نمونه سوال درس تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان رشته تحصیلی /کد درس : هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)۱۸۱۰۰۵۱ ۱- عصر مفرغ با کدام اتفاق آغاز شد؟ ۱. کشف آتش ۲. کشف آهن ۳. کشف مسی ۴. کشف قلع ۲- از بررسی مفرغ های لرستان، کدام روش و تکنیک مستفاد می شود؟ ۱. آلیاژهای پیشرفته ۲. قالبگیری داخل ماسه و احتمالا سفال ۳. استفاده از قالب های فلزی و گچی ۴. روشی ناشناخته در جوش دادن قطعات فلزی
۳- تکنیک سوار کردن فلزی بر روی فلز دیگر و یا سوار کردن سنگ های قیمتی روی فلز در کدام دوره یا تمدن رواج یافت؟
۱. هخامنش ۲. لرستان
۳. مادها ۲. اواخر هزاره دوم پیش از میلاد (مارلیک) ۴- کدام بخش از ظروف فلزی دوران ساسانی بیش از سایر بخش ها به تزیین در آمده اند؟
۱. قسمت پشت ظروف ۲. دسته و لوله ظروف ۳. در و دسته ظروف ۴. لبه ظروف ۵- فلزکاری ایران در دوره سلجوقی بیشتر در ارتباط و تحت تاثیر فلزکاری کدام منطقه بوده است؟ صی ۲۶
۱. اروپا به ویژه اسپانیا ۲. هند ۳. موصل ۴. قسطنطنی ۶- هدف از سفید گری ظروف به خصوصی در اواخر دوره تیموری چه بوده است؟
۱. نقره ای جلوه دادن آن ۲. تقلید از آثار چین
۳. کاربردی تر کردن آنها ۴. تقلید از ظروف آلیاژی سبک عثمانی ۷- مواد اصلی آلیاژ فلزی ورشو کدامند؟
۱. مس و روی ۲. نیکل، مسی و قلع ۳. مس و آهن و روی ۴. نیکل و آهن A— کدام مورد به ترتیب به عنوان رایج ترین فلز و عمده ترین آلیاژ مورد استفاده در فلز کاری هستند؟
۱. مس - برنج ۲. مس - قلع
۳. آهن - ترکیبات مسی ۴. مس - ورشو و آلومینیوم ۹- اضافه شدن کدام ماده به مسی، تاثیر مثبتی در ریخته گری مسی گداخته دارد؟
۱. آنتیموان ۲. بیزموت ۳. ارسنیک ۴. فسفر
صفحه ۱ از ۴
۱۱/۷۱۹ = نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درس : تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان
رشته تحصیلی /کد درس : هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)۱۸۱۰۰۵۱
۱۰- آلیاژ مخصوص لحیم کردن قطعات مسی یا برنجی و نیز پودر پوشاندن درزها کدام است؟ ۱. ترکیب قلع و آهن - پودر گوگرد ۲. ترکیب قلع، روی و گوگرد - پودر گوگرد و بیزموت ۳. ترکیب مسی ، روی و برنج - پودر تنکار ۴. ترکیب روی و آهن - پودر تنکار
۱۱- اصطلاح مربوط به صاف کردن یا رنده کردن سطح ظروف مسی یا برنجی برای محو اثرات چکش بر بدنه چیست؟
۱. تنه کار زدن ۲. چرخکاری ۳. درهری سازی ۴. فروگیری کردن
۱۲- هدف اصلی از قیراندود کردن پشت سطح شی یا اثری که بر روی آن قلمزنی انجام می شود، چیست؟
۱. جلوگیری از تاب برداشتن و ایجاد صدا ۲. سنگین گردن ظرف جهت کنترل بیشتر ۳. نرم شدن کار در برابر ضربات ۰۴ پوشاندن بخش های تو رفته و محافظت از آنها ۱۳- قلم مخصوصی که برای کنده کاری خطوط اصلی پس از پیاده شدن طرح ها و نقوش روی کار به کار می رود، چه نام دارد؟ صی ۵۰
۱. سمبه ۲. قلم نیم بر ۳. کف تخت ۴. یک تو
۱۴- مهم ترین عامل در رکود هنر ورشو در روزگار کنونی ایران، چیست؟ ۱. مضر بودن ماده اصلی آن در کاربری ظروف ۲. گرانی و کمیابی مواد اولیه ۳. از بین رفتن بازار صادراتی آن ۴. جایگزینی با محصولات استیل ۱۵- کدام مورد جزو روش های سه گانه اصلی قلم زنی طبق نظر عیسی بهنام، نیست؟ ۱. حکاکی سطح ظرف به وسیله کنده کاری ۲. کوبیدن نقش مورد نظر از پشت و برجسته شدن درون ظرف ۳. استفاده از روش داغ کردن و تغییر شکل حرارتی ۴. ساختن جداگانه نقش دلخواه و جوش دادن دوباره آن ۱۶- سابقه ی هنر میناکاری در ایران تا چه دوره ای تخمین زده می شود؟
۱. ۱۵۰۰ پیش از میلاد ۲. دوره ساسانیان
۳. دوره تیموری و ملهم از چینیان ۴. دوره صفویه
үү|үүq
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درس : تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان
رشته تحصیلی /کد درس : هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)۱۸۱۰۰۵۱
۱۰- آلیاژ مخصوص لحیم کردن قطعات مسی یا برنجی و نیز پودر پوشاندن درزها کدام است؟ ۱. ترکیب قلع و آهن - پودر گوگرد ۲. ترکیب قلع، روی و گوگرد - پودر گوگرد و بیزموت ۳. ترکیب مسی ، روی و برنج - پودر تنکار ۴. ترکیب روی و آهن - پودر تنکار
۱۱- اصطلاح مربوط به صاف کردن یا رنده کردن سطح ظروف مسی یا برنجی برای محو اثرات چکش بر بدنه چیست؟
۱. تنه کار زدن ۲. چرخکاری ۳. درهری سازی ۴. فروگیری کردن
۱۲- هدف اصلی از قیراندود کردن پشت سطح شی یا اثری که بر روی آن قلمزنی انجام می شود، چیست؟
۱. جلوگیری از تاب برداشتن و ایجاد صدا ۲. سنگین گردن ظرف جهت کنترل بیشتر ۳. نرم شدن کار در برابر ضربات ۰۴ پوشاندن بخش های تو رفته و محافظت از آنها ۱۳- قلم مخصوصی که برای کنده کاری خطوط اصلی پس از پیاده شدن طرح ها و نقوش روی کار به کار می رود، چه نام دارد؟ صی ۵۰
۱. سمبه ۲. قلم نیم بر ۳. کف تخت ۴. یک تو
۱۴- مهم ترین عامل در رکود هنر ورشو در روزگار کنونی ایران، چیست؟ ۱. مضر بودن ماده اصلی آن در کاربری ظروف ۲. گرانی و کمیابی مواد اولیه ۳. از بین رفتن بازار صادراتی آن ۴. جایگزینی با محصولات استیل ۱۵- کدام مورد جزو روش های سه گانه اصلی قلم زنی طبق نظر عیسی بهنام، نیست؟ ۱. حکاکی سطح ظرف به وسیله کنده کاری ۲. کوبیدن نقش مورد نظر از پشت و برجسته شدن درون ظرف ۳. استفاده از روش داغ کردن و تغییر شکل حرارتی ۴. ساختن جداگانه نقش دلخواه و جوش دادن دوباره آن ۱۶- سابقه ی هنر میناکاری در ایران تا چه دوره ای تخمین زده می شود؟
۱. ۱۵۰۰ پیش از میلاد ۲. دوره ساسانیان
۳. دوره تیموری و ملهم از چینیان ۴. دوره صفویه
үү|үүq
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
=انشكاه پیام نیر کارشناسی
--- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان رشته تحصیلی /کد درس : هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)۱۸۱۰۰۵۱
۱۷- روش های اصلی و متداول میناکاری کدامند؟
۱. پخت اکسیدی، پخت غیر اکسیدی ۰۲رو لعابی، زیر لعابی ۳. خانه بندی، نقاشی ۴. هندسی، اسلیمی ۱۸- درجه حرارت مناسب برای مینا کاری در مراحل سه گانه لعابکاری چه میزان باید باشد؟ ۱ . به ترتیب ۹۰۰و ۷۰۰ و ۵۰۰ درجه سانتی گراد
۲. در هر سه مرحله ۷۵۰ درجه سانتی گراد
۳. در هر سه مرحله ۵۰۰ درجه سانتی گراد ۴. در دو مرحله اول بالای ۹۰۰ و در مرحله سوم زیر ۲۰۰ درجه سانتی گراد ۱۹- مراکز عمده ملیله کاری در ایران کدام مناطق می باشد؟
۱. اصفهان، شیراز، تبریز ۲. اصفهان، تهران ۳. اصفهان، تهران، طبس، کرمانشاه ۲. اصفهان، زنجان، تهران ۲۰- برای کاربردهای عملی از ملیله و افزودن استحکام به آن از چه نوع ماده ای استفاده می شود؟ ۱. استفاده از نقره با عیار ۶۰ تا ۸۴ ۲. نقره خالصی و نزدیک به عیار ۱۰۰ ۳. ترکیب نقره با آهن به صورت نسبت ۳ به ۱ ۴. ترکیب نقره با برنج و روی به صورت برابر ۲۱- کدام گزینه جزو انواع سکه های دوره اشکانی نیست؟
۱. سکه های نقره ای با نام درهم ۲. سکه های طلایی کوچک با نام تتریک ۳. سکه های کوچک مسی یا مفرغی ۴. سکه های بزرگ نقره ای با نام تترادرهم ۲۲- منظور از ریچه در ملیله کاری چیست؟
۱. محفظه کوره که باعث افزایش فشار آتش می شود
۲. سرد کردن سریع مفتول نقره با آب
۳. قالبی فلزی که نقره پس از ذوب داخل آن ریخته می شود
۴ . غلتک های دوار در دستگاه نورد
үү|үүq
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان رشته تحصیلی /کد درس : هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)۱۸۱۰۰۵۱ ۲۳- منظور از طلاکوبی چیست؟ ۱. ساخت وسایل تزیینی طلایی به شیوه ای مشابه قلمزنی ۲. افزودن قطعات طلایی به ظروف مینایی ۳. استفاده از مفتول های طلایی برای تزیین اشیای فولادی ۴. پوشش دهی طلایی بر روی اشیای مسی و برنجی
۲۴- در مرحله نهایی از پرداخت فیروزه کوبا از چه موادی برای درخشان کردن سطح کار استفاده می شود؟
۱. روغن زیتون یا کنجد ۲. پودر لاک
۳. روغن و رنگ لاجورد ۲. پودر مل و روغن بزرک ۲۵- مهم ترین عامل در ارزش هنری یک اثر فیروزه کوب چیست؟
۱. ایجاد نقوش زیبا با استفاده از اختلاف ارتفاع فیروزه ها ۲. نازکی سطح نهایی و تنوع رنگی
۳. استفاده از سنگ های درشت و رتگ های روشن ۴. پرکاری و قرارگیری منظم قطعات سنگ در کنار هم
۲۶- اصطلاح مربوط به نوعی از فولاد که با قرار دادن آهن در میان گل رس و چوب درخت فلوس و برگ گیاهان در روش سنتی،
چیست؟ ۱. فولاد گلی ۲. فولاد هندی ۳. فولاد فلوسی ۰۴ فولاد مهریزی ۲۷- اصطلاح خوب بازی کردن تیغه قلمتراشی به چه معنی است؟ ۱. یعنی متناسب با ابعاد دست بوده و در کف دست جا شود ۲. یعنی در سه حالت باز، ایستاده و خوابیده کاملا محکم قرار گیرد. ۳. به راحتی بتوان از رو و پشت آن اسفاده کرد
۴. تمامی قسمت های آن قابل استفاده باشد و کارایی داشته باشد
۲۸- برای تمیز کردن قلمتراش با هدف نگهداری بهتر و ثبات کیفیت آن، کدام ماده مناسب تر است؟
۱. لاک الکلی رقیق ۲. روغن کنجد ۳. روغن دنبه ۴. تیزاب رقیق
۲۹- باربند، آستری و فنر از اصطلاحات مربوط به قطعات کدام ساخته فلزی است؟ ۱. چاقوی ضامن دار ۲. قفل رمزی ۳. قفل کلیدی ۴. اسطرلاب
."Y— آخرین مراکز ساخت قفل در ایران که رونق نسبی دارند کدام مورد است ؟
۱. همدان و کرمانشاه ۲. یاسوج و تبریز ۳. چالشتر و کرند ۴. مهریز و شهرضا
үү|үүq
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :