نمونه سوال درس تاریخ تفسیر قرآن کریم 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تفسیر قرآن کریم 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی :
من این تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱
را تحتی * در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰.۹۹
- کدام یک از گزینه های زیر نادرست است ؟ ۱. درباره ی تاریخ تفسیر در میان پیشینیان، کتاب مستقلی نوشته نشده است. ۲. در اینکه واژه ی فستر در اصل عربی است یا نه، اختلافی نیست. ۳. نگارش تفسیر از نیمه ی اول قرن دوم هجری شروع شد. ۲. درباره ی نخستین مدون تفسیر، اختلاف نظر است.
نخستین کتاب مستقل در موضوع تاریخ التفسیر تألیف چه کسی است ؟
۱. عبدالوهاب طالقانی ۰۳ قاسم قیسی ۳. شیخ آقا بزرگ تهرانی ۴. سید محسن امین
" کدام یک از علمای زیر به طور مبالغه آمیزی مدعی است که در صدر اسلام، همه مردم، معانی تک واژه ها و جمله های قرآن را به خوبی درک می کردند ؟
۱. ابن خلدون آن جریر طبری ۳. زرقانی ۴. زمخشری
" - کدام یک از علمای زیر، طرفدار تفسیر اندکی از آیات از ناحیه ی پیامبر اکرم (ص) است ؟
) ... ابن تیمیه ャ。 ذهبی .Y . سیوطی .Y . زمخشری * تعریف ذیل در مورد صحابه از کدام یک از علمای زیر است ؟ به کسانی که رسول خدا (ص) را ملاقات کرده باشند و به آن
حضرت ایمان آورده و با اسلام از دنیا رفته باشند، صحابه گفته می شود.
۱. شیخ طوسی آ ، طریحی ۰۳شهید ثانی ۴. حاکم نیشابوری
این سخن در مورد حضرت علی (ع) از چه کسی نقل شده است ؟ ما کان احد من الناس یقول اسلونی غیر علی بن ابی
طالب."
۱. سعید بن مسیب ۲. جابر بن عبدالله انصاری
۰۳ واصل بن عطا ". سليمان بن مهران
تنها شبهه ای که درباره ابن عباس مطرح شده است، کدام است ؟ ۱. برخی روایات است که کشی نقل کرده و ابن عباس را مورد نکوهش قرار داده است. ۲. این شبهه است که چرا وی در جریان کربلا شرکت نکرده است. ۳. دفاع نکردن وی از حضرت علی (ع) در جریان سقیفه. ۴. استفاده او از روایات ضعیف در تفسیر قرآن،
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
የለየ'የ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی :
من این تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱
را تحتی * در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰.۹۹
" " جملات زیر درباره ی چه کسی است ؟ او نخستین کسی بود که در مکه قران را آشکارا و با صدایی بلند تلاوت می کرد و به گوش قریش رسانید. وی در این راه آزار و شکنجه دید و در میان صحابه به علم قرائت معروف بود.
۱. مجاهد بن جبر ۲. سعید بن جبیر ۳ - ابی بن کعب " : عبدالله بن مسعود
" - جملات زیر درباره ی مصحف کدام یک از صحابه است ؟ این مصحف مشتمل بر ۱۱۵ سوره است که سوره فیل و قریش یک
سوره شمرده شده، ولی سوره خلع و حفد بعد از سوره و العصر در آن افزوده شده است.
۱. مصحف ابی بن کعب ۲. مصحف ابن عباسی
" : مصحف عبدالله بن مسعود " : مصحف زيد بن ثابت
۱ - کدام یک از گزینه های زیر، از جمله ویژگی های تفسیری صحابه نیست ؟
۱. سادگی و بی پیرایگی ۲. توجه به مسائل فلسفی آیات ۲. اختلاف نداشتن در مسائل فقهی و کلامی ۴. تفسیر نشدن تمام قرآن
عصر تابعان، هم زمان با حضور کدام یک از ائمه ی (ع) زیر است ؟
۱. امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ۲. امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) .Y . امام باقر )8( و امام صادق )8( و امام کاظم )8( .Y . امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) و امام رضا (ع)
" " جملات زیر درباره ی کدام یک از تابعین زیر است ؟ وی در سال ۹۵ قمری در ۴۹ سالگی به دست حجاج بن یوسف ثقفی به شهادت رسید. مناظره او با حجاج ثقفی معروف است. وی پیرو امام زین العابدین (ع) بود.
۱. مجاهد بن جبر ۲.اسدی کبیر ۳. قتاده بن دعامه ۴. سعید بن جبیر
r \ حملات زیر درباره பி کدام یک از افراد زیر است ؟"ابن شهر آشوب، شیخ طوسی 9 صاحب روضات الجنات او را از اصحاب امام
سجاد (ع) معرفی کرده اند، و ابن قتیبه به شیعه بودن او تصریح نموده، اما برخی دیگر وی را از متصوفه و از مفسران اهل سنت می دانند .
۱. طاووسی بن کیسان ۲ - حسن بصری ۳۔ عطاء بن ابی ریاح ۴۔ محمد بن کعب " - عكرمه در آيه .......و من أحسن قولاً ممّن دعاه الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين منظوراز المسلمين راجه
کسانی می داند ؟
۱. قاریان قرآن ۲. منادیان توحید ۰۳ راستگویان ۴. اذان گویان
የለየ'የ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی :
من این تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱
را تحتی * در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰.۹۹
طبق روایت نقل شده، سعید بن مسیب منظور از آیه ی او السابقون الاولون..... را چه کسانی می داند ؟ ۱. کسانی که در ایمان آوردن به پیامبر (ص) بر دیگران پیشی گرفتند. ۲. کسانی که به دو قبله نماز خوانده اند. ۳. کسانی که به خاطر ایمانشان مهاجرت کردند. ۴. کسانی که در عقبه ی اول با پیامبر (ص) بیعت کردند. " جملات زیر درباره کدام یک از افراد زیر است ؟ وی ساکن بصره و از دانشمندان بزرگ عصر خود بوده او دارای حافظه ای
قوی، اطلاعاتی گسترده در اشعار ایام عرب و انساب داشته و لغت شناسی در زبان تازی بود. گفته اند وی در سال ۱۱۷ قمری وفات کرد.
۱. حسن بصری ۲. اقتاده بن دعامه ۳۔ عامر شعبی ۴. ابوصالح باذان
" " جملات زیر درباره ی چه کسی است ؟ وی از مفسران تابعی و از اصحاب و شاگردان امام سجاد (ع) و امام باقر(ع) بوده است. روایات فراوانی در تفسیر، احکام و ویژگی های اهل بیت (ع) از او نقل شده که نشانه ی شیعه بودن وی است. از این رو اهل سنت تنها ایرادی که از وی گرفته اند، شیعه (رافضی) بودن اوست.
۱. مسروق بن اجدع ۲. جابر بن یزید جعفی " : علقمه بن قيس ۴۔ عامر شعبی " " جملات زیر درباره ی کدام یک از تابعین زیر است ؟ مامقانی رجال شناس معروف در مورد ایشان می نویسد: از مجموع
اخبار استفاده می شود که این مرد در غالب جلالت و نهایت فضل است و نزد امام باقر (ع) و امام صادق (ع) جایگاه و منزلت
بزرگی دارد. بلکه وی محرم اسرار و مورد لطف و عنایت ویژه ی آن دو امام بوده و بر اسرار و مناقبی از اهل بیت (ع) آگاه
بوده است. ۱. محمد بن کعب آ - ابوالعاليه رفيع بن مهران ۳. جابر بن یزید " . مسروق بن اجدع
۱ - شافعی در مورد کدام یک از افراد زیر گفته " الناس عیال علیه فی التفسیر؟
۱. عطاء بن سائب ۲. ابان بن تغلب " : مقاتل بن سليمان ۴. علی بن طلحه
* ... - -- --- م . . . - - ثم تع • - Y - کدام یک از گزینه های زیر، جزء ویژگی های تفسیری تابعان نیست ؟ ۱. تکیه بر اجتهاد و توسعه ی آن ۲. ظهور تنوع و اختلاف در تفسیر
۲. تکیه بر علم و معرفت در تفسیر آ ، گسترش روایات اسرائیلی
የለየ'የ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : .
من این تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱
را تحتی * در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰.۹۹
- - -- ... * - Y \ بیشترین روایات و اخبار یهود را چه کسی وارد حوزه ی دین اسلام کرد ؟
۱. ابو هریره أ : مخيريق ۳. ابوریه ۴. کعب الاحبار
" در چه قرنی تلاش های امامان معصوم (ع) به ثمر می نشیند و تفسیر استقلال خود را به دست می آورد ؟
۱. قرن اول ۰۲قرن دوم " . قرن سوم ۴. قرن چهارم - -- --- וץ – .ع . . . - . . . . . مع" کدام یک از گزینه های زیر، جزء ویژگی های تفسیری قرن سوم نیست ؟
۱. تدوین علم تفسیر به صورت یک علم مستقل ۲. شکوفا شدن علوم مختلف و رشد ادبیات و لغت
۳. نگاشته شدن تفسیر با رویکردهای مختلف ۴. توجه به آیات مجمل و متشابه
" تفسیر عرفانی و اشاره ای در کدام قرن آغاز شد؟ ۱. قرن اول ۰۲ قرن دوم " . قرن سوم ۴. قرن چهارم " نخستین کسی که در تدوین مسائل قرآنی، برخی از بحث های معانی و بیان را مطرح کرد، چه کسی است ؟
۱. محمد بن ادریس شافعی ۲. ابو عثمان جاحظ
۳. ابوعبیده معمر بن مثنی ۴. ابن قتیبه دینوری
" نزدیک ترین تفسیر مدون و روایی به عصر نزول، کدام یک از تفاسیر زیر است ؟
۱. تفسیر نعمانی آ ، تفسیر فرات کوفی ۳. تفسیر قمی ۴. تفسیر نجاشی " دو مشکل اساسی در تفسیر فرات کوفی کدام است ؟
۱. استفاده فراوان از روایات ضعیف - پراکنده بودن مطالب تفسیری
۲. روایات تفسیری نظم خوبی ندارند - تقطیع سند و حذف اسانید
۳. گستردگی مباحث فقهی آیات - نقل فراوان اقوال صحابه
۴. مطرح نمودن شبهه های زیاد - تفسیر نکردن تمام آیات " نخستین کسی که تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ع) را جعلی اعلام کرد و راویان آن را مجهول و ضعیف دانست،
چه کسی است ؟
۱. ابو یعقوب استرآبادی ۲. ابن الغضائری ۳. علی بن محمد سیار ۴. علامه حلی
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۸۲۴ ت= دي
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :