نمونه سوال درس آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۴
- کدامیک از سیستمهای زیر در ردهٔ سیستمهای مدیریت اطلاعات قرار نمی گیرند؟
۱. سیستمهای اطلاعات اجرایی ۲. سیستمهای پشتیبانی تصمیم
۳. سیستمهای خبره ۴. سیستمهای پردازش تراکنش ۲- با اهمیت ترین بخش هر رایانه کدام است؟
۱. ابزارهای درونداد ۲. پردازشگر مرکزی ۳. حافظه بیرونی ۴. حافظه داخلی ۳- CPU در هر دورهٔ عمل چهار تابع را اجرا می کند. این توابع کدامند؟
۱. واکشی، رمزگشایی، اجرا، و ذخیره سازی آن همخوانی، دریافت، توان سازی، تحلیل
" دروندا، پردازش، برونداد، و ذخیره سازی آن همزمان سازی، کدگذاری، ذخیره سازی، و بازیابی ۴- کدامیک از فناوری های زیر از دقت کمتری برخوردار است؟
۱. سیستم تشخیص گفتار ۲. تشخیص میلهای نوری
۳. حسگر علامت نوری ۴ ، تشخیص کاراکتر نوری ۵- کدامیک از گزینه های زیر از اجزای تشکیل دهندهٔ برد اصلی نمی باشد؟
CPU . Y. ۱. حافظه نهان ۲. حافظه اولیه ۳. منبع تغذیه ۶- کدامیک از انواع رایانه های زیر برای کد گذاری ژنها مناسب می باشد؟
) . PDA ۲. ریز رایانه ۰۳ رایانه های بزرگ ۴. ابر رایانه
۷- در بی سیمهای رادیویی پلیس از کدام روش ارتباطی استفاده می شود؟
۱. ارتباط دوطرفه غیرهمزمان ۲. ارتباط یک طرفه
۳. ارتباط سریع ۴. ارتباط دوطرفه همزمان ۸- زمان ارسال و دریافت ماهواره ها در کدامیک از مدارهای زیر کمتر است؟
۱. در هر سه مدار زمان ارسال و دریافت یکسان است ۲. مدار ژئو
۳. مدار لئو ۴. مدار مئو ۹- چنانچه تحمل خرابی در شبکه اهمیت داشته باشد بهتر است از کدام نوع توپولوژی استفاده شود؟
۱. درختی ۲. ستاره ای ". توری ۴. حلقوی
"ו^"ון וו
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ درس : آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۴
۱۰- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با کابلهای فیبر نوری صحیح نمی باشد؟ ۱. این کابل ها در مقایسه با سایر کابلها از سرعت بالاتری در انتقال داده ها برخوردارند ۲. این کابل ها در برابر تداخل مغناطیسی مصونیت کامل دارند ۳. این کابل ها توانایی انتقال در مسافت بیش از چهل کیلومتر را دارا می باشند ۴. دو نوع کابلی فیبر نوری وجود دارد: کابل TPلا و STP
۱ - کدام یک از تجهیزات زیر برای تقسیم شبکه، کاهش ترافیک، و تقویت سیگنال استفاده می شود؟
۱. پلی آن سوییچ ۰۳ مسیریاب ۴. تکرار کننده
۱۲- فنون مهم راه گزینی کدامند؟
۱. مادون قرمز و لیزری ۲. سلولی و ماهوارهای " متقارن ونامتقارن ۲. مداری و بسته ای ۱۳- نقص عمدهٔ زبان های نسل سوم چیست؟
۱. کوتاه بودن کدهای مربوط به این زبانها ۲. بالا بودن احتمال خطا هنگام تولید کدهای حجیم
۲. زیاد بودن زمان فراگیری فرامین مربوط به این زبانها ۴. عدم کنترل بر روی سخت افزار مورد استفاده ۱۴- برنامه نویسان قسمت اعظم وقت خود را صرف چه کاری می کنند؟
۱. نگهداری سخت افزار تهیه شده ۲. نوشتن برنامه های مهم
۳. نگهداری نرم افزار تهیه شده ۴. نوشتن برنامه های طولانی ۱۵- اکسل جزو کدامیک از بسته های نرم افزاری به شمار می آید؟
۱. صفحه گسترده ها ۲. واژه پردازها ۳. مرورگرها ۴. پایگاه های اطلاعاتی
۱۶- کدامیک از گزینه های زیر دربارهٔ کامپایلرها و مفسرها صحیح نمی باشد؟ ۱. مفسرها قادر به تولید کد مقصد برای ذخیره کردن آن نیستند ۲. مترجم های برنامه های فرترن و کوبول از نوع مفسر هستند ۳. استفاده از مفسرها اشکال زدایی را آسان تر می کند
f کامپايلرها تمام برنامه را به کد مقصد ترجمه و ذخیره سازی میکنند
۱۷- شمارهٔ IP از چند قسمت تشکیل شده است؟
* .* ャ.ャ A Y * . )
صفحه ۲ از ۳
۱۱/۳۸۳ = نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۴
۱۸- کدامیک از امکانات موجود در اینترنت به خدمات تابلوی اعلانات الکترونیکی شباهت زیادی دارد؟
۱. گپ زنی اینترنتی ۲. وبلاگ ۳. گردهمایی اینترنتی ۴. گروه های خبری
۱۹- کدامیک از نرم افزارهای زیر مخصوصی طراحی وب سایت می باشد؟
۱. فایرفاکسی ۲. فرترن ۳. فرانت پیج ۴. تری دی مکس
۲۰- ساده ترین و ابتدایی ترین روش جلوگیری از تخریب اطلاعات چیست؟ ۱. رمزگذاری اطلاعات ۲. تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات
f .*
نصب نرم افزارهای ضد ویروسی نصب دیوار آتش ۲- کدامیک از گزینه های زیر مزیت رهیافت فایل سنتی به شمار می رود؟ ۱. قابلیت انعطاف ۲. کارایی ۳. کاهش افزونگی داده ها ۴. کنترل بهتر ۲۲- کدامیک از گزینه های زیر در سطح بالاتری قرار میگیرد؟
۱. دانش ۲. در ک ۳. اطلاعات ۴. ابرداده ۲۳- علم استخراج اطلاعات مفید از مجموعه داده های بزرگ یا پایگاه های اطلاعاتی را چه می نامند؟ ۱. وب کاوی ۲. بازیابی اطلاعات ۳. معماری اطلاعات ۴. داده کاوی ۲۴- علامت اختصاری «زبان پرس و جوی ساخت یافته» کدام است؟
DML - \f DDL . Y. SOL . Y |MS . ) ۲۵- برخی این نوع فرایند را قاعدهٔ ۵=۲+۲ می نامند.
۱. همیاری ۲. تصمیم گیری با استفاده از عقل سلیم
۳. سیستم باز ۰۴ تفکر سیستمی
"ו^"ון וו
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :