نمونه سوال درس مبانی علوم رایانه نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی علوم رایانه نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مبانی علوم رایانه رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۵۱
۱- به اشکال موجود روی DeSClOD که نامی در زیر آنها نوشته شده است چه گفته می شود؟ ۱. آیکن ۲. فایلی ۳. فولدر ۴. منو
۲- معمولاً بر روی این نوع حافظه ها یک سری اطلاعات و دستورهای اساسی که هنگام روشن شدن کامپیوتر مورد نیاز است
وجود دارد و توسط شرکت سازنده یکبار برای همیشه ثبت شده است.
CD drive . * Hard . Y. ROM . Y. RAM . )
۳- کوچکترین واحد حافظه کامپیوتر که قابل آدرس دادن باشد را چه می نامند؟
۱. بیت ۲. بایت ۰۳ کیلوبایت ۴. ترابایت ۴- برای ذخیره دائمی فایل ها و پوشه ها از کدام حافظه نمی توان استفاده کرد؟
CD f ۳. فلشی RAM . Y ۱. هارد ۵- دایره های متحدالمرکزی هستند که اطلاعات روی آنها نگهداری می شود؟
۱. استوانه ۲. کمان ۳. سکتور ۴. شیار ۶- Federated Search چگونه جستجوی یک مطلب را انجام می دهد؟
۱. جستجو را تنها در بانک های اطلاعاتی دانشگاه ها انجام می دهد.
۲. از موتور جستجوی گوگل استفاده می کند.
۳. بصورت همزمان در کلیه پایگاه های موجود جستجو می کند.
۴. امکان جستجو بصورت CIIline فراهم می کند. ۷- برای بازگرداندن یک فایل پاک شده از سطلی بازیافت چه باید کرد؟
۱. روی فایل موردنظر کلیک کرده گزینه RCSIOTC را کلیک می کنیم.
۲. روی فایل مورد نظر کلیک کرده گزینه Empty RCCycle Bin را کلیک می کنیم.
r
روی فایل موردنظر کلیک کرده گزینه delete را کلیک می کنیم.
t
برگرداندن فایل پاک شده امکان پذیر نمی باشد.
Ya.Y .).)( .).\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی علوم رایانه
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۵۱
$3.3 so estás A. J.Lo Jué Keep the taskbar on the top of other windows a 55 351-A ۱. پنجره باز روی نوار وظیفه را پوشانده و با جابجا کردن پنجره امکان دسترسی به نوار وظیفه وجود ندارد. ۲. پنجره باز روی نوار وظیفه را پوشانده و اصلاً امکان دسترسی به نوار وظیفه وجود ندارد. ۳. پنجره باز روی نوار وظیفه را پوشانده اما با جابجا کردن پنجره امکان دسترسی به نوار وظیفه وجود دارد. ۴. امکان جابجا کردن و تغییر اندازه نوار وظیفه وجود نخواهد داشت. ۹- با انتخاب گزینه Group SimilartaSKbarbuttonS چه اتفاقی می افتد؟ ۱. از تجمع دکمه های هم نوع در نوار وظیفه جلوگیری می شود. ۲. سرعت دسترسی به فایل ها بالا می رود. ۳. سرعت دسترسی به فایل ها پایین می آید. ۴. دکمه های فایل های هم نوع جدا می شوند. ۱۰- از گزینه های کدام قسمت می توان پنجره ها، دکمه ها، رنگ، الگوها، اندازه، فونت ها و سایر اجزای ویندوز را تغییر داد؟ Desctop .f SCrean Saver . Y. Appearance . Y Theme . ) استفاده کرد ؟
Send to . * MOWe . * Copy . Y Cut . )
doCm , f docx . Y dotm . Y dotx . )
۱۳- برای چسباندن قسمتی از یک متن بریده شده، از کدام کلید های میانبر می توان استفاده کرد؟
Ctrl+V . Y. Ctrlıp . " Ctrl+C Y Ctrl+Z . )
۱۴- برای تنظیم جهت کاغذ بصورت عمودی یا افقی از کدام دستور زیر می توان استفاده کرد؟ page layout --->page Setup>Margins Y page layout --->page setup>Orientation .)
page layout---> insert--->Collate . * insert -->Orientation . Y.
۱۵- برای اضافه کردن پس زمینه در صفحه ای از WOrd باید کدام گزینه را انتخاب کرد؟
Hyphentation : * Oriantation . Y Margins . Y. Watermark . )
صفحه ۲ از ۴
Ya.Y .).)( .).\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی علوم رایانه
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۵۱ ۱۶- اگر کلمه ای از لحاظ املایی درست باشد و از لحاظ گرامری غلط باشد یک خط موجی سبز رنگ زیر حروف غلط قرار می گیرد. برای فعال سازی این قسمت کدام گزینه را باید فعال کرد؟ Mark grammar errors as you type . Y. Check spelling as you type . )
Use Contextual spelling . " Check grammar with spelling . Y
۱۷- برای چاپ یک سند آماده شده کدام کلیدها را باید فشار داد؟
Ctrl+S f Ctrl+P . Y. Ctrl+C Y Ctrl+Z . ) ۱۸- وقتی برنامه اکسل باز می شود، صفحه گسترده اولیه بصورت پیش فرضی چند کاربرگ دارد؟
ャ. f * . Y. * . Y. A . ) ۱۹- اگر محتوای خانه E5 برابر ۱۶ باشد، آنگاه نتیجه فرمول 2/8^E5= چه خواهد شد؟
** . f ץ. ץץ * . Y. Y .い ۲۰- WTapteXt چه کاری انجام می دهد؟
۱. وقتی داده وارده در یک سلول بیش از عرض سلول باشد آن را چند خطی می کند.
۲. وقتی داده وارده در یک سلول بیش از عرض سلول باشد بقیه اش را پنهان می کند.
۳. اندازه سلولی را با اندازه داده تنظیم می کند.
۴. وقتی داده وارده در یک سلول بیش از عرض سلول باشد عرض سلول را افزایش می دهد. ۲۱- کدامیک از نمودارهای زیر برای نشان دادن نسبت بین اجزاء و یک کلی بکار می رود؟
۱. نمودار ستونی ۲. نمودار خطی ۳. نمودار دایره ای ۴. نمودار میله ای
۲۲- در اکسل کدامیک از نمودارها نسبت به یک نقطه مرکزی ترسیم می شود؟
۱. نمودار میله ای ۲. نمودار راداری ۳. نمودار حبابی ۴. نمودار پراکنده توزیعی ۲۳- بزرگترین حراج اینترنتی توسط کدامیک از سایت های زیر انجام می گیرد؟
Blogger t Amazon . Y. Yahoo Y Ebay .\ ۲۴- به مجموعه فیلدهای مرتبط یک .................... می گوییم.
۱. رکورد ۲. فایلی ۳. کلید ۴. جدول داده
صفحه ۳ از ۴
Ya.Y .).)( .).\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مبانی علوم رایانه
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۵۱
۲۵- پسوند edu در آدرس سایت های اینترنتی برای چه حوزه ای استفاده می شود؟
۱. سازمان تجاری ۲. مؤسسه آموزشی ۳. سازمان دولتی
۲۶- کدامیک از عوامل زیر بر روی سرعت دانلود کردن تأثیر ندارد؟
۱. حجم فایل ۲. سرعت خط " . سرعت مودم
۲۷- برای پاک کردن پنجره روابط در اکسس کدامیک از گزینه های زیر را انتخاب می کنید؟ Delete Layout . Y Delete Relationship Window .)
Clear Layout . * Clear Relationship Window Y
۲۸- برای ایجاد تصویر در یک فرم کدامیک از گزینه های زیر را انتخاب می کنید؟
Object ." Create image . Y Create picture . )
۲۹- برای استفاده از یک تم جدید در پاورپوینت از کدام قسمت می توان استفاده کرد؟
Slide Show . * Design Y IrlSert . Y VieW . ) ۳۰- این سایت یک بانک اطلاعاتی پرمصرف و مهم پایان نامه های دنیا بوده و شامل ۶، ۲ میلیون خلاصه تزهای دکتری و پایان
نامه های فوق لیسانس در دانشگاههای معتبر آمریکا، اروپا و ژاپن است؟
ProQuest Digital Dissertation Y SCOPUS . Sciencedirect . Y. Elsevier . Y.
\.). ().). Ya.Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :