نمونه سوال درس مرجع شناسی عمومی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مرجع شناسی عمومی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - -- - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مرجع شناسی عمومی رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۸ ۱- کدام مورد جزو تقسیم بندی کلی انواع سوال های مرجع محسوب نمی شود؟ ۱. پژوهشی ۲، جستجوی ویژه ۳. مصاحبه ارجاعی ۲- کدام گزینه، پراستفاده ترین کتابشناسی تجاری است ؟ subject Guide . books in print . )
cumulative book index : Whitaker's . Y.
۳- این بخش از بریتانیکا راهنمایی برای اقلام مرتبط دو بخش خرد و کلان است و بر حسب موضوعات جامع مرتب شده است؟
۱. پروپدیا ۲. ماکروپدیا ۰۳ میکروپدیا آ، ایندکسی ۴- کدام گروه از منابع زیر جزو مراجع فوری محسوب می شوند؟ ۱. سالنامه، زندگینامه، سالنما ۲. نشاننامه، دستنامه، واژه نامه
۳. سالنامه، دستنامه، نشاننامه ۴. دستنامه، سالنما، کتابشناسی
۵- عظیم ترین واژه نامه انگلیسی زبان که تاکنون منتشر شده کدام مورد است؟ Random House Dictionary .) Oxford Engilsh Dictionary Y Collegiate Dictionary V
Webster third new international Dictionary t ۶- بیشترین کمک دستوری مفیدی که یک واژه نامه به خواننده ارائه می دهد کدام گزینه است؟
۱. مترادفها ۲. گویشها ۳. اصطلاحات ۷- ویرایش هفتم دایره المعارف بروکهاوسی، اساسی تدوین کدام دایره المعارف بوده است؟
۱. امریکانا ۲. بریتانیکا ۳. لاروسی ۸- WhO's Who چه نوع اثر مرجعی است؟
۱. دایره المعارف ۲. زندگینامه
A— رده بندی نقشه ها غالباً بر چه اساسی صورت می گیرد؟
۱. شکلی ۲. ناحیه ای
የ • የጫ •\•\|•\•\ = صفحه ۱ از ۳
= نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مرجع شناسی عمومی رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۸ ۱۰- "Current Biography" به چه صورت منتشر میشود؟ ۱. فصلنامه ۲. سالانه ۳. ماهانه ۴. ۶ ماه یکبار ۱۱- کدامیک از منابع زیر قبلاً تحت نام انسایکلوپدیا منتشر می شد و مقالاتی از دایره المعارف کلمبیا را در خود جای داده Britannica . f wikipedia .Y High Beam Y Encarta . )
۱۲- کدام کشور، اولین کشوری است که با پایگاه اطلاعاتی " سای الو" همکاری کرد و مجلات خود را در این پایگاه اطلاعاتی قرار
داده است ؟
۱. شیلی ۲. کوبا ۳. برزیل ۴. اسپانیا ۱۳- مهمترین معیار ارزیابی اطلاعات در مبحث ارزیابی منابع رایگان شبکه ای کدام است؟
۱. روزآمد بودن ۲. ناشر ۳. مولف ۱۴- کدام اثر مجموعه ای برگرفته از فرهنگ اجتماعی مردم تهران است؟
۱. فرهنگ لغات عامیانه ۲. امثال و حکم ۳. کتاب کوچه ۴. فرهنگ فارسی اعلام ۱۵- ابونصر فارابی نویسنده کدام اثر است؟
Y . مفاتيح العلوم ャ ذخیره خوارزمشاهی r رسائل اخوان الصفا .Y . احصاء العلوم
۱۶- تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟ «صورتی از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی در هر حوزهی علمی که به روشی خاصی تنظیم شده است».
۱. سالنامه ۲. کتابشناسی ۳. دایره المعارف ۴. فرهنگنامه
۱۷- قدیمیترین کتابشناسی جهان اسلام تألیف چه کسی است؟
۱. آقابزرگ طهرانی ۲. خان بابامشار ۳. حاجی خلیفه ۱۸- کدام یک از زندگینامه ها در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه نوشته شده است؟ ۱. ریاحین الشریعه ۲. سیرالملوک ۳. ریحانه الادب
۱۹- کدام گزینه جزو منابع جغرافیایی محسوب نمی شود؟
۱. نزهه القلوب ۲. معجم البلدان
\•\•|\•\• የ • የጫ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۳
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مرجع شناسی عمومی
رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۸
۲۰- جمله "مجموعه فشرده و کوتاهی از معلومات و اطلاعات مربوط به یک رشته یا یک فن و حرفه است که به شیوهای روشن تنظیم شده است" به کدام نوع منبع دلالت می کند؟
۱. سالنما ۲. دستنامه ۳. راهنما ۴. گاهنامه
۲۱- کدام اثر ترجمه متن کامل خداینامه از زبان پهلوی به عربی است؟
۱. سه حکیم مسلمان ۲. سیره ابن هشام ۳. سیرالملوک ۴. حیات مردان نامی ۲۲- جدیدترین فرهنگ عربی موجود کدام گزینه است؟
۱. منتهی الارب ٠٢ لاروس ۳. المنجد " . فاموس المحيط ۲۳- «کتاب بزرگان فلسفه» اثر هنری توماس در زمره کدام یک از انواع زندگینامه ها قابل بررسی است؟
۱. زندگینامه های روایی ۰۲زندگینامه های تفسیری
۳. زندگینامه های جمعی ٢. اتوبيوگرافی ۲۴- ناشر «دستنامه ی قواعد فهرستنویسی» اثر ماندانا صدیق بهزادی کیست؟
۱. کتابخانه ملی ۰۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳. بنگاه ترجمه و نشر کتاب آ، انتشارات امیر کبیر
۲۵- «آثار الباقیه» چه نوع اثر مرجعی محسوب می شود؟
۱. سالنامه ۲. گاهنامه
የ • የጫ •\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :