نمونه سوال درس تاریخچه سفال در ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخچه سفال در ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ سفالی در ایران رشته تحصیلی / کد درس : هنر اسلامی (گرایش سفال) ۱۸۱۰۰۲۵
۲۶- در سدههای اولیه اسلامی ، سفال های «غیر اسلامی یا گبری » بر چه طرح هایی اطلاق می گردد ؟ ۱. سفال هایی که دارای نقوش حیوانی می باشند.
۲. سفال هایی که دارای نقوش انسانی می باشند . ۳. سفال هایی که دارای نقوش افسانه ای و نمادین می باشند. ۲. سفال هایی که دارای نقوش گیاهی می باشند. ۲۷- در کدام قرن ها شاهد « اوج دوران هنری سفال های زرین فام یا طلائی » می باشیم ؟ ۱. قرن چهار و پنج هجری قمری ۰۲قرن پنج و شش هجری قمری ۳. قرن شش و هفت هجری قمری ۴. قرن هفت و هشت هجری قمری ۲۸- با چه رنگ هایی ، سفال های زرین فام در دوره ی صفویه دیگر بار مورد توجه قرار می گیرد ؟ ۱. رنگ لاجوردی روشن ۲. رنگ قهوهای مایل به قرمز ۳. رنگ فیروزه ای روشن ۴. رنگ قهوهای مایل به زرد ۲۹- به نظر دیماند، محل ساخت « ظروف کوباچی » کدام ناحیه می باشد ؟
۱. حوالی تبریز ۲. حوالی داغستان ۳. ترکستان غربی ۴ - حوالی پامیر ۳۰- « ظروف ایزنیک » معرف هنر سفالگری سرزمین های تحت حکومت کدام دولت محسوب می گردد ؟
۱. ایران عصر صفوی ۲. سلجوقیان روم ۳. عثمانیان ۴. گورکانیان هند
\\|የ\ል
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : تاریخ سفالی در ایران رشته تحصیلی / کد درس : هنر اسلامی (گرایش سفال) ۱۸۱۰۰۲۵
۱- در چه دوره ی تاریخی انسان به شناخت سفال و مزایای آن دست یافت ؟
۱. عصر دیرینه سنگی ۲. عصر میانه سنگی ۳. عصر نوسنگی ۴. عصر کالکولیتیک ۲- طبق آخرین تحقیقات انجام شده ی غیر رسمی، قدیمی ترین سفال های مکشوفه به چند هزار سال قبل از میلاد باز می گردد ؟
۱. ۱۲ هزار سال ۲. ۱۱ هزار سال ۷.۳ هزار سال ۴. ۴ هزار سال ۳- سنگهایی که بر اثر سرد شدن مواد مذاب در سطح زمین تشکیل گردیده اند چه نامیده می شوند؟
۱. سنگ کوارتز ۲. سنگ چخماق ۳. سنگ آتشی ۴. سنگ گرانیت ۴- کدام خاک در مکانهایی تشکیل می شود که « مواد آهنی و رسوبات سنگ آهن در جریان تخریب ها و فشارهای پوسته زمین بیشتر از سایر مواد وجود دارد » ؟
۱. خاک رسی قرمز ۲. خاک رس رسوبی ۳. خاک رسی گلوله ای ۴. خاک رس دیر گداز ۵- مرغوبیت خاک رس مورد استفاده با توجه به حرارت پذیری در موقع پخت ، به چند درجه تقسیم می گردد ؟
۱. چهار ۲. سه ۳. دو ۴. یک
۶- مطلوب بودن گل مورد استفاده در سفالگری را از چه طریقی می توان تشخیص داد ؟ ۱. گل آهکی و دارای دانه های شن باشد. ۲. گل قلیایی و مواد معدنی مناسب را داشته باشد.
۳. گل شنی و انعطاف ناپذیر باشد . ۴. گل چسبنده و قابل انعطاف باشد .
۷- دمای پخت خاک رسی هایی که دارای ۲ تا ۵ درصد اکسید آهن می باشند، چگونه باید باشد ؟ ۱. نباید از ۹۵۰ درجه سانتی گراد بالاتر باشد. ۲. نباید از ۱۱۲۵ درجه سانتی گراد بالاتر باشد .
۳. نباید از ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد بالاتر باشد. ۴. نباید از ۲۲۲۵ درجه سانتی گراد بالاتر باشد.
۸- در کدام دما آب شیمیائی گل رس شروع به تجزیه و خارج شدن می نماید ؟ ۱. ۷۵۰ تا ۹۰۰ درجه سانتی گراد ۲. ۵۰۰ تا ۷۰۰ درجه سانتی گراد
.Y . ۳۵۰ تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد .Y . ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد
۹- استحاله یا شیشه ای شدن گل قرمز به دلیل وجود آهن در چه دمائی صورت می پذیرد؟ ۱. ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد ۱۱۲۵۰۲ درجه سانتی گراد
۳. ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد ۴. ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد
\\|የ\ል
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ درسی : تاریخ سفالی در ایران رشته تحصیلی / کد درس : هنر اسلامی (گرایش سفال) ۱۸۱۰۰۲۵
۱۰- زیباترین شکل لعاب صیقلی ، در حفریات کدام منطقه بدست آمده است ؟ ۱. بین النهرین ۲. مصر ۳. تپه سیلک
۱۱- کدام ماده به عنوان قدیمی ترین ماده ی مورد استفاده در رنگ آمیزی است ؟
۱. اکسید منگنز ۲. گل آخری ۳. اکسید مسی ۴. سنگ سرمه
۱۲- کدام یک از کوره ها را «کوره های بلند نیز می گویند و از کوره های چاله ای یا کوره هایی با جریان هوا به پائین پیشرفته ترند » ؟
۱. کوره های مخروطی ۲. کوره های تو در تو
۳. کوره های دو یا سه طبقه ۴. کوره های بسته ۱۳- از کدام مطلب می توان به عنوان « مهمترین مبحث متداول درباره ی سفال های خاکستری » یاد نمود ؟ ۱. مبحث نقوش و تزیینات ۲. مبحث مواد اولیه ۳. مبحث مهاجرت آمبحث تکینیک های اجرایی ۱۴- از کدام طریق « سفال خاکستری براق دشت گرگان » وارد فلات ایران گردیده است؟
۱. تپه حسنلو ۲. تپه سیلک ۳. تپه مارلیک ۴. تپه حصار ۱۵- کدامیک از اقوام به عنوان «بوجود آورندگان فن جدید سفالگری در فلات ایران » محسوب می گردند ؟
۱. لولوبی ها ۲. هند و اروپایی ها ۳. گوتی ها ۴. سکاها
ም\-- « لعاب های سربی » بیشتر در میان کدام اقوام رایج بوده و مورد استفاده قرار می گرفته است ؟
۱. پارتی ها و ایلامی ها ۲. سوری ها و ایلامی ها ۳. سوری ها و بابلی ها ۴. بابلی ها و پارتی ها ۱۷- با قدرت یافتن پارسی ها در سده ی ششم پیش از میلاد، چه تحولی در هنر سفالگری پدید آمد ؟ ۱. ساخت ظروف ساغری شکل ۲. تکلف در نقوش تزیینی افزوده ۳. توانایی ساخت سفالینه های حجیم ۴. ظروف لعابدار فاخر چند رنگ ۱۸- در کدامیک از دوره های تاریخی ، سفال هایی موسوم به «جلینگی » ایجاد گردیده اند ؟
۱. سده ی چهار هجری قمری ۲. سده ی اولیه هجری قمری
۳. دوره ی ساسانیان ۲. دوره ی اشکانیان
\\|የ\ል
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ سفالی در ایران رشته تحصیلی / کد درس : هنر اسلامی (گرایش سفال) ۱۸۱۰۰۲۵
۱۹- تزیینات سفال های موسوم به « اردبیلی » شامل کدامیک از موارد می باشد ؟ ۱. مثلث های هاشور زده که تنها در لبه ها به کار می رفتند.
۲. ترکیبی متقاطع از مربع های سیاه و زرد را به کار می بردند. ۳. نقوشی اشعه مانند را در قسمت های سر و دسته ظروف به کار می بردند. ۴. تنها از خطوط افقی برای تزیین بخش های بالایی ظروف استفاده می شده است . ۲۰- از ویژگی های « سفال های دوره اشکانی در منطقه ی شمال ایران » - در اوایل این دوره - به چه موردی می توان اشاره نمود ؟
۱. وجود نوعی سفال که شامل مثلث های هاشور زده است و تنها در لبه پیاله به کار می رود. ۲. وجود نوعی سفال براق که دارای رنگ خاکستری مایل به قرمز یا خاکستری مایل به سبز است . ۰۳ وجود نوعی سفال ساده که دارای رنگمایه های قرمز مایل به قهوه ای و خاکستری مایل به سیاه است . ۴. وجود نوعی سفال منقوش با خطوط افقی و عمودی، که گاهی به رنگ قرمز و گاهی زرد می باشد . ۲۱- کاوشگران دومین گروه از سفالهای منطقه جنوب شرق ایران و منطقه ی ساحلی را چه نام نهاده اند ؟
۱. لوندوی ۲. پالمت ۳. قومسی ۴. توزی ۲۲- « در هزاره ی پنجم پیش از میلاد و در منطقه ای بین النهرین ، نوعی لعاب قلیایی فیروزه ای که ترکیبی از فریت و کوارتز
می باشد، برای تزیین و پوشش اشیاء کوچک مورد استفاده قرار می گرفت » . این لعاب در بین اهل فن به چه نامی معروف می باشد ؟
۱. لعاب نمکی ۲. لعاب گلی ۳. لعاب مصری ۴. لعاب سربی ۲۳- در چه تاریخی بعد از اسلام، موفقیت های ارزنده ای در شناخت اکسید فلزات و فرمول ترکیبات آنها برای رنگ لعاب حاصل گردید ؟
۱. پایان قرن اول ۲. پایان قرن دوم ۳. پایان قرن سوم ۴. پایان قرن چهارم ۲۴- سفالینه ها «با نقش کنده و لعاب پاشیده » از ابتکارات هنرمندان کدام سرزمین محسوب می گردد ؟ ۱. مصر ۰۲ ایران ۳. چین ۲. بین النهرین
۲۵- تکامل شیوه نقوش کنده زیر لعاب در اواخر دوره ی سلجوقی ، اواسط قرن ششم هجری ، با روش «لکابی » به اوج خود رسید. «لکابی » بر چه چیزی اطلاق می گردد ؟
۱. نوعی لعاب الوان می باشد. ۲. نوعی تکنیک پخت سفال است.
۳. نوعی خمیر سفید رنگ دارد. ۴. نوعی بدنه سفال محسوب می گردد.
\\|የ\ል
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :