نمونه سوال درس تربیت بدنی و ورزش معلولین نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تربیت بدنی و ورزش معلولین نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تربیت بدنی و ورزش معلولین
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۲۰)
۱- در چه سالی قانون توانبخشی حرفه ای و بازپروری جسمی برای معلولین به تصویب رسید؟ γ aγώ . * \ १2 • . Y ད ཤ དe དཔ. ད་ ད ཤི ད” 。. ད་ ۲- کدامیک از گزینه های زیر از اهداف توانبخشی نمی باشد؟ ۱. جلوگیری از پیشرفت معلولیت ۲. تطابق زندگی معلولی با جامعه ۳. ارتقاء سطح افکار عمومی نسبت به معلولین ۴. سوق دادن معلولین به فعالیت های جسمانی ۳- کدامیک از جوامع جهت تأمین سلامتی ، تمرینات را همراه با کنترل رژیم غذایی ، حمام وان آب گرم و ماساژ استفاده کردند ؟ ۱. یونانیان ۲. هندوان ۲: رومیان ۴. ایرانیان ۴- افزایش میزان اعتماد به نفسی از طریق فعالیت های بدنی در معلولین، اشاره به کدامیک از اثرات سودمند ورزشی دارد؟ ۱. ورزش به عنوان یک عاملی تفریحی و نشاط بخش آ، ورزش به عنوان یک عامل تجدید پیوستگی اجتماعی ۳. ورزش به عنوان یک عامل هماهنگ کننده ارگانیسم بدن ۴. ورزش به عنوان یک عامل کلینیکی ۵- طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، از ۵۰۰ میلیون معلول جهان، چه تعدادی را کودکان تشکیل می دهند؟ γ|ς. * γ/Δ . Υ \st Y \ ו. "ץן
۶- کودکان فراری و خیابانی، در کدام دسته از معلولیت ها قرار می گیرند؟
Y روانی ... )
حسی
۳. اجتماعی ۴. محکومین درازمدت زندان ها W— معلولین قطع عضو، قادر به انجام کدام یک از رشتههای زیر نیستند؟
۱. اسکی ۲. قایقرانی ۰۳ وزنه برداری ۴. هندبالی ۸- آسیب به کدامیک از مهره های گردنی تنها به فرد اجازه استفاده از عضلات گردن و دیافراگم را می دهد؟
Τ1Ο-Τ12. * Т1-Т9 Ү C5 Y C4 . ) ۹- مرحله بهبودی در فلج اطفال چقدر طول می کشد؟
۱. ۲ روز ۲. ۲ ماه ۳. ۶ ماه ۴. ۲ سال ۱۰- در طبقه بندی فلج مغزی ، فلج یک اندام چه نامیده می شود؟
۱. پاراپلژی ٬۲همی پلژی ۳. منوپلژی ۴. کوادریپلژی
صفحه ۱ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم γ.γ./γ.γ. Υγ2 και


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تربیت بدنی و ورزش معلولین
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۲۰
۱۱- کدام دسته از معلولیتها حدود ۱۰ درصد بیماران فلج مغزی را تشکیل می دهند؟ ۱. سختی ۲. آتتوز ۳. آتاکسی ۴. اسپاستیک
۱۲- کدام بیماری ، شایع ترین بیماری روماتیسمی است و به طور متوسط یک درصد افراد جامعه را گرفتار می کند؟
۱. مایلومنینگوسلی ۲۔ آرتریت روماتوئید ۰۲ مولتيپل اسکلروز ۴. اسپینا بیفیدا ۱۳- کدام گزینه در خصوص بیماری M.S صحیح است ؟
۱. این بیماری خاصی کودکان است. ۲. این بیماری خاصی مناطق گرمسیر جهان است.
۲. عامل این بیماری عفونتهای باکتریایی است. ۲. ابتلای زنان کمی بیشتر از مردان است. ?ţ– اختلال بیماری M.S بر روی کدام قسمت، باعث اختلال حسی و عدم کنترل ادرار و مدفوع می شود؟
۱. مغز ャ。 ساقه مغز .Y . مخچه .Y . نخاع ۱۵- کدامیک از معلولیت ها علاوه بر ناتوانی های جسمی، دچار مسایل شخصیتی نیز هستند؟
۱. نابینایان ۲. ناشنوایان ۲. معلولين روانی ۴. معلولین ذهنی ۱۶- افرادی که می توانند با استفاده از سمعک و راهنماییهای لازم صحبت افراد را درک کنند، جزء کدام دسته معلولین شنوایی
قرار می گیرند؟
۱. نیمه شنوا ۲. دیر شنوا ۳۔ پری لینگوال ۴. پست لینگوال W— معمولاً معلولیتهای ذهنی قبل از چه سنی بروز می کنند؟
۱. ۱۰ سالگی ۲. ۱۲ سالگی ۳. ۱۸ سالگی ۴. ۲۰ سالگی ۱۸- کدام میزان بهره هوشی، فرد را در طبقه هوشی نابغه قرار می دهد؟
۱. ۱۸۰ به بالا Y \ F·一\入·.Y . . ) \ –. "ץ \ ۴. ۱۵۰ به بالا ۱۹- کدامیک از ورزشکاران معلول قادرند در رشته وزنه برداری شرکت کنند؟
۱. اسکولیوز بالای ۶۰ درجه ۰۲ کوتاهی پا به میزان حداقل ۱۰ سانتی متر
۳. محدودیت ۴۰ درجه در اکستانشن زانو ۴. حداقل سن ورزشکار معلول ۱۲ سال تمام باشد. ۲۰- کدامیک از گزینه های زیر از موارد تجویز ارتز نمی باشد؟
۱. کم کردن فشار افقی ۲. بهبود عملکرد
۳ - جلوگیری از دفورمیتی ۰۴ بی حرکت کردن مفاصل
γ.γ./γ.γ. Υγ2 και
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تربیت بدنی و ورزش معلولین
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۲۰
۲۱- کدام ارتز در قسمت پشت مچ و کف پا استفاده می شود و جنس آن از مواد نرم است؟
۱. تیر ۲. تافلی ۳. سیاتلی ۴. کوتاه ۲۲- در کدام مرحله از نارسایی قلبی ، فرد بیمار قادر به انجام هیچ فعالیتی نخواهد بود؟
IV . * III . Y ΙΙ. γ I . ) ۲۳- بازیهای پارالمپیک ۱۹۷۶ در کدام کشور برگزار شد؟
۱. آلمان ՏԱԱ . Y| ۳. هلند ۰۴ ژاپن ۲۴- کدام گزینه زیر صحیح است؟
۱. پیر جوان دارای ظرفیت فیزیکی ۳-۲ MET S است.
۲. بهترین و آسان ترین ورزش برای سالمندان ، شنا در آب گرم است.
۰۳ پیری عبارت است از اضمحلال تدریجی در ساختمان ارگانیسم بدن،
۴. پیر بالای ۷۵ سال دارای ظرفیت فیزیکی ۱۲- ۱۰ METS است. ۲۵- در بیماریهای عروقی ، آسیب پذیر ترین نقاط بدن کدام قسمت است؟
۱. پاها ۲. دست ها ۳. قلب ۴. مغز ۲۶- عمده ترین وظیفه پروتز اندام تحتانی کدام است؟
۱. تحمل وزن ۲. حفظ تعادلی ۳. کاهش درد ۴. اصلاح تغییر شکل ۲۷- کلاسی B1,B2,B3 مربوط به کدام دسته از معلولین است؟
۱. ناتوانان ذهنی ۲. نابینایان ۰۳ فلج مغزی " . قطع عضوها
۲۸- کلاسی A,B,C مربوط به کدام رشته ورزشی است؟
۱. اسب سواری ۲. دوچرخه سواری ۳. شمشیر بازی ۴. قایقرانی ۲۹- IBSA| کدام گزینه است؟
۱. سازمان ورزشی بین المللی معلولین ۰۲ فدراسیون بازی های بین المللی استوک مندویل
۰۲ فدراسیون بین المللی ورزشی نابینایان ۴ - فدراسیون بین المللی فلج مغزی
γ.γ./γ.γ. Υγ2 και
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تربیت بدنی و ورزش معلولین رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۲۰
۳۰- پدیده (Hypotonia) در کدام دسته از معلولین مشاهده می شود؟
۱. معلولین اجتماعی ۲. سالمندان .Y . سندروم داون f معلولین ذهنی
γ.γ./γ.γ. Υγ2 και
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :