نمونه سوال درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۴
۱- عبارت اصطلاح ادبیات کودکان هم به آنچه برای کودکان نوشته شده اطلاق می شود و هم به آنچه برای عامه خوانندگان یا
بزرگسالان نوشته شده اما به دلیل جاذبه داستانی خاص خود مورد توجه کودکان قرار می گیرد. عقیده کدام متخصصی حوزه ادبیات کودک است؟
۱. ایزابل ژان ۲. هازارد ۳. شعاری نژاد ۴. ایمن میرهادی
۲- کتاب هایی که از مقوای ضخیمی درست شده بود که در دو سطح تا شده بود و روی قسمت تا شده، مصور شده بود و درون آن ها مواد آموزشی آمده بود چه نام دارند؟
۱. بتل دور ٠٢ هورن بوک ۳ - اوربیس پیکتوس ۴. ازوپ
۳- کدام نویسنده برای اولین بار قصه های پریان را در رمان ها و سفرنامه های خود داخلی کرد؟
۱. فنلون ۲. جیمز جانی ۳. مادام دولنوا ٠٢ شارل پرو
۴- در کدام قرن تاکید بیشتر ادبیات کودک بر اصول اخلاقی و ارزش های انسانی است؟
۱. قرن ۱۶ ۲. قرن ۱۷ ۳. قرن ۱۸ ۴. قرن ۱۹
۵- اثر معروف و ارزشمند آلیس در سرزمین عجایب از کیست؟
۱. شارل پرو ۲. مارک تواین ۳. چارلز دیکنز ۴۔ لوئیس کارول
۶- اعطای جایزه هانس کریستین اندرسن توسط کدام نهاد بین المللی کودک صورت می گیرد؟
۱. کتابخانه بین المللی جوانان مونیخ ۲. دفتر کتاب برای نسل جوان ۳. نمایشگاه سالانه بولونیا ۲. شورای کتاب کودک
۷- کلیله و دمنه توسط چه کسی به زبان پهلوی ترجمه گردید؟ ۱۔ عنصرالمعالی نصر ا. منشی آ : عنصرالمعالی کیکاوس " : عبدا. بن مقفع ۲. برزویه طبیب ۸- اولین شاعری که برای کودکان شعر سرود چه کسی بود؟ ۱. ملک الشعرای صبا ۲. ایرج میرزا
۳. حاجی میرزا یحیی دولت آبادی ۴. محمد تقی خان بهار
۹- کدام محقق ذهن را همانند لوح سفیدی می داند که آماده هر نوع یادگیری است؟
۱. پاولف ۲. روسو ۳. جان لاک " . واتسون
ל. זוץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۴ ۱۰- ازدیاد ترس و اضطراب از ویژگی های شخصیتی در کدام دوران از رشد کودک است؟
۱. تولد تا سه سالگی ۲. سه تا هفت سالگی ۳. هفت تا ۹ سالگی ۴. ده و یازده سالگی ۱- روایت داستانی در مورد پهلوانان به نظم چه نام دارد؟
۱ . چامه ۲. ترانگ ۳. سرود ۴. حکم ۱۲- کدام گزینه درباره متل ها نادرست است؟
۱. مخاطبان آن تنها کودکان هستند.
۲. ترانه ای منظوم است که شعر خالصی باشد.
۳. عناصر بازی در متل نقش برجسته ای دارد.
۴. افسانه ای کوتاه است که روایتی آنگین را ساده بیان می کند. ۱۳- فابل مشهور قلعه حیوانات اثر کیست؟
۱. جورج اورول ۲. لافونتن ۳. جک لندن ۴. جان نیوبری
۱۴- از دیدگاه یمینی شریف، کدام گزینه از جمله خصیصه های اصلی لازم و ضروری برای شعر کودک برشمرده نمی شود؟
۱. صریح و گویا بودن ۲. احساسی برانگیز بودن ۳. آهنگین بودن آ، آموزشی بودن ۱۵- برای کودکانی که خواندن و نوشتن نمی دانند بهتر است از کدام مضامین در شعر استفاده شود؟
۱. مضامین توصیفی ۲. مضامین آموزشی ۳: مضامین تمثیلی ۴. مضامین اخلاقی ۱۶- کدام گزینه درباره فانتزی ها نادرست است؟
۱. درونمایه آنها عمدتا دلمشغولی ها و آرمان های انسانی است.
۰۲ فقط برای سرگرم کردن خلق نمی شوند.
۳. شخصیت فانتزی ها تک بعدی هستند.
۲. در ساختار آنها، واقعیت و خیال کنار هم قرار می گیرند. ۱۷- کدام گزینه یک داستان واقعی حیوانی به شمار می آید؟
۱. آوای وحش ۲. جادوگر شهر از ۳. کدوی قلقلی زن ۴. بز زنگوله پا
ל. זוץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
- - - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۴ ۱۸- بینوایان اثر ویکتور هوگو جزو کدام نوع از داستان های واقعی کدکان به شمار می آید ؟ ۱. داستان های عاشقانه ۲. داستان های تاریخی ۳. داستان های ماجرایی ۲. داستان های صحنه های مختلف زندگی کودکان
۱۹- کدام تعریف درباره تام یا درونمایه داستان صحیح است؟
۱. شیوه ای است که نویسنده به وسیله آن مصالح و مواد داستانی خود را به خواننده ارائه می کند.
۲. تنظیم کننده حوادث و توالی طبیعی حوادث است.
۳. تفکری است که داستان را یکپارچه نگه میدارد.
۴. اساس فکر و هدف اصلی داستان و ماجراست. ۲۰- صاحبنظران معتقدند کدام نوع از کتابهای مستند مناسب کودکان و نوجوانان نمی باشند و نباید در حوزه ادبیات کودک
راجع به آن بحث شود؟
۱. کتابهای مستند مربوط به اجتماع ۲. کتابهای مستند مربوط به مطالب فلسفی
۲. کتابهای مستند مربوط به محیط ۴. کتابهای مستند مربوط به اختراع ۲۱- ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی چه نوع داستانی به شمار می آید؟
۱. سفرنامه آن داستان حیوانی ۲. داستان واقعی ۴. داستان فلسفی ۲۲- چه کسی برای نخستین کتاب های بازی یا سرگرمی را با اجزای خارج از مواد صحافی شده برای کودکان طراحی کرد؟
۱. پلووسکی ۲. مگندورفر ۳. تئودور گیسل ۴. کاکستون ۲۳- کدام گزینه درباره کتاب های تصویری نادرست است؟
۱. هر کتابی که دارای تصاویر زیادی باشد کتاب تصویری به شمار می آید.
۰۲ دفاتری که تصاویر دارند و هدفشان آموزش نقاشی به کودکان است کتاب تصویری به شمار نمی آیند.
" در کتاب تصویری، تصویر مهمتر از متن است.
۴. در کتاب های تصویری، تصاویر است که داستان را به نمایش می گذارند. ۲۴- کتاب های پارچه ای تهیه شده توسط کانون پرورش فکری از چه نوع کتاب های تصویری به شمار می آیند؟
۱. الفبا آموز ۲. کتاب مفهومی ۳. کتاب - بازیچه ۴. علم آموز
صفحه ۳ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۲۰۶ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ =***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۴
۲۵- کدام نوع قصه گویی کارش خلق و یا اجرای حکایت های شفاهی شاعرانه است که حوادث تاریخی یا ستایش نیاکان نامدار گذشته و رهبران کنونی یک گروه قبیله ای، فرهنگی یا ملتی را بیان می کند؟ ۱. قصه گویی نقالانه ۰۲قصه گویی قومی
۰۳قصه گویی مذهبی ۴. قصه گویی تماشاخانه ای
ל. זוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :