نمونه سوال درس مواد سمعی و بصری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مواد سمعی و بصری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مواد سمعی و بصری
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۸
۱- کدام یک از رسانه های زیر جزو رسانه های آموزشی نور تاب به حساب می آیند؟
... )
پوستر ها ۲. نمودارها
۳. مصنوعات سه بعدی ۴. اسلایدها
۲- در کدام نوع کاست ها، از نوارهایی با عرضی ۱۲/۶۵ و با سرعت ۲/۳۴ سانتی متری در ثانیه استفاده می شود؟
۱ . بتا ۰۲یوماتیک
۰۳ وی، اچ. اس ۴. ویدئوی ۸ مام
۳- کدام یک از ابزارهای دیداری - شنیداری نیازی به فهرستنویسی ندارند؟
۱. دیسک سخت ۲. دیسک نرم ۰۳ نوارهای حلقه باز ۴. کاست ها
۴- در نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات، امکان نوشتن یا خواندن رکورد بدون در نظر گرفتن محل آن، در کدام نوع ساختار فایلی وجود دارد؟
۱. فایل ترتیبی ۰۲ فایل مقلوب
۰۲ فایل با دسترسی مستقیم ۰۴ فایل معکوس
۵- نخستین و مهم ترین رسانه ای که فن آوری رایانه توانست آن را به صورت رقومی ذخیره کند، چه بود؟
. Y. * . Y. ... . . Y.
۱. صوت متری تصویر ويدئو
۶- کدام گزینه جزء رسانه های متعاملی به شمار می رود؟
۱. صفحه ویدئویی رقمی ۲. صفحه فشرده میانکنشی
۳. صفحه فشرده ویدئو ۰۴ لیزر ویژن
۷- در این روش آموزشی استفاده از رایانه در آموزش، رایانه میانجی بین فراگیر و مدل و الگوی جهان واقعی می باشد؟
۱، حدس زنی ۲. مکاشفه ای
۳. آزاد سازی ۴. تصادفی
۸- مبدا اینترنت کدام طرح بوده است؟
۱. آرپانت ۲. تلی نت ". يوزنت ۴. اینترانت
)•)•/)•)•'))१f
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مواد سمعی و بصری
رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۸
۹- از جمله خدمات اینترنت است که امکان تهیه نسخه انتقال فایل را از یک رایانه به رایانه دیگر را فراهم می کند؟
١ ، اف تی پی ۲. گوفر
۳. تلنت .Y . ام يو دى
۱۰- شماره استاندارد بین المللی مواد دیداری شنیداری از کدام سرواژه ها تشکیل شده است؟
ISBN Y ISMN .ISAN : f ISSN . Y.
۱۱- برای نشان دادن رنگ منابع دیداری شنیداری در طرح رسو جهت منابع سیاه و سفید از کدام حرف استفاده شده است؟
C t B . Y. Μ.Υ Ο. )
۱۲- عامل مهم برقراری ارتباط و همکاری همه جانبه در میان آرشیوهای جهانی کدام است؟
۱. امانت ۲. مبادله ۳. خرید ۴. اهدای
۱۳- در رده بندی انسر، منابع شنیداری کودکان با چه کدی مشخص می شود؟
R : f X . wʻ ү , ү Z . )
۱۴- در فهرستنویسی توصیفی مواد سمعی و بصری، مشخصه عمومی مواد یا وجه تسمیه عام در داخل چه علامتی قرار می
۱. پرانتز ۲. دوقلاب ۳. گیومه ۴. هیچ علامتی ندارد.
۱۵- طبق قواعد انگلو آمریکن سرشناسه مواد دیداری و شنیداری در اکثر موراد چه می باشد؟
۱. نام نویسنده ۲. نام پدید آور
۳. عنوان ۴. نام کارگردان
۱۶- مهمترین و رایج ترین تغییر شیمیایی هیدرولیک موثر بر مواد دیداری-شنیداری تاثیر کدام یک بر لایه های مغناطیسی متصل کننده در نوارهای مغناطیسی است؟
۱. نور ۲. گرد و غبار ۳. حرارت ۴. آب
۱۷- کدام یک از موارد زیر سرواژه فدراسیون بین المللی آرشیوهای فیلم است؟ IASA . f. IFTA . Y IFFA Y FIAF . )
)•)•/)•)•'))१f
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مواد سمعی و بصری
رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۸
۱۸- به هر نوع حذف یا از بین رفتن اطلاعات ضبط شده بر روی نوار چه گفته می شود؟
) . 5ులు ۲. شکستگ ۳. جمع شدگی ۴. سائیدگی
۱۹- کتابی با موضوع آرشیو در کدام رده ی دیویی قرار می گیرد؟
۱. کلیات ۲. فلسفه ۳۔ علوم اجتماعی ۴. علوم عملی
۲۰- کدام یک از موارد زیر از استانداردهای ضبط و انتقال تصاویر به حساب نمی آید؟
١. ان تی اس سی ۲. پالی
۳. ساکام ۴. تلفیزی
۲۱- چه کسی اولین بار فیلم های متحرک را تهیه نمود؟ ۱. بنیامین دسنر ۲. هنری فاکس تالبوت
۳. ادوارد موی بریج ". والدمار پولسن
۲۲- کدام اصل آرشیوداری دیداری-شنیداری اشاره به نگه داری یک اثر در چند نسخه با کارکردهای متفاوت، اشاره دارد؟
۱ . بقا آموازی سازی ۳۔ کیفیت ۴۔ محمل - محتوا
۲۳- توجه خاص به سینما به عنوان هنر، وجه مشخصه ی این گروه از آرشیوهای دیداری شنیداری است؟
Y ۱. آرشیو موضوعی و تخصصی
ارشیو برنامه گذار
٠٢ آرشيو رادیو – تلويزيون ۴. آرشیو استودیویی
۲۴- در تقسیم بندی منابع دیداری شنیداری از نظر شیوه ثابت محتوا، صفحه های گرامافون جزو کدام گروه از محمل های دیداری شنیداری قرار می گیرند؟
۱. مکانیکی ۰۲ نوری - شیمیایی
۳. مغناطیسی ٠٢ نورى
۲۵- یک سری تصاویر ثابتی که با نظم و ترتیب خاصی روی یک نوار فیلم مثبت ۳۵ میلیمتری چاپ شده باشند چه نام دارند؟
۱. اسلاید ۰۳ فیلم استریپ
۰۳ میکروفیش ۰۴ میکروفیلم
)•)•/)•)•'))१f
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مواد سمعی و بصری
شته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۸ 2 را دریای ود ادسی سباسی
Y2— مزیت عمده فیلم های ۸ م. م. نسبت به فیلم های ۱۶ م. م. در چیست؟
۱. کیفیت بهتر ۲. تصویر مناسب تر
۳. قیمت پایین تر ۴. صدای مناسب تر
۲۷- داشتن دانش درباره ژورنالیسم مربوط به مهارت های مورد نیاز کدام یک از سرپرست های آرشیو دیداری شنیداری است؟
۱. بخش فرآهم آوری ۲. بخش فنی
۰۳ بخش مرکز اسناد و مدارک آ، بخش روابط عمومی
۲۸- با استفاده از تلویزیون، نوارها و کاست های ویدیویی، آموزشیاران و فراگیران قادر به کنترل کدام عامل هستند؟
۱. محیط ۲. هزینه ها ". زمان ۴. یادگیری
۲۹- در کدام درجه سانتی گراد از نواری به طول ۹۵۰ متر، معادل ۹ متر کم می شود؟
\? . . * \ Y. . ." )%の .Y \ \ . . )
۳۰- طبق قوانین هر دولت، تولید کنندگان منابع دیداری شنیداری موظفند حداقل یک نسخه از آثار خود را به آرشیو ملی آن کشور اهداء کنند، به این عمل چه می گویند؟
۱. اهداء ۲. واسپاری ۳. مبادله ۴. امانت بین آرشیوی
)•)•/)•)•'))१f
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :