نمونه سوال درس دو میدانی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس دو میدانی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : دومیدانی ۱، دوومیدانی ۱-عملی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی،( - ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۱۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۴،
۱- دو و میدانی در چه دوره ای وارد بازی های المپیک نوین شد؟ ۱. اولین دوره ۲. دومین دوره ٠٢ سومين دوره آ، چهارمین دوره ۲- تعداد خطوط دو، در پیست های استاندارد حداقل چند خط و عرضی هر کدام چقدر است؟ ۱. ۶ تا ۸ خط - عرضی ۱/۲۲ ۷.۲ خط - عرضی ۱/۳۳
۳. ۵ تا ۷ خط - عرضی ۱/۲۲ ۴. ۴ خط- عرضی ۱/۳۳
۳- کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟ ۱. مردان تا سن ۳۰ سالگی سرعتشان قابل افزایش است. ۲. زنان بین سنین ۲۳ تا ۲۵ سالگی به حداکثر سرعت خود می رسند. ۲. بهترین زمان عکس العمل در زنان، طولانی تر از مردان است (در شرایط برابر) ۴. قدرت تأثیر چندانی در سرعت ندارد. ۴- در کدام دسته از دوهای زیر با توجه به محل قرارگیری، تخته استارت به صورت مورب قرار می گیرد؟ ۱. ۱۰۰-۲۰۰ و ۴۰۰ متر ۲. ۲۰۰-۴۰۰ و ۴۰۰ متر با مانع
.Y . ۱۰۰-۲۰۰ و ۴۰۰ متر با مانع .Y . ۴۰۰- ۱۰۰ و ۴۰۰ متر
۵- کدام گزینه در ارتباط با دوهای امدادی صحیح می باشد؟ ۱. در مسابقات المپیک سه نوع دوی امدادی برگزار می شود.
۲. تعویضی در دوی ۴× ۱۰۰ متر به صورت دیداری انجام می شود.
Y.
در دوی ۴× ۴۰۰ متر چهار منطقه ۲۰ متری تعویضی وجود دارد.
t
در دوی ۴× ۴۰۰ متر منطقه شتاب گیری وجود ندارد.
۶- ارتفاع موانع و فاصله مابین آنها در دوی ۱۱۰ متر به ترتیب چقدر است؟
- १/\* – •/१\t t ۱. ۰/۹۱۴ - ۸/۵ متر ۲. ۱/۰۶۷ - ۸/۵ متر ۳. ۱/۰۶۷ - ۹/۱۴ متر
= صفحه ۱ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Y.Y. (Y, \, \f AA***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : دومیدانی ۱، دوومیدانی ۱-عملی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران
)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۱۰ -
، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۴
۱۵۰۴ کیلومتر
پرواز
آ، پرش - لی لی - گام
.Y . فاسبوری
صفحه ۲ از ۴
۷- کدام گزینه در ارتباط با شکل مناسب عبور از موانع در دوهای با مانع صحیح می باشد؟ ۱. عبور باید با حداقل ارتفاع ممکن (مماسی با مانع) صورت گیرد. ۲. نیروی مفاصل مچ و زانو در هنگام عبور، بیشتر برای بالا رفتن اعمال می شود. ۳. در هنگام عبور پای راهنما در مفصل زانو زاویه ۹۰ درجه دارد. ۴. مسیر حرکتی مرکز ثقل در روی مانع باید بالاترین نقطه ممکن باشد.
۸- در دوهای استقامت (طولانی مدت) ابتدا چه قسمتی از پا روی زمین کاشته می شود؟ ۰۱ سینه پا ۲. قسمت بیرونی پاشنه پا
۳. قسمت داخلی پاشنه پا ۴. تمام پاشنه پا ۹- در مسابقات المپیک، پیاده روی بانوان در چه مسافتی برگزار می شود؟
۱. ۳۰ کیلومتر ۲۵۰۲ کیلومتر ۳. ۲۰ کیلومتر ۱۰- کدام گزینه در ارتباط با پرش طول صحیح است؟
۱. مناسب ترین تکنیک برای مبتدیان راه رفتن در هواست.
آ، پرش کنندگان جهانی از دوراخیز ۳۵ متری استفاده می کنند.
۳. دورخیز با استارت نشسته آغاز می شود.
۲. برای پرش کنندگان مبتدی مناسب است که از تکنیک قوس کمر و ساده استفاده کنند. ۱۱- مهم ترین بخش پرش طول کدام گزینه است؟
۱. استارت " . جهش ۳. دورخیز ۱۲- با توجه به قوانین پرش سه گام ، ترتیب پرش ها چگونه است؟
۱. لی لی - گام - پرش ۲. گام - لی لی - پرش ۳. پرش - گام - لی لی ۱۳- کدام یک از روش های پرش ارتفاع در بین زنان قهرمان المپیک و جهان متداول تر است؟
۱. غلت شکم ۲. استرادلی ". قیچی
Y.Y. (Y, \, \f AA
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : دومیدانی ۱، دوومیدانی ۱-عملی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۱۰ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۴
۱۴- در پرشی با نیزه کدام گزینه صحیح می باشد؟ ۱. نیزه محکم بین انگشت شست و کوچک قرار می گیرد. ۲. اولین بار در سال ۱۹۵۷ نیزه فایبر گلاس به بازار آمد. ۳. نیزه در سمت راست بدن و در ارتفاع سر قرار می گیرد.
۴. دست عقب کاملا در انتهای نیزه قرار می گیرد و حمل می شود.
۱۵- از لحاظ بیومکانیکی مسافت پرتاب ها به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟
۱. ارتفاع پرتاب - سرعت رها کردن - وزن پرتاب کننده ۲. ارتفاع پرتاب - سرعت رها کردن - زاویه پرتاب ۳. ارتفاع پرتاب - وزن پرتاب کننده - زاویه پرتاب ۴. مقاومت هوا - وزن پرتاب کننده - عوامل ایرودینامیکی
۱۶- وزن نیزه پرتاب برای مردان و زنان به ترتیب چند گرم است؟ ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ . ۴ 入··一\····Y Y. –A . . . Y *・・ー人・・・) ۱۷- تکنیک بارشینی کوف مربوط به کدام یک از مواد دو و میدانی است؟ ۱. پرتاب دیسک ۲. پرتاب نیزه ۰۳ پرتاب چکش ۴. پرتاب وزنه ۱۸- کدام گزینه در ارتباط با پرتاب وزنه صحیح می باشد؟ ۱. پرتاب کننده در تکنیک چرخشی رو به مسیر پرتاب می ایستد. ۲. در مرحله آغاز، پای اتکاء از پنجه به پاشنه حرکت می کند. ۳. پرتاب کننده در هر دو تکنیک پشت به مسیر پرتاب می ایستد.
۴- در وضعیت پرتاب، دست غیرپرتاب و سر کاملاً به جلو حرکت می کنند.
۱۹- کدام مورد در ارتباط با نحوه گرفتن دیسک در پرتاب دیسک صحیح می باشد؟
۱. نباید به مچ دست تکیه کند. ۲. روی بند های آخر مفاصل انگشتان نگه داشته می شود. ۳. با انگشتان کاملاً خمیده محکم نگه داشته می شود. ۴. کاملاً به کف دست چسبیده می شود.
۲۰- پرتاب چکشی اولین بار در چه سالی وارد بازیهای المپیک شد؟
۱. ۱۹۰۰ میلادی ۲. ۱۸۹۶ میلادی ۳. ۱۹۰۴ میلادی ۴. ۱۹۱۲ میلادی Y.Y. (Y, \, \f AA نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۱۰ -
۴. مدیر فنی مسابقه
۲۵۰۴×۱۵ سانتی متر
۴. رکوردهای قبلی
صفحه ۴ از ۴
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : دومیدانی ۱، دوومیدانی ۱-عملی
، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۴
۲۱- مسئولیت کل مسابقه دوومیدانی بر عهده کدام یک از برگزارکنندگان است؟
3 . Y.
ャ。 قاضی
۱. سرداوران سرپرست کل
۲۲- اندازه شماره سینه ورزشکاران در مسابقات دو و میدانی دارای چه ابعادی می باشد؟
۱. ۱۵×۱۰ سانتی متر ۱۰۰۲×۵ سانتی متر ۳. ۱۵×۲۰ سانتی متر ۲۳- ترتیب شرکت کنندگان در مسابقات پرتاب وزنه به چه شکلی تعیین می شود؟
۱. قرعه کشی أ : حروف الفبا ۰۳ رنکینگ جهانی
۲۴- کدام یک از گزینه های زیر، از دلایل فیزیولوژیکی گرم کردن می باشد؟
۱. افزایش اعتماد به نفسی ۲. افزایش نیروی عضله ۳. افزایش سطح برانگیختگی ۴. افزایش آمادگی روانی
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Y.Y. (Y, \, \f AA

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :