نمونه سوال درس شناخت ادعیه اهل بیت نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت ادعیه اهل بیت نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
نات : ( شناخت ادعیه اهل بیت (ع
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۹۹
پیام کدامیک از آیات زیر، توجه به دعا و فرهنگ نیایش و نقش آن در زندگی انسانها می باشد ؟
۱. آیه دوم سوره بقره ۲. آیه دوم سوره الرحمن ۳. آیه آخر سوره فرقان ۴. آیه آخر سوره زلزال " معنی لغوی کلمه " دعا چیست ؟
۱. صدا زدن ۲. ناله کردن ۰۳ دعوت کردن ۴ . ادعا *
در آیه ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم ، کلمه " دعا " به چه معنایی بکار رفته است ؟ ۱. خواندن و خواستن ۲. عبادت و بندگی ۳. کمک خواستن ۴. تشویق و ترغیب کردن " در آیه اعوذ برب الناس نوع دعا کدام مورد زیر است ؟
۱. استعاذه ۲. طلب رشد ۳. طلب توکلی ۴. نجات از جهنم * روایت زیر از کدامیک از معصومین علیهم السلام نقل شده است ؟
احب الاعمالی الی الله عز و جل فی الارضی الدعا "
۱. امام علی علیه السلام ۲. امام باقر علیه السلام
۳. امام صادق علیه السلام ۴. امام رضا علیه السلام
" دعای زیر در قرآن از زبان کدامیک از پیامبران زیر نقل شده است ؟ " رب انی اعوذ بک ان اسئلک ما لیسی لی به علم و ان لا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین "
۱. حضرت ابراهیم ( ع ) آ ، حضرت موسی (ع) ۳ - حضرت نوح (ع) ۴ - حضرت یعقوب (ع) " حضرت عیسی علیه السلام در میان کدام قوم به پیامبری مبعوث شد ؟
۱. قوم صالح ۰۳ قوم بنی اسرائیل ۳. قوم عاد ۴. قوم ثمود "دعای ذیل منسوب به کدامیک از معصومین (علیهم السلام) زیر است ؟
"سبحان ذی العز الشامخ ، سبحان ذی الجلال الباذخ العظیم ، ... "
۱. حضرت علی ( ع ) ۲. حضرت زهراء (ع ) ۳. امام سجاد ( ع ) ۴. امام باقر ( ع ) " - امام حسین علیه السلام دعاء عرفه را در چه روز و در چه مکانی خواندند ؟
۱. اول ذی قعده - مکه ۲. نهم ذی قعده - مدینه ۳. اول ذی حجه - عرفه ۴. نهم ذی حجه - عرفه
نویسنده کتاب دعای " مصباح " کیست ؟
۱. مجلسی ۲. شیخ عباس قمی ۳. جزائری ۴. کفعمی
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΔΔ Λ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان درسی شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۹۹
معنای روایت " الدعاء ترس المؤمن " کدام گزینه زیر است ؟
۱. دعا رستگاری مومن است. ۲. دعا سپر مومن است . " . دعا سلاح مؤمن است . ۴. دعا امید مومن است . " هدف از دعا چیست ؟ ۱. فقط اجابت ٠٢ طاغوت گریزی درونی ۲. اجابت و استکبار گریزی بیرونی ٠٢ طاغوت گريزى بيرونی
"استغاثه زیر در قرآن از زبان کدامیک از پیامبران نقل شده است ؟ فنادی فی الظلمات آن لا اله الا آنت سبحانک انی کنت من الظالمین ....
۱. حضرت سلیمان (ع ) ۲. حضرت ایوب (ع ) ۳ - حضرت یونس (ع) ۴ - حضرت موسی (ع) " در روایت زیر به جای نقطه چین کدام گزینه درست است ؟
" قال المعصوم (ع) : دعاء المرء لاخيه يظهر الغيب يدر ... و يدفع .... "
ا. العافيه – المرض ۲ - الرزق - المکروہ ۳. الشکر - المصیبه ۴. النعمه - الشده
^ \ " روایتی که در آن عبادت بندگان به سه نوع عباده العبید ، عباده الاجراء و عباده الاحرار تقسیم شده است، از کدام معصوم علیه السلام روایت شده است ؟
۱. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ۲. حضرت فاطمه علیهالسلام
۳. ابی عبدالله علیه السلام ۴. امام رضا علیه السلام " - طبق روایت نقل شده از امام رضا علیه السلام، سلاح انبیا چیست ؟
1 . الدعاء ۲. التو کلی ۳. الاخلاصی ۴. الایمان " " اولین گام در دعا چیست ؟
۱. توبه ۲. خلوصی ۰۳ دادن صدقه " حضور قلب " در روایات نقل شده از معصومین ، از تکرار وضو با چه عبارتی تعبیر شده است ؟
۱. تطهیر ۲. تعطیر ۳ - نور علی نور ۴. تطهیر مبارک " والاترین ادب در فرهنگ دعا که در تعابیر علمای دین اسید الآداب " شمرده شده است، چیست ؟
۱. بکاء و سوز دلی ۰۲ ندامت و پشیمانی ٢. خضوع و خشوع ۴. عجز و درماندگی صفحه ۲ از ۴
γ«Υ «/Υ «Υ »ΥΥΔΔ Λ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان درسی شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۹۹
" طبق روایت نقل شده از معصومین ، عبادت همراه با خوردن حرام به چه چیزی تشبیه شده است ؟ ۱. انسان بی سر . ۲. نماز بی تکبیر . ۰۳ درختی که میوه اش را کرم خورده است . ۴. عمارتی که بر ماسه روان بنا کنند. \ Y - , تبتلا " به چه معناست ؟ ۱. کف دست رو به آسمان گرفتن ۲. دعا با تضرع
۲. دستها را از سر بالاتر بردن ۴. اشاره کردن با انگشت سبابه
" معنی لغوی کلمه " بداء چیست ؟
۱. آرامش ۲. پیدایش رأی ۳. کامل کردن ". محو شدن " در آیه و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا ... " کلمه ید " به چه معناست ؟
۱. قدرت ۲. علم ۳. اراده ۴. دست " " به نظر علمای امامیه، اجابت دعا، یکی از دلایل رخ دادن کدام موارد زیر است ؟
1 . تحنين ۲. تفرسی " . بدعت ۴. رخ دادن بداء * به نظر مرحوم علامه طباطبایی رابطه دعا با اجابت چگونه رابطه ای است ؟
۱. تلازم ۲. تمانع ۳. مساوات ۴. معیت " عبارات و جملات زیر، از کدام دعا یا زیارت است ؟
اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار الائمه الابرار الجعلتهم شفعائی ... .
۱. دعای کمیلی ۲. دعای ندبه ۳. زیارت جامعه ۴. زیارت ناحیه مقدسه " در روایت زیر، به جای نقطه چین کدام گزینه درست است ؟
" قال الصادق عليه السلام : إن الدعاء أنفذ من .... "
۱. الشده ۲. السیف ٢. البلاء ۴. السنان " مؤلف کتاب " عدهٔ الداعی " چه کسی است ؟
۱. فیض کاشانی ٠٢ علامه مجلسی ۲. شیخ طوسی ۴. ابن فهد حلی
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۵۵۸ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از "
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان درسی شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۹۹
& 1 . 1 ** -- . ع ト = ・ ・ 。 .. 1. i . 1 . ..., ... + ... - Y° طبق بعضی از روایات در کدام وقت روزی ها تقسیم و حاجت های بزرگ براورده می شود ؟
۱. شب جمعه ۲. بین نماز مغرب و عشاء ۳. ظهر جمعه ۴. از طلوع فجر تا طلوع آفتاب
" " جملات ذیل در مورد تعریف دعا، از کدامیک از علمای زیر است ؟ " الدعاء اصطلاحا طلب الادنى للفعل من الاعلى على جهة الخضوع والاستكانه . "
۱. شیخ طبرسی ۲. شیخ عباس قمی ٠٢ سيد بن طاووس ۴. ابن فهد حلی
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۴ خدا
J SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAASAAAGGGS
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :