نمونه سوال درس کلام 4 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کلام 4 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : کلام ۴ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۶ ۱- کدام گزینه درباره این دلیل بعثت انبیاء که «جامعه به قانون کامل نیاز دارد» صحیح است؟ ۱. برخی جوامع به قانون نیاز دارند. ۰۲حب ذات ویژگی ذاتی برخی انسان هاست. ۳. بعضی انسانها به زندگی اجتماعی و تمدن گرایش ندارند. ۴. حب ذات باعث می شود که انسان همه چیز را برای خود بخواهد
۲- کدام آیه شریفه بر بعثت انبیاء از روی حکمت الهی به منظور حفظ نظام بر اساس قانون گذاری کامل (از سوی خدا) اشاره
دارد؟
۰۱قل انما آنا بشر مثلکم یوحي الي ۲. اني قد جئتکم بخیر الدنیا و الاخره
". لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم كتاب و الميزان " ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير ۳- این عبارت که «کسی که ادعای یک مدعی را بدون بینه و برهان بپذیرد از فطرت انسانی عدول کرده است» از کیست؟
۱. ملاصدرا ۲. ابن سینا ۳. خواجه نصیر طوسی ۴. علامه حلی ۴- کدام گزینه درباره معجزه و سحر صحیح است؟
۱. صاحبان سحر برخلاف صاحبان معجزه از الگوها و فضایل اخلاقی بی بهره اند.
۲. هدف صاحبان معجزه همانند ساحران کسب شهرت و اعتبار میان مردم است.
۳. معجزه مانند سحر محصول تعلیم و تعلم است
۴. دستیابی به معجزه برخلاف سحر برخاسته از علم نبی است. ۵- امر خارق عادت اگر بدون ادعای نبوت از بعضی اولیای الهی صادر شود، چه نام دارد؟
۱. ارهاصی ۲. معجزه ۳. کرامت ۴. الهام ۶- در کدام آیه شریفه وحی به معنای «الهام» به کار رفته است؟
ا. فخرج علي قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكره و عشيا
" ، و أوحي ربك الي النحل
*. و أوحي في كل سماء أمرها
" و أوحينا إلي ام موسي أن أرضعيه
"ו "ומוץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : کلام ۴ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۶ ۷- کدام گزینه در مورد «وحی» صحیح است؟ ۱. وحی با مشارکت حواسی ظاهری که در ادراک امور جزئی به کار گرفته می شوند، بر پیامبر نازل می شود. ۲. وحی ادراک ویژه ای است که از سایر ادراکات متمایز است. ۳. وحی همان اشراقات نبوغ است. وحی الهامی است که از نفس خود پیامبر افاضه می شود. ۸- کدام فرقه کلامی، عصمت را به «عدم آفرینش گناه در شخص معصوم توسط خداوند» تعریف می کند؟ ۱. اشاعره ۲. معتزله ۳. امامیه ۴. کرامیه ۹- کدام گزینه درباره «عصمت انبیاء» صحیح است؟ ۱. با بودن عصمت انگیزه ترک طاعت و ارتکاب معصیت با حفظ قدرت بر آن دو منتفی نمی شود. ۲. ملکه عصمت طبیعت انسانی را که در افعال ارادیشی دارای اختیار است، تغییر می دهد. شخصی معصوم دارای قدرت و آزادی است. ۴. صدور معصیت از معصوم مثل صدور فعلی قبیح از دیگران است. ۱۰- کدام متکلم عصمت را «به ریسمانی تشبیه کرده است که برای نجات به غریق داده می شود و او مختار است که آن را گرفته و نجات یابد یا نگیرد و غرق شود»؟ ۱. علامه طباطبایی ۲. محقق بحرانی ۳. علامه حلی ۴. شیخ مفید ۱۱- کدام گزینه، دیدگاه اکثر متکلمان اهل سنت در مورد امامت است؟ ۱. امامت ریاست عام در امور دین و دنیاست. ۲. امامت از فروع دین است. ۲. امامت خلافت و جانشینی پیامبر در اقامه دین است. ۴. امامت خلافت و جانشینی صاحب شریعت در پاسداری دین است. ۱۲- این عبارت که «بدان که بحث در امامت از مباحث عقلی و معقولات نیست بلکه از مباحث فقهی است» از کیست؟ ۱. غزالی ۲. عضد الدین ایجی ". ابن خلدون ۴. تفتازانی ۱۳- کدام گزینه از دلایل معصوم بودن امام از دیدگاه شیعه است؟ ۱. خلاهای عظیم و ترسناک در زمان پیامبر در چهار عرصه. آ، امنیت امت اسلامی از جانب شرق و غرب.
۳. نصب امام، لطف الهی است. ۴. رساندن وحی الهی به مردم.
"ו "ומוץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : کلام ۴ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۶ ۱۴- به اعتقاد شیعه راه اثبات امامت چیست؟
۱. بیعت اهل حل و عقد ۲. کرامت
۳. منصوص از سوی خلیفه قبلی ۴ - نص پیامبر یا امام قبلی ۱۵- کدام گزینه از دلایل وجوب عصمت در امام محسوب می شود؟
۱. حدیث غدیر ۰۲ وجود نام آن ها در قرآن
۳. آیه ذبح حضرت اسماعیل به دست حضرت ابراهیم (ع) ۴. آیه مباهله ۱۶- کتاب «ینابیع الموده» اثر کیست ؟
۱. علامه امینی ۲. شرف الدین عاملی
۲. شیخ سلیمان بلخی قندوزی ۴. میر حامد حسین هندی ۱۷- معنای لغوی و اصطلاحی «رجعت» به ترتیب کدام است؟
۱. شروع حیات برزخی - زنده شدن عده ای از مردگان
۲. بازگشت - زنده شدن عده ای از مردگان بعد از قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه ۳. شروع مجدد- برگشت مصائب گذشته
۲. بازگشت - شروع حیات برزخی
۱۸- این عبارت که «وجوب وفا کردن به وعده و نیز حکمت الهی، مقتضی وجوب معاد است» از کدام متکلم می باشد؟ ۱. علامه طباطبایی ۲. شیخ مفید " : احمد بن حنبل ۴. خواجه نصیر طوسی ۱۹- کدام گزینه درباره «تجرد روح» صحیح است؟ ۱. صفات نفسانی برخلاف نفس انسان انقسام می پذیرند ۲. قسمت پذیری از لوازم مجردات است. ۲. هر کس بالوجدان در می یابد که نفس او در طی تغییر و تحولاتی که از لوازم موجودات مادی است، باقی و ثابت است.
f نفسی و امور نفسانی موجوداتی مادی هستند.
۲۰- کدام آیه قرآنی به تجرد نفس اشاره دارد؟
۱. الله یتوفي الانفسی حین موتها و التي لم تمت في منامها ۲. آیحسب الانسان آلن نجمع عظامه ۰۲قال من یحیي العظام و هي رمیم " وأنذرهم يوم الحسره
"ו "ומוץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلام ۴
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۶
۲۱- شبهه آکل و مأکول پیرامون چه امری وارد شده است؟
۱. معاد روحانی ۲. معاد جسمانی
۳. معاد روحانی و جسمانی ۴. امکان تناسخ
۲۲- کدام گزینه درباره تناسخ و دیدگاه قائلان آنها، صحیح است؟
۱. قائلان به تناسخ منکر آخرت نیستند.
۲. قائلان به تناسخ ثواب و عقاب را به لذت و آلم اخروی معنا می کنند.
۳. تناسخ انتقال نفسی از یک بدن به بدنهای دیگر در همین دنیا است.
۴. قائلان به تناسخ می گویند مصیبتهایی که عده ای از مردم به آن مبتلا می شوند نمی تواند از اعمال بد گذشته آنها باشد. ۲۳- این عبارت که «عذاب قبر عقیده حقی است. از دین و نیز پروردگار او سؤال می شود و جایگاه خود در آتش یا بهشت را می
بیند و منکر و نکیر نیز حق است» از کیست؟
۱. شیخ مفید آ ، عبدالجبار معتزلی ۳، ضرار بن عمرو " : احمد بن حنبل
۲۴- آیه شریفه «یوم نبعث في کل امه شهیدا علیهم من انفسهم» بر کدام یک از شاهدان روز قیامت اشاره دارد؟ ۱. پیامبر هر امت ۲. خداوند سبحان ۳. افرادی از امت اسلام ۴. اعضا و جوارح ۲۵- «یوم الحساب» نام دیگر کدام یک از گزینه های زیر است؟ ۱. برزخ ۲. قیامت ۳. شفاعت ۴. صراط ۲۶- مراد از شفاعت در اصطلاح متکلمین چیست؟ ا. هو أن تصل رحمته و مغفرته من طريق أعماله الصالحه " هو أن تصل رحمته و غضبه الي عباده من طريق اوليائه ۳. هو آن تصل رحمته سبحانه و مغفرته الي عباده من طریق اولیائه و صفوه عباده " هو أن تصل رحمته سبحانه و مغفرته الي عباده الخاص ۲۷- کدام گزینه از شرایط شمول شفاعت است؟ ۱. عدم تکذیب شفاعت پیامبر ۲. شرک به خداوند
۳. سبک نشمردن عبادت ۲. شهادت زبانی به توحید
"ו "ומוץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :