نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ ادبیات جهان نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ ادبیات جهان نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات جهان، تاریخ ادبیات جهان رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۱۳۱۱۶ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۷ ۱- رمان طنز آمیز نغمه های همساز اثر کیست؟
۱. جورج اورول ۲. فاکنر ۳. آلدوس هاکسلی ۴۔ مولیر ۲- کدام رمان نویسی پیچیده ترین شیوه داستان نویسی را ابداع کرد؟
۱. هاکسلی ۲. فاکنر ۳. اورول ۴. رابله ۳- پدر رنسانس فرانسه کیست؟
۱. فاکنر آ ، مولیر ۳. کالون ۴. فرانسوا اول ۴- در آغاز دوره ملی از عصر رنسانس فرانسه ، شکل متداول ادبی چه بود؟
) ... رمان Y. نمایشنامه .Y . نثر f شعر ۵- عصر فر و شکوه فرانسه کدام قرن است؟
۱. قرن پانزدهم أ : قرن هجدهم ۰۳ قرن نوزدهم ۴. قرن هفدهم ۶- اولین کمدی بزرگ مولیر چه نام دارد؟
۱. زنان فضلفروشی ۲. طبیب اجباری ۳. تارتوف ۴. ریاکار
W— سردبیر و مولف اصلی دایره المعارف یا فرهنگ مستدل علوم و صنایع و حرف چه نام دارد؟
۱. دیدرو ۲. لوئی سباستین مرسه ۳. لوساژ ". ژان سدن
۸- نخستین رمان نویسی فرانسه چه نام دارد؟
۱. دیدرو ۲. مولیر ۳. لوساژ ۴. دوبو مارشه
۹- کدام اثر نمایشنامه ای ولتر با اقتباسی از تاریخ روم می باشد؟
۱. مروپا ۲. اودیپ ۳. بروتو ۰۴ زئیر ۱۰- کدام اثر ژان ژاک روسو برنده جایزه آکادمی دیژون شد؟
۱. قرارداد اجتماعی ۲. امیلی
٢- ژولى ۴. گفتار در باب علوم و هنر ۱۱- پیامبر بزرگ نهضت رمانتیک فرانسوی کیست؟
۱. شاتو بریان آوینی ٠٢ ژرمن نکو ۰۴ ژان ژاک روسو
%וףוץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات جهان، تاریخ ادبیات جهان
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۱۳۱۱۶ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۷
۱۲- اولین رمان تاریخی فرانسه چه نام دارد؟
۱. پترتون ۰۲رها از ترسی . ,| " . پنجم مارس ۱۳- مشهورترین رمان استاندال چه نام دارد؟
۱. فیزیولوژی ازدواج ۲. سرخ و سیاه ۳. صومعه چهارم ۴. دهقانان ۱۴- چه کسی مدافع نظریه لفظ دقیق بود؟
۱. مریمه ۲. مادام بوواری ۳. امیل زولا ٠٢ گوستاوفلوبر ۱۵- تنها دفتر شعر ژوزه ماریا دوارید یا چه نام دارد؟
۱. شاعرانه ها ۲. شعرها ۳. منظومه های وحشی ۰۴ پیروزی ها
۱۶- " شعرهای تبعید " اثر کیست؟
۱. کوپه Y. رمبو .Y . ورلن f پل کلودل ۱۷- زندگینامه "ضد اخلاق " اثر کیست
۱. ژید ۲. رولان ۳. دوهاملی ۴. آلبر کامو ۱۸- اولین رمان مهم روانشناختی آلمانی چه نام دارد و اثر کیست؟
۱. مردم آبدار - گوته ۲. مردم آبدار - ویلند ۳. آگاثون - ویلند ۴. آگاثون - گوته ۱۹- مشهورترین اثر بلند گوته چه نام دارد؟
۱. سفرهای استاد ویلهلم ۰۲ نوای جنگی ۰۳ درود و بدرود ۴. فاوست ۲۰- شهرت هانس گریم مرهون کدام اثر اوست؟
۱. زبردست ۰۲ کشور نعمت ۳. ملت بدون مکان ۴. قاضی کارو ۲۱- کهنترین نسخه دست نوشته موجود به زبان روسی چه نام دارد؟
) ... زندگی ساده ャ。 مسخ .Y . قضاوت .Y . ترجمه انجیلی ۲۲- اولین داستان داستایفوسکی چه نام دارد؟
۱. آوازخوان ۲. مردم فقیر ۲. رودین ۴. دود
%וףוץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات جهان، تاریخ ادبیات جهان
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۱۳۱۱۶ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۷
"ץץ- اولین مجموعه داستان های کوتاه گورکی چه نام دارد ؟ ۱. طرح ها و داستان ها ۲. مادر ۲۴- رساله عقل سلیم " اثر کیست؟
۱. مایکل ویگلزورث ۲. ادوارد
۲۵- اولین شاعر آمریکا چه نام دارد؟
۱. فیلیپ فرینو ۲. تامس جفرسن
۲۶- اولین رئیس فرهنگستان ادب و هنر آمریکا که بود؟
۱. کلمنز ۲. جوئت ۳. هاولز ۴. فریمن ۲۷- اولین رمان جان ارنست اشتاین بک چه نام دارد؟
۱. پشه ها ۰۲ فنجان زرین ۳. اتوبوس سرگردان ۴. دره دراز ۲۸- دفتر شعر تب و لرزها اثر کیست؟
۱. فاکنر ۲. اشتاین بک ۳. جان جفرز ۴: جان کرورنسوم
۲۹- مشهورترین نمایشنامه شکسپیر چه نام دارد؟
۱. اشتباهات ۲. رنج بیهوده عشق ۳. هملت ۴. تاجر ونیزی
۳۰- سفرنامه گالیور اثر کیست؟
۱. دفو ۲. سویفت ۰۳ براون ۴. میلتن
%וףוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :