نمونه سوال درس جغرافیای تاریخی اسلام 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس جغرافیای تاریخی اسلام 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جغرافیای تاریخی اسلام ۱، جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۷۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۶۲ ۱- چه کسی سلسله اتابکان آذربایجان را موروثی و بنیانگذاری کرد؟ ۱. ملک شمس الدین ۲. اباقا ۳. شمس الدین ایلدگز ۴. احمدیلی ۲- جغرافی نویسان قرن چهارم هجری . شهر گنجه را چه می نامیدند؟ ۱. جنازه ۲. بردعه ۳. باب الابواب ۴. شیخ البلاد ۳- علل اصلی انتقال پایتخت از تبریز به اوجان در پایان دوره ایلخانی چه چیزی بود؟ ۱. رشد علمی اوجان ۲. رکود اقتصادی تبریز ۳. علاقه ایلخانان به اوجان ۴. کمبود آب ۴- غازان خان برای استمرار حیات شهری مانند تبریز چه شیوه ای را در پیش گرفت؟ ۱. شکوفایی اقتصادی ۲. تساهلی مذهبی ۰۳ وضع مالیات گمرکی ۴. تجارت دریایی ۵- مقدسی سرزمین بین النهرین علیا را چه می نامد؟ ۱. جزیره ۲. اقور ۳. جزیره اقور ۴. بلاد روم ۶- در آثار جغرافی نویسان اسلامی قرمیسین به کجا اطلاق می شود؟ ۱. دینور ۲. مراغه ۰۳ کردستان ۴. کرمانشاه ۷- مولف کتاب "تجارب السف کیست؟ ۱. ابن حوقلی ۲. عطاملک جوینی ۳. معین الدین نطنزی ۴. هندوشاه نخجوانی
۸- بزرگترین شهر کوره اصطخر فارسی کدام گزینه میباشد؟
: « ۱. دارابجرد ۲. جهرم
نیریز ۴. ابرقو ۹- پرجمعیت ترین و بزرگترین جزیره تنگه هرمز و خلیج فارس کدام گزینه می باشد؟
۱. جزیره کیشی ۲. جزیره لار ۳. جزیره ابر کانان ۴. جزیره خارک ۱۰- ایالت خوزستان در تورات به چه نامی آمده است؟
۱. هو جیستان ۲. عیلام ۳. اووجه ۴. سوزیانا ۱۱- کدام یک از تومانهای عراق عجم از لحاظ تعداد شهرها رتبه اول را کسب کرد؟
۱. تومان اصفهان ". تومان ری ۳. تومان سلطانیه ۴. تومان همدان
የfየ'የ'የ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای تاریخی اسلام ۱، جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۷۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۶۲ ۱۲- مولف کتاب "تجار السلف "کیست؟
۱. ابن حوقلی ۲. عطاملک جویی ۳. معین الدین نطنزی ۴. هندوشاه نخجوانی ۱۳- دریاچه فم الابواب در کدام شهر قرار دارد؟
۱. کاشان ۲. ایذه ۳. همدان ۲. شوش ۱۴- به عقیده باستانی پاریزی پیدایش شهر کرمان بنا به چه ضرورتی شکل گرفته است؟
۱. ضرورت ایدئولوژیک مذهبی ۲ - ضرورت نظامی واقتصادی
۳ - ضرورت سیاسی اجتماعی ۴. آب و هوای معتدل ۱۵- چه کسی سلسله اتابکان آذربایجان را موروثی و بنیانگذاری کرد؟
۱. ملک شمس الدین ۲. اباقا ۳. شمس الدین ایلدگز آ، احمد یلی ۱۶- جغرافی نویسان به واسطه مرکزیت و وسعت نیشاپور به آن چه لقبی دادند؟
ا. يوتيه ۲. ام البلاد ۳ - دمشق کوچک ٠٢ تاپورستان ۱۷- حمدالله مستوفی در پایان دوره ایلخانیان کدام شهر را یکی از تومانهای هفت گانه ایالت مازندران ذکر می کند؟
۱. استرآباد ۲. ساری ۳. بابلسر ۴. رشت ۱۸- به عقیده یاقوت حموی نام قدیم قم چه بوده است؟
۱. ری ۲. انر بار ۳. کمندان ۴. قهر رود ۱۹- قلعه جلالی توسط کدام سلطان سلجوقی و در کدام شهر بنا نهاده شد؟
۱. سنجر-مرو ۲. ملکشاه - کاشان ۳. آلب ارسلان - ملازگرد ۴. طغرلی - کاشان ۲۰- مرکزیت ارمنیه صغری کدام شهر بود؟
۱. اخلاط ۲. برگری ۳. طرابوزان ۴. وسطان ۲۱- دروازه دسبول و قلعه سلاسل در کجا قرار داشت ؟
۱. شوشتر - شوشتر ۰۲ آباده- اصفهان ۳. چمچمالی - کرمانشاه ۴. اردبیل - تبریز ۲۲- عامل اصلی توسعه شهر های کوچک تومانیان اصفهان در منطقه چه بود؟
۱. امنیت اجتماعی آ: روابط سیاسی ونظامی
۰۳ دریافت مالیات گمرکی ۴ - رونق کشاورزی
\•\•|\•\•የfየ'የ'የ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : جغرافیای تاریخی اسلام ۱، جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۷۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۶۲
۲۳- جغرافی نویسان اسلامی سرزمینهای واقع در ولایت گرگان و گیلان در کنار دریای خزر را چه می نامیدند؟ ۱. گیلان ۲. طبرستان و رویان ۰۳ مازندران ۴. ساری
۲۴- شهر قرصی یا قارصی در کدام ولایت واقع است؟
۱. ولایت ابخاز ۰۲ ولایت گشتاسفی ۳. ولایت اران ۴۔ ولیت مغان
۲۵- چه مسئله ای باعث شد که سکنی مسیحی شهر موصل در عرصه ی مناسبات سیاسی و روابط بین المللی در دوره ایلخانی اهمیت بسزای یابد؟
۱. عدم درگیری مسیحیان با مسلمان موصل ۲. روابط تجاری با بصره
۳. ماهیت سیاسی مناقشات مذهبی ۲. دارای سابقه طولانی وقدمت باستانی ۲۶- هولاکو هنگام فتح بغداد چه کسی را برای فتح نواحی خوزستان فرستاد؟
۱. امیرعبدالرحمن ۲. بوقاتیمور ۳. جلال الدین همدانی ۴. علاء الدین جوینی ۲۷- نام سرزمین پارسی اولین بار در کدام کتیبه ها و با چه عنوانی آمده است ؟
۱. کتیبه های سومری - پرسپولیس ۲. کتیبه های ماد- پارسو ماشی
۳. کتیبه های آشوری -پاسوماش ۴. کتیبه های بابلی - فارسی ۲۸- هولاکو هنگام فتح بغداد چه کسی را برای فتح نواحی خوزستان فرستاد؟
۱. امیر عبدالرحمن ۲. بوقا تیمور ۳. جلال الدین همدانی ۴. علاءالدین جوینی ۲۹- از نظر جغرافی نویسان اسلامی ایالت مفازه شامل چه قسمت های از ایران می شد؟
۱. سواحل خلیج فارس ۲. ایلات خراسان ۳. ایالت سیستان ۴. کویر مرکزی ایران ۳۰- حمدالله مستوفی در پایان دوره ایلخانیات کدام شهر را یکی از تومانیهای هفت گانه ایالت مازندران ذکر می کند ؟
۱. استرآباد ۲. ساری ۳. بابلسر ۴. رشت
\•\•|\•\•የfየ'የ'የ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :