نمونه سوال درس مرجع شناسی عمومی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مرجع شناسی عمومی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مرجع شناسی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۸ ۱- کدام ویژگی در مورد تدوین و تنظیم کتابهای مرجع صحیح است؟
۲. فقط اطلاعات محدود را ارائه می دهند ۳. استفاده کنندگان به راحتی از آن بهره می گیرند ۴. برای نشان دادن منابع مرجع عربی از حرف الف استفاده می شود
۲- چه کسی برای اولین بار در اثر خود واژه لغتنامه را برای کتاب فرهنگ به کار برده است ۱. اسدی طوسی ۲. فخرالدین مبارکشاه قواسی
۲. سروری کاشانی ۰۴ اینجوی شیرازی
۳- کدام فرهنگ دارای ارزش فرهنگ نویسی بوده و الفاظ و حروف آن بر اساس حروف هجا تنظیم شده است؟ ۱. بحرالفضائل فی منافع الافاضل ۲. مجمع الفرسی ۳. صحاح الفرسی ۴. فرهنگ آنندراج ۴- مولف کتاب کوچه کیست؟ ۱. جمالزاده ۲. نجفی ۳. عمید ۴. شاملو ۵- کدام یک از آثار زیر به اعتباری قدیمی ترین دانشنامه گونه عربی است که در نیمه اول قرن چهارم تالیف شده است. ۱. شفا آ، ذخیره خوارزمشاهی ۳. احصاء العلوم ۴. الصیدنه فی الطب ۶- دایره المعارفی تخصصی در باره ایران که توسط نمایندگی سازمان یونسکو در ایران منتشر شده است. ۱. دایره المعارف فارسی ۲. کشاف اصطلاحات الفنون ۳. ایرانشهر " . الموسوعه العربيه ۷- کتاب الفهرست جزء کدام دسته از منابع مرجع است؟ ۱. دایره المعارف ۲. زندگینامه ۳. کتابشناسی ۴. راهنما ۸- الاعلام جزء کدام دسته از منابع مرجع است؟
۱. سالنامه ۲. فرهنگ ۳. زندگینامه ۴. کتابشناسی
い・い・/い・い・Y・タAめ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مرجع شناسی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۸
۹- مولف کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه کیست؟ ۱. مدرس تبریزی ۲. آقا بزرگ طهرانی
۳. شیخ ذبیح الله محلاتی ٢. ياقوت حموى
۱۰- این کتاب دو جلدی وقایع تاریخی در ایام مسیحی و وقایع تاریخی در ایام هجری قمری و هجری شمسی تا سال ۱۳۴۸ را شامل می شود . ۱. کرنولوژی تاریخ ایران ۲. روزشمار تاریخ ایران ۳. تقویم روز ۴. آثار الباقیه ۱۱- کتاب اول جزء کدام دسته از راهنماهاست؟ ۱. زندگینامه ای ۲. خدماتی ۳. جغرافیایی ۴. حرفه ای ۱۲- کدام گزینه مشتمل بر اطلاعاتی درباره جغرافیای خاورمیانه در سده پنجم است؟
۱. تحفه النظار ۲. البلدان ۳. سفرنامه ناصر خسرو ۴. ماللهند
۱۳- در دایره المعارف فارسی برای نشان دادن تلفظ کلمات از چه روشی استفاده شده است؟
۱. کلمات هم وزن ۲. حرکات ۳. حروف فونتیک ۴. حروف هجی ۱۴- کدام یک از آثار زیر یک کتابشناسی شمارشی عمومی است که انواع گوناگونی از کتابشناسی ها را پوشش می دهد؟ the newyork times inde Y guide to reference books .s guide to periodical literatured reader . Y. the national union catalog."
۱۵- کدام گزینه ، شبکه اطلاعاتی کتابخانه های تحقیقاتی است؟
OCLC . * Dialog v OPAC . Y RLIN . ) ۱۶- کدام یک از منابع زیر ، کتابشناسی کتابشناسی هاست.
ABPR . Y Books in print .)
Bibliographic Index . . Ulrich . Y.
۱۷- کدام یک از منابع زیر یک نمایه حقوقی است که دارای نمایه عمومی بزرگی نیز می باشد.
Proquest . * LEXIS_Nexis . Y. IAC . Y First Search . )
い・い・/い・い・Y・タAめ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مرجع شناسی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۸ WA— کدام گزینه صحیح است ؟
۱. Expanded ACademic شامل نمایه ادواری های دانشگاهی است
۲.eneral reference Centerی دارای نمایه پایان نامه هاست
c-l'Ebsco c5, ae?-- » ; gale group V
NT f بیانگر رابطه جامع تر بین مفاهیم است ۱۹- بخش ماکروپدیا در دایره المعارف بریتانیکا شامل چه نوع اطلاعاتی است ؟
۱. مرجع فوری مبتنی بر واقعیات ۲. نمایه است
۳. دارای مقالات طولانیست ۴. به عنوان راهنما عمل می کند ۲۰- بزرگ ترین کاستی دایره المعارف Funk & Wa&ImallS چیست؟
۱. طولانی بودن مقالات آن ۲. عدم توازن مواد درآن
۳. عدم مشارکت افراد از بیرون از مؤسسه در نوشتن مقالات ۴. شیوه روزآمدسازی مقالات ۲۱-The World Country analySt چه نوع منبع مرجعی است؟
۱. دایره المعارف ۲. دستنامه ۳. سالنامه ۴. راهنما ۲۲- 8aleSQutatiOrl در زمره کدام یک از انواع منابع مرجع قرار می گیرد.
۱. نشان نامه ۲. زندگینامه ۳. سالنامه ۴. نقل قول "ץץ- کدام یک از آثار زیر ، محبوب ترین کتاب برای هم معناها ست .
Rogets Thesaurus . Y Merriam Websters Colligate Thesaurus . The Chicago Manual of style . * The Oxford English Dictionary v. ۲۴- منظور از Autobiography چیست؟
۱. زندگینامه انفرادی ۲. خودزندگینامه ۳. زندگینامه جاری ۴. زندگینامه جهانی ۲۵- کدام گزینه یک جاینامه است ؟
Travel Books . Y Atlas of World history .)
Encarta Interactive World Atlas : f The Columbia gazetteer w
い・い・/い・い・Y・タAめ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :