی بنیان نهاد؟
۱. فرانسیس آسیزی ۲. بندیکت ۳. برنارد ۴. الیزابت فرای ۸- یکی از مهم ترین ادعاهای پولس رسول چه بوده است؟
۱. بهره مند شدن از رؤیاها و مکاشفات خداوند ۲. برگزیده شدن توسط روح القدسی
۳. توانا شدن برای انجام دادن هر کارخارق العاده یی ۲. حس به تملک کامل روح مسیح درآمدن
ל. "וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با سنت های عرفانی غیراسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات ومعارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )۱۲۲۰۱۶۹ ۹- به چه دلایلی نمی توان کلمنت اسکندرانی و اوریگن را دقیقاً عارف خواند؟ ۱. غلبه ی افراطی تفکر عقلی بر حکمت قلبی - فقدان ترک تعلقات ۲. افشای اسرار درونی - غلبه ی افراطی حکمت قلبی بر تفکر عقلی ۳. تغییر مستمر روش های رازورز عرفانی - انکار افراطی دنیا و دنیاطلبی ۴. پرهیز از نشان دادن مراقبه گری - ساده گویی مبالغه آمیز ۱۰- درون مایه ی کتاب تذکره ی احوال متقدمان چیست؟ ۱. شرح و توصیف حیات عرفانی در سدههای نخست میلادی ۲. شرح فلسفی - عرفانی حیات روحانی انسان های وارسته ۳. زندگی و سخنان آبای صحرا ۲. تبیین روان شناختی شهود دینی ۱۱- دومین نقطه ی عطف مهم در تاریخ عرفای مسیحی، در قرن چهارم چه بود؟ ۱. شکل گیری فرقه های متنوع عرفانی ۲. حکمت خلوت نشینان مصری ۳. تألیف کتب شرح حال توستط عارفان ۴. ظهور آگوستین قدیس و آثارش ۱۲- مشکلات آگوستین در مواجهه با اقدیس آمبروز از چه نوعی بود؟ ۱. مسائلی ناشی از تعهدات خانوادگی ۲. مشکلات شخصیتی و رفتاری ۰۳ مسائل عقلی و فکری و علمی ۴۔ مشکلات سلوکی و معنوی ۱۳- سه عارف برجسته ی مؤثر در قرن دوازدهم چه کسانی بودند؟ ۱. گرترود، فرانسیس ، زوزو ۰۲گیبر، آنسلم ، آگوستین ۳. کاترین ، آمبروز، رویسبروک ۴. هیلد گارد، ریچارد، برنارد ۱۴- ریچارد سنت ویکتور تعالیم دنیوی را چه می نامید؟ ۱. حکمت بی ارزشی ۲. بیگانگی ذهنی ۳. مرحله ی آفرینندگی ۴. نادانی عرفانی ۱۵- رساله ی درباره ی محبت خدا از کیست؟ ۱. ریچارد ۲. برنارد ۳. توماس آکویناس ۴. کاترین سی ینایی ۱۶- لقب " برادر کوچک پرندگان از آن کیست؟ ۱. فرانسیس آسیزی ۰۲ یاکوپونه تودی ۳. برادر ژیل ۲. برادر لئو
ל. "וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با سنت های عرفانی غیراسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات ومعارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )۱۲۲۰۱۶۹ ۱۷- تحول کامل آبرتینو کاساله تحت تأثیر و هدایت چه کسی صورت گرفت؟
۱. پی یر پتینانو ۰۲ آنجلا مریسی ۲. سسیلیا فلورانسی ۴. آنجلا فولینیویی ۱۸- چه مسئله ای یاکوپونه تودی را به سوی پذیرفتن فقر فرانسیسی کشاند؟
۱. مخاطب های معنوی اشعارش ۲. سادگی، پارسایی و سخت کوشی او
۳. مصیبت مرگ ناگهانی همسرش ۰۴ بیان شعری معنویت گرایانه اش ۱۹- یکی از ویژگیهای آثار عارفان انگلیسی قرون وسطا چیست؟
۱. انحصار این آثار به خوانندگانی از طبقه ی اشراف ۰۲ وابستگی آن آثار به زندگی انفرادی
۳. محدود بودن این آثار به حوزه ی کلیسا و روحانیت ۰۲ برخورداری از احساسات لطیف و واقع گرایانه .Y— کدام عارف همانندی بسیاری با قدیسی فرانسیس داشت ؟
۱. قدیس بوناونتورا ۲. ویکلیف ۳. قدیسی گریگوری ۴. ریچارد رول ۲۱- نقد رفتار کشیش مآبانه و ژست های عابدانه با لحن طنز آمیز در چه کتابی آمده است؟
۱. ابر نادانی ۲. میزان کمال ۳. تجلیات عشق الاهی ۴. کمدی الاهی ۲۲- کتاب "آواز ملائک اثر کدام عارف انگلیسی قرون وسطا است؟
۱. جولیان نورویچی ٠٢ والتر هيلتون ۲. ریچاردرول ۴ - ویلیام بلیک ץץ- اصل ایمان لوتری" از چه سنخی است ؟
۱. اعتقاد جزمی به کلیسا و پاپ ۲. باور مؤمنانه به کتاب مقدسی
۳. تبعیت عرفانی از خدا ۴. صرف عقیده به خدا ۲۴- معنوی ترین آثار یاکوب بومه چه ویژگیهایی دارند؟
۱. تأکید بر راست کیشی رایج و ملهم بودن از تأثیر الاهی ۲. تأکید بر انسان تاریخی ونقد کلیساهای سنگی
۳. شرح ظلمت و نور ابدی و بیان مراحل رشد عرفانی ۴. واقع گرایی دینی و مسئولیت شخصی نفس
۲۵- در قرن ۱۷ میلادی کدام امر به تجربهای بزرگ در عرفان جمعی منجر گردید؟ ۱. ریاضت های سخت پیوریتن ها ۲. جریان افلاطونیان کمبریج
۳. شکل گیریی انجمن دوستان ۴. مکتوبات عرفانی اهل تسلیم
ל. "וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با سنت های عرفانی غیراسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات ومعارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )۱۲۲۰۱۶۹ ۲۶- تقبیح شدید بردگی و دلسوزی به حیوان ها از ویژگی های کدام عارف بود؟
۱. جان وولمن ۲. جورج فاکسی ۳. جان بانیان ۴ - ویلیام پن ۲۷- کدام یک از شخصیتهای زیر از لاادری گری به مسیحیت " تغییر کیش داده است؟
۱. ترز دو لیزیو ۲ - مادلین سمر ۳۔ ماری اسلسر ٢. جان ويلهلم راونترى ۲۸- عادی به نظر رسیدن ، آرزوی کدام بانوی عارف بود؟
۱. لوسی کریستین ۲. الیزابت فرای ۳. مادر جنت استوارت ۴. الیزابت دولا ترینیت ۲۹- تجربه ی عرفانی " شارل فوکالد ثمره ی چه بود؟
۱. زندگی صددرصد مسیحی ۲. سکوت
۳. آگاهی از حضور خداوند ۴. توبه ۳۰- شارل فوکالد زندگی دینی خود را در کدام گروه شکوفا نمود؟
۱. انجمن نام مقدسی ۲. فرقه ی تراپی ها ۳. انجمن اراتوری ۴. فرقه ی کواکرها
ל. "וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :