نمونه سوال درس ارزیابی طرح های اقتصادی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ارزیابی طرح های اقتصادی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ارزیابی طرحهای اقتصادی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۱
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
۱- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟ ۱. ارزیابی اقتصادی در حقیقت همان ارزیابی مالی پروژه های اقتصادی به شمار می رود آ، ارزیابی مالی تنها یکی از موضوعات مورد بررسی در ارزیابی طرحهای اقتصادی می باشد ۳. در ارزیابی اقتصادی سود آوری مالی طرح بررسی می شود و به مسائلی مانند آثار اجتماعی زیست محیطی و ... توجه نمی شود
۲. با یکی دانستن محدوده موضوعات ارزیابی اقتصادی با اقتصاد مهندسی گستره اقتصاد مهندسی را محدود ساخته ایم
۲- در شرایط عدم اطمینان کدام روش ارزیابی طرحها مورد استفاده قرار می گیرد؟
۱. نرخ بازده داخلی ۲. دوره بازگشت سرمایه ۰۳ درخت تصمیم گیری ۴. ارزش حال خالصی
۳- هزینه مطالعات امکان سنجی در طرحهای بزرگ چه نسبتی از کل هزینه های سرمایه گذاری را بطور متعارف دربر
می گیرد؟ ۱. ۱ تا ۲ درصد ۲. ۳ تا ۴درصد ۳. دو دهم تا ۱ درصد ۴. ۱ تا ۳ درصد
۴- در شمای کلی گزارشی ارزیابی طرح موضوع سیاستهای اقتصادی و صنعتی در حمایت از طرح در کدام مبحث
مطرح می شود؟ ۱. خلاصه اجرایی ۲. سابقه و تاریخچه طرح آ ارزیابی مالی طرح ۴ - ارزیابی اقتصاد ملی
۵- کارخانه تولیدی که به تولید دهانه کانال کولر می پردازد برای تخمین تقاضای این محصول به کدام گزینه توجه
خواهد نمود؟ ۱. تعداد کولر های تولیدی در کشور ۲. میزان درجه گرمای هوا در کشور ۳. میزان پروانه های ساختمانی صادر شده ۴. تعداد کولر های وارداتی به کشور
۶- کدام جمله صحیح است؟ ۱. قیمت ها از نظر اقتصادی نقشی راهنما را برای اتخاذ تصمیمات تولیدی و مصرفی ایفا می نماید ۲. تولید کنندگان بدون توجه به قیمت نهادها و محصولات درباره سطح تولید محصولات تصمیم گیری می کنند. ۳. مصرف کنندگان با توجه به قیمت عوامل تولید تصمیمات مصرفی خود را اتخاذ می کنند
.Y . قیمت ها در جهت گیری سرمایه گذاران و ایجاد انگیزه در تشکیل سرمایه نقش چندانی ندارند
»γ«Υ /Υ »Υ »ΥΥΛ صفحه ۱ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ارزیابی طرحهای اقتصادی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۱
۷- جمله " هتلی تاسیس شده است که مجموع تخت های آن معادل ۱۵۰ تخت در قالب ۹۰ اتاق می باشد بیانگر کدام
۱. ظرفیت مطلوب آ ، ظرفیت واقعی ٣۔ ظرفیت اسمی ۴ ، ظرفیت تحمل ۸- در فعالیت های اقتصادی وابسته به منابع طبیعی نظیر پرورش دام موضوع ............... مطرح است و اندازه بنگاه نمی
تواند از این حد فراتر رود.
۱. ظرفیت مطلوب ۲. ظرفیت واقعی
۳، ظرفیت اسمی آ ، ظرفیت قابل تحمل محیطی
۹- کدام یک از جمله روشهای تامین مالی داخلی به شمار می رود؟
ΒΟΟΤ . * ۱. انتشار سهام ۲. بیع متقابل ۲. روش یوزانس
۱۰- در کدام روشی تامین مالی شرکت سرمایه گذار خارجی تمامی وجوه سرمایه گذاری مانند خرید، نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فن آوری را بر عهده دارد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند و اصل و سود سرمایه شرکت از طریق دریافت محصولات تولیدی همان طرح پرداخت می گردد؟
EPC . f ۱. بیع متقابل ۲. فایناسی ". يوزانس
۱۱- کدام روش تامین مالی پروژه به اخذ اعتبارات مدت دار موسوم است و سرمایه گذار، تجهیزات تولیدی مورد نیاز را به صورت مدت دار از فروشندگان خریداری می کند؟
BOT . Y. ا. بيع متقابل ۲. فایناسی ٠٢ يوزانس
۱۲- در کدام روش تامین مالی پروژه ، شریک خارجی در امور فنی تولید دخالت نمی کند و تنها تامین کننده سرمایه است؟
ΒΟΟΤ . * ۱. بیع متقابل ۲. فایناسی ". يوزانس
Wy— در کدام روش تامین مالی کارفرما باز پرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متوليان پروژه تضمین نمی کند در نتیجه فشار ناشی از استقراضی کاهش می یابد؟
BOT .. \ ۱. بیع متقابل ۲. فایناسی ". يوزانس ۱۴- جهت وزش باد در مکان یابی کدام پروژه عامل تاثیر گذار محسوب نمی گردد؟
۱. کارخانه کود کمپوست ۲. محل دفع زباله ها
۳. کشتار گاه ۴. کارخانه تولید مواد غذایی آماده
»γ«Υ /Υ »Υ »ΥΥΛ صفحه ۲ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ارزیابی طرحهای اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۱
----- ۱۵- صرفه جویی های ناشی از تجمع محلی در شرایطی ایجاد می شوند که ۱. نزدیکی بنگاه ها به یکدیگر باعث افزایش کارایی نیروی کار گردد ۲. هزینه تولید بنگاه با افزایش جمعیت کاهش یابد ۳. هزینه تولید بنگاه با افزایش کل تولید شهر و اندازه آن افزایش یابد ۴. نزدیکی به عرضه کننده عوامل تولید باعث افزایش هزینه های حمل و نقل گردد
۱۶- کدام گزینه بر اساس مدل وبر در انتخاب مکان بنگاه ها انتخابی درست به شمار می رود؟ ۱. استقرار کارخانه تولید کاغذ در ساری ۲. احداث کارخانه فرآوری سنگ معدن مس در تهران در جوار کارخانجات تولید سیم و کابل ۳. استقرار کارخانه ایران خودرو در چاه بهار ۴. استقرار کارخانه تولید کنسرو ماهی در ایلام
۱۷- اگر محصول نهایی حجیم، فاسد شدنی و یا حمل و نقل آن خطرناک باشد نزدیکی به ............... در انتخاب مکان کارخانه نقشی مهمتری خواهد داشت.
۱. بازار عوامل تولید ۲. بازار نیروی کار ۳. بازار محصولی ۲. بازار سرمایه
۱۸- کدام رابطه ریاضی نشان دهنده ارزش فعلی خالصی پروژه می باشد؟
New = * + S New = * * * 尾(+iy 尾(一ty T R — f T - . Y.
Npy = .” TS, Npy = - * TS, 尾(1+iy E. (-i)"
۱۹- در مورد نرخ ترجیح زمانی پول برای افراد و بنگاههای اقتصادی مختلف چه می توان گفت؟ ۱. برای افراد با درآمد یکسان برابر است ۲. با توجه به میزان درآمد افراد با یکدیگر متفاوت است ۳. با توجه به نرخ تورم برای افراد مختلف متفاوت است ۲. با توجه به درجه ریسک پذیری افراد متفاوت است
۲۰- اگر بخواهید در پایان ۴ سال ، مبلغ ۱ میلیون تومان در حساب پس انداز خود داشته باشید و نرخ بهره سالانه ۵٪ باشد چه مبلغی را باید از زمان حال در حساب خود پس انداز نمائید؟
%A人人人人 . f V. Y-\$ SV . Yo aΛγγΥΔ.Υ 人YYV・Y 。い
γ«Υ /Υ »Υ »ΥΥΛ»
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۸***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ارزیابی طرحهای اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۱
۲۱- اگر شخصی در پایان هر سال ۲۰۰۰۰۰ تومان در موسسه اعتباری پس انداز کند و نرخ بهره سالانه ۵٪ باشد در پایان ۵ سال چه مبلغی در حساب خود خواهد داشت؟
YY%V人・. f ) やめ%人・・・Y ད ཀ” ད” ད་ A. ... Y \ \ . ΔΥ . . . )
۲۲- فرمول پرداخت منظم سالانه عبارتست از ....
_, (+ i), '' - i ... ) A- i | A-引湍
.f A = F (+)"- . Y أمه ਾ। i |
۲۳- اگر نرخ تنزیل معادل ۱۰ درصد باشد، معادل یکنواخت سری متغیر ۵ ساله زیر را تعیین نمایید
A = 1A lo : * A = | VI o Y A = ץץץo - W A = P००० •'
γ«Υ /Υ »Υ »ΥΥΛ»
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۸

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :