نمونه سوال درس مواد سمعی و بصری نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مواد سمعی و بصری نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مواد سمعی و بصری رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۲۰ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۳۸ ۱- ترکیبی از انواع فرمهای ترسیمی، تصاویر، نقاشی ها، کارتون ها، گراف ها، دیاگرام ها و مواد لغوی چه نامیده می شوند؟ ) ... پلاکارد Y. چارت .Y . نمونه ۴. ماکت ۲- در آرشیوهای دیداری-شنیداری که منابع منحصر به فرد را نگهداری می کنند، برای موازی سازی از هر محمل اصلی، دست
کم چند کپی تهیه می شود؟
ү t Q . Y. * . Y ャ.い ۳- ظهور رنگی توسط چه کسی ابداع گردید؟
۱. تالبوت ۲. فیشر ٠٢ دنسر ۴. ارسطو ۴- اولین بار فیلم های متحرک از انسان و حیوان توسط چه کسی تهیه گردید؟
۱. بریج " . پولسن ۳. روچدیل ۴. فیشر ۵- نظام های ذخیره نوری با ابداع چه وسیله ای در سال ۱۹۷۲ تکامل یافتند؟
۱. رایانه تمام الکترونیک آ، تلویزیون تمام رنگی
٠٢ ديسكو ويژن آ، استریوفونیک ۶- قسمت اعظم یادگیری انسان از طریق کدام حسی صورت می گیرد؟
۱. چشایی ۲. لامسه ۳. بینایی ۴. شنوایی
۷- ساخت فیلم انعطاف پذیر با بهره گیری از نیترو سلولز به عنوان پایه، توسط چه کسی انجام شد؟
۱. داگر آن برادران لومی یر ۰۲ اديسون آ، ایستمن ۸- کدام گزینه از نوع رسانه های آموزشی غیر نور تاب نمی باشد؟ ۱. تابلوهای آموزشی ۲. مولاژها ۳. اسلایدها ۴. مدل ها
۹- کدام نوع پوستر، پیوستگی هنر و اقتصاد است و خصوصیت اصلی آن تعیین تصمیم گیری برای بیننده می باشد؟ ۱. پوستر فرهنگی ۲. پوستر اجتماعی ۳۔ پوستر علمی ٠٢ پوستر توريستی ۱۰- کدام گزینه جزو محمل های مکانیکی نیست؟ ۱. صفحه فشرده بازنوشتنی ۲. صفحه فشره فقط خواندنی
۳. صفحه گرامافون ۴. سی دی رام
صفحه ۱ از ۳
.Y.Y. (Y.Y.Y. f نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مواد سمعی و بصری رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۲۰ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۳۸
۱۱- ماده ای ژلاتینی که از استخوان و پوست حیوانات تهیه می شود و در مقابل نور حساس است چه نام دارد؟ ۱. روکشی ٠٢ امولسیون ۳. لایه اتصالی ۴. آستر ضد هاله
۱۲- به واحد تصویری شفاف که از فیلم ثبت شده تهیه شده و به وسیله نورافکن بر روی پرده یا صفحه نمایش منعکس می شود چه می گویند؟
۱. اسلاید ۰۲ میکروفیلم ۰۳ میکروفیش ۴۔ فیلم استریپ
۱۳- اصل ترکیب سه رنگ اصلی (آبی و سبز و قرمز) توسط چه کسی کشف شد؟ ۱. ماکسولی ۲. یانگ " . هلموتز آ، ونش ۱۴- کدام گزینه از امتیازات استفاده از پروژکتور اورهد در امر آموزش نمی باشد؟
۱. حفظ ارتباط چهره به چهر آموزشیار و فراگیر ۲. صرفه جویی در وقت کلاسی
۳. امکان هدایت فراگیران از کل به جزء در بیان فرآیندها ۴. نیاز به تاریک کردن اطاق به هنگام استفاده از آن
۱۵- شفافیت و روشنی تصاویر حاصله از پروژکتور اوپک نسبت به پروژکتور اورهد چقدر است؟
。ャ
۱. ۱۵ برابر ۱۰ برابر
۳. یک پانزدهم ۴. یک دهم
ም\-- ساخت دوربین کداک، که انقلابی در عکاسی به وجود آورد، توسط چه کسی صورت گرفت؟
۱. ایستمن ۲. مارکونی ٠٢ سوتون ۴. روزینگ
۱۷- ریز شکل یا ریزنگاری با تصاویر کوچک شده که ۳۰۰۰ صفحه تصویر را در فضایی با مساحت ۴در ۶ اینچ ذخیره می کند چه
نام دارد؟ ۱. میکروفیش ۲. اولترامیکروفیش ۳: میکروفیلم ۰۴ میکرواپک
۱۸- معروف ترین رسانه های آموزشی متحرک چیست؟
۱. فیلم ۲. اسلاید ۳. کتاب ۴. مجله
۱۹- در حالت عادی، سرعت حرکت فیلم در دوربین های فیلم برداری، برای فیلمهای ناطق چند فریم در ثانیه است؟
۸۰۱فریم ۲. ۱۶ فریم ۳. ۲۴ فریم ۴. ۳۲فریم
۲۰- نخستین و مهم ترین رسانه ای که فن آوری رایانه توانست آن را به صورت رقومی ذخیره و بازیابی کند چه بود؟
۱. تصویر ۲. صوت ۲. ويدئو ۴. متن
.Y.Y. (Y.Y.Y. f صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کاردانی و کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مواد سمعی و بصری رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۲۰ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۳۸ ۲۱- در فهرستنویسی ماده آرشیوی، بین عنوان اصلی و عنوان به زبان دیگر از کدام علامت استفاده می شود؟ ۱. = ( مساوی ) ۲. : ( دو نقطه ) ۰۳؛ ( ویرگول نقطه ) ۰۴، ( ویرگول ) ۲۲- بر اساس نتایج مطالعات، افراد چند درصد آنچه را که می بینند به حافظه می سپارند؟ ۱. ۱۰ درصد ۲. ۲۰ درصد ۳. ۳۰ درصد ۴. ۵۰ درصد ۲۳- ظرفیت دو طرف یک صفحه ویدئویی رقمی (DVD) چند گیگابایت است؟
༢/དe . ༈་ *N Y %の・.Y γί) . . ) ۲۴- پراستفاده ترین خدمات اینترنت در جهان کدام است؟ ۱. پست الکترونیکی ۲. استفاده از راه دور ۳۔ پروتکل انتقال فایل ۴. گوفر
۲۵- بر اساس قواعد انگلو-امریکن، سرشناسه مواد دیداری-شنیداری، در اکثر موارد چیست؟ ۱. نویسنده ۲. تنالگان ۳. عنوان " موضوع ۲۶- در فهرستنویسی مواد دیداری-شنیداری، مشخصه عمومی مواد یا وجه تسمیه عام بین کدام علامت قرار می گیرد؟
$ $ t {} r [] . . () . ) ۲۷- نقطه دیو در چه زمانی روی می دهد؟
۱. وقتی نقطه اشباع به ۱۰۰٪ برسد ۲. وقتی نقطه اشباع به ۷۵٪ برسد
۳. وقتی نقطه اشباع به ۵۰٪ برسد ۴. وقتی نقطه اشباع به ۲۵٪ برسد ۲۸- در دمای چند درجه زیر صفر، آهنگ فرسودگی فیلم خام تقریبا به صفر می رسد؟
۱. ۱۰ درجه ۲. ۲۰ درجه ۳. ۳۰ درجه ۴. ۴۰ درجه ۲۹- کدام گزینه جزو چهار گروه اصلی محمل های دیداری-شنیداری نمی باشد؟
۱. محمل های مکانیکی ۲. محمل های چاپ
۳. محمل های مغناطیسی ٠٢ محمل های نوری ۳۰- شورای بین المللی آرشیوها وابسته به کدام ارگان است؟
۱ . ایفالا ۲. یونسکو ۳. اف آی دی ۴. فید
Y.Y. (Y.Y.Y. f.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :