نمونه سوال درس آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات
رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۴
۱- بزرگترین سهم رایانه در سیستم های اطلاعاتی چیست؟
۱. ذخیره سازی ۰۲ ثبت تراکنش ۳. پردازش داده ها ۴. برونداد
۲- کدام یک از سیستم های زیر با برنامه نویسی می توانند هزاران قطعه داده را با هم ترکیب کرده و گزارش های اجمالی
تولید کنند ؟ ۱. سیستمهای اطلاعات اجرایی ャ。 سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ۳. سیستمهای پشتیبانی تصمیم ۴. سیستمهای خبره
۳- نخستین ماشین محاسبهٔ الکترونیکی که می توان آن را یک رایانه نامید چه نام داشت؟
۱. یونیواک ۲. انیاک ۳ - موتور تحلیلی ۴. ادواک
۴- پویشگر رومیزی نام دیگر کدامیک از گزینه های زیر است؟
۱. پویشگر دستی ۰۲ پویشگر مسطح ۰۳ پویشگر استوانه ای ۰۴ پویشگر تغذیه کاغذی
۵- امروزه در خدمات پستی سراسر جهان به جای استفاده از مرتب سازی دستی نامه ها از کدامیک از فناوریهای زیر استفاده
می شود؟ ۱. تشخیصی کاراکتر نوری ۲. تشخیصی میله ای نوری ۳. حسگر علامت نوری ۴. سیستم تشخیص گفتار
۶- کدامیک از گزینههای زیر جزو چاپگرهای ضربه ای به شمار می روند؟
۱. چاپگر الکترواستاتیکی ۲. چاپگر حرارتی
۳. چاپگر جوهر افشان .Y . چاپگر ماتریسی نقطه ای ۷- در محاسبهٔ مدارهای ماهوارهها از کدامیک از انواع رایانههای زیر استفاده می شود؟
۱. رایانه های بزرگ ۲. ریزرایانه ها ۳. ابررایانه ها ۴ . PDA یا ۸- در تلفن از کدامیک از روش های ارتباطی استفاده می شود؟
۱. ارتباط سریع ۲. ارتباط یک طرفه
۳. ارتباط دوطرفه همزمان ۴. ارتباط دوطرفه غیرهمزمان
۹- کدامیک از ماهوارههای زیر از مدار کمتری برخوردار است؟
LEO f GEO . Y. MEO . Y REO . )
\•\• |\•\•fየለ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۴ ۱۰- DSL نامتقارن سازگار با سرعت را به اختصار چه می گویند؟ HDSL . f VDSL . Y. RADSL . Y IDSL . )
۱۱- چنانچه تحمل خرابی در شبکه ای اهمیت داشته باشد در اینصورت بهتر است از کدام توپولوژی استفاده نمود؟ ۱. توری ۲. حلقوی ۳. ستارهای ۴. درختی ۱۲- از کدام یک از وسائل زیر جهت تقسیم شبکه و در نتیجه کاهش ترافیک و افزایش کارایی آن استفاده می شود؟ ۱. دروازه ۲. پلی ۰۳ مسیریاب ۴. تکرار کننده ۱۳- بیشتر مودم هایی که امروزه از آن استفاده می شود از کدام نوعند؟ ۱. کلاسیک DSL , Y ۳. کابلی ۴. ماهوارهای ۱۴- فناوری بلوتوث جزو کدامیک از روش های انتقال دادهها به شمار می رود؟ ۱. انتقالی لیزری ۲. انتقال امواج رادیویی با طیف گسترده ۳. انتقال امواج رادیویی باند باریک ۴ - انتقال امواج مادون قرمز
۱۵- کدامیک از گزینههای زیر دربارهٔ فنون راه گزینی صحیح نمی باشد؟
۱. راه گزینی مداری معمولاً در شبکهٔ تلفنی به کار می رود. ۲. بالاترین سطح پروتوکل TCP/IP، یعنی ICP، از راه گزینی مداری حمایت می کند. ۳. راه گزینی بسته ای از نظر سرعت ارسال داده ها میان فرستنده و گیرنده نیاز به سازگاری ندارد. راه گزینی بسته ای کارامدتر است، اما زمانی مناسب است که گیرنده تأخیر موجود را قبول کند. ۱۶-RAMIS جزو کدامیک از نسل های مربوط به زبانهای برنامه نویسی محسوب می شود؟
۱. نسل اول ۲. نسل دوم ". نسل سوم ۴. نسل چهارم ۱۷- کدامیک از گزینههای زیر یک نرم افزار کاربردی است؟
۱. برنامه مربوط به بارگذاری فایل ۲. برنامه مربوط به مدیرت منابع
۳. برنامه مربوط به مدیریت پروژه ۲. برنامه مربوط به مدیریت استفاده از حافظهٔ رایانه
۱۸- پس از واژه پردازها، متداولترین نوع نرم افزاری که در سازمان ها استفاده می شود، کدام است؟
۱. اوراکلی ۲. اکساسی ٢. پاورپوينت ۴. صفحه گسترده
\•\• |\•\•fየለ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۴ WA— رایج ترین سیستم عامل برای رایانههای بزرگ IBM کدام است ؟
MaCOS . Y. XP . w- DEC Y MVS . ) ۲۰- شمارهٔ IP از چند قسمت تشکیل شده است؟
۱. سه ۲. چهار ۳. پنج ۴۔ شش ۲۱- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دنیا معمولاً از کدام پسوند اینترنتی استفاده می کنند؟
۱. کد کشورهای OI ۲. کد کشور +CO111 ۳. کد کشور+aC ۴. کد کشور + edu ץץ- هنگام برنامه نویسی به زبان HTML. برجسب ها در داخل چه علامتی قرار می گیرند؟
< S. . Y. ( ) . Y. [ ] . Y | | . ) ۲۳- مقدار امتیاز ربط معمولاً در چه دامنه ای قرار می گیرد؟
۱. صفر تا یک ۲. یک تاده ۳. یک تا صد ۴. یک تا هزار ۲۴- کدامیک از گزینه های زیر جزو ابر موتورهای کاوش به شمار نمی روند؟
metacrawler , f dogpile . Y mS11 . W. hlahlhla . \ ۲۵- مشهورترین سیستم های مدیریت پایگاه اطلاعاتی از کدام مدل پشتیبانی می کنند؟
۱. مدل رابطهای ۲. مدل شبکه ای ٠٢ مدل سلسله مراتبی ٢. مدل حلقوى
fየለ•\•\| •\•\ صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :