نمونه سوال درس آسیب شناسی ورزشی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آسیب شناسی ورزشی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آسیب شناسی ورزشی رشته تحصیلی /کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۳،( ۱- چنانچه عضله ای در اثر ضربه دچار پارگی شود، مکانیسم آسیب کدام است؟ ۱. نیروی کششی ۲. مکرر بار- خستگی ۳. نیروی پیچشی ۴. نیروی فشاری یا تراکمی ۲- در طبقه بندی پارگی های عضلانی، صدمات متوسط چه علائمی دارد؟ ۱. هر گونه کوششی برای انقباضی عضله، با درد همراه است اما عضله قادر به انجام فعالیت های خود می باشد. ۲. فقط ۲۵ درصد از تارهای عضله دچار پارگی شده و این مسئله تأثیری در کارکرد عضله ندارد.
۲. عضله کوچکترین قدرتی جهت انقباض و ایجاد حرکت در مفصل مربوطه ندارد.
۴. هر گونه کوششی برای انقباض عضله با درد همراه است و معمولاً یک توده جمع شده در قسمت میانی عضله دیده می شود. ۳- کدام گزینه از عوارضی هماتوم داخل عضلانی است؟
۱. بافت جوشگاهی ۲. توده
۳. سندرم کمپارتمان ۲. بافت استخوانی در عضله ۴- آسیب های تاندون آشیل و تاندون فوق خاری به ترتیب در چه فاصله ای اتفاق می افتد؟
۱. ۲ تا ۳ سانتیمتری - ۱ تا ۳ سانتیمتری از محل اتصالی ۲۰۲ تا ۵ سانتیمتری - ۱ تا ۲ سانتیمتری از محل اتصال
۱۰۳ تا ۳ سانتیمتری - ۲ تا ۳ سانتیمتری از محل اتصال ۱۰۴ تا ۲ سانتیمتری - ۲ تا ۵ سانتیمتری از محل اتصال ۵- احتمال پارگی ناکامل حاد و مزمن در کدام یک از تاندون های عضلات نزدیک کننده ران شایع تر است؟
۱. شانه ای ۲. نزدیک کننده دراز ۳. نزدیک کننده کوتاه ۴. راست داخلی ۶- شایع ترین علت بروز دردهای مفصل شانه کدام است؟
۱. التهاب عضله فوق خاری ۰۲ پارگی سر بلند عضله دو سر بازویی
۳. پارگی رباط ها و کپسول مفصلی ۴. پارگی عضله دلتوئید
۷- بروز درد در مفصل شانه، هنگامی که بازو در سطح شانه است و به سمت داخلی می چرخد، از علائم آسیب دیدگی و التهاب کدام یک از عضلات زیر است ؟
۱. تحت خاری ۰۲ فوق خاری ۳. تحت کتفی ۴. گرد کوچک
()ף.ץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی ورزشی رشته تحصیلی /کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۳
۸- احساس درد همراه با یک فضای خالی در نوک آرنج و عدم توانایی در اکستنشان از علائم آسیب، پارگی و جدا شدن تاندون
کدام یک از عضلات زیر است؟
۱. سه گوش آرنجی ۲- دو سر بازويی ۰۳غرابی بازویی ۲. سه سر بازویی ۹- در عارضه آرنج تنیس بازان منشاء بروز و احساس درد در چه ناحیه ای است؟
۱. فوق لقمه استخوان بازو ۰۲ فوق قرقره استخوان بازو
۰۳ زائدہ منقاری استخوان زند اسفل ۴. زائده آرنجی استخوان زند اعلا ۱۰- مکانیسم شکستگی های ناشی از خستگی کدام است؟
۱. نیروهای پیچشی ۲. ضربات مکرر و پیوسته
۳. نیروهای فشاری ۴. نیروهای کشش
۱۱- به دنبال شکستگی اولین قدم در تشکیل استخوان جدید کدام گزینه است؟ ۱. تشکیل پل های استخوانی در محل شکستگی ۲. شروع فعالیت سلول های کندروبلاست و استئوبلاست ۳. تزاید سلول های استخوان ساز در سطح عمقی ضریع استخوان ۴. تشکیل لخته های خونی در محل شکستگی
۱۲- احتمال دررفتگی در کدام یک از استخوان های مچ دست بیشتر است؟
۱. ناوی ۲. هلالی ۳. بزرگ ۴. نخودی ۱۳- مکانیسم دررفتگی قدامی شانه کدام است؟
۱. دور شدن همراه با چرخش داخلی بازو ۲. خم شدن همراه با چرخش خارجی بازو
t
۳. دور شدن همراه با چرخش خارجی بازو . خم شدن همراه با چرخش داخلی بازو
۱۴- در مورد چگونگی ایجاد دررفتگی استخوان کشکک کدام گزینه صحیح است؟ ۱. در اثر ضربه مستقیم حادث می شود در وضعیتی که زانو خم شده و عضلات چهار سر منقبضی هستند. ۲. به دنبال کاهش زاویه 2) و در اثر نیروهایی که از جانب قدامی به مفصل زانو وارد می شوند ایجاد می شود. ۲. در اثر پرکاری عضلات چهار سر حادث می شود طی حرکاتی که زانو به طور ناگهانی خم می شود.
۴. در اثر عدم تعادل قدرت عضلانی بین عضلات چهار سر ران و عضلات همسترینگ ایجاد می شود.
()ף.ץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی ورزشی
رشته تحصیلی /کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۳
۱۵- یک فوتبالست ۳۰ ساله، درد و تورم را در سطح قدامی - داخلی مفصل زانو احساسی می کند. ورزشکار قادر به راست کردن کامل مفصل زانو نیست و در حین حرکات پیچشی با پدیده خالی کردن مفصل روبرو می شود. در خصوص ورزشکار کدام
آسیب محتمل است؟ ۱. آسیب ACL ۲. آسیب PCL ۳، آسیب مینیسک داخلی ۴ - آسیب مینیسک خارجی
۱۶- حساسی ترین نقطه آسیب پذیر رباط جانب داخلی زانو، در چه ناحیه ای است؟ ۱. انتهای تحتانی آن نزدیک به محل اتصال آن به استخوان درشت نی ۲. انتهای فوقانی آن نزدیک به محل اتصال آن به استخوان ران ۳. در دو انتهای محل اتصال آن به استخوان های ران و درشت نی ۴. تارهای سطحی بخش میانی رباط در محل اتصال آن به مینیسک داخلی ۱۷- شایعترین علت مرگ ناگهانی در ارتباط با کدام یک از سیستم های بدن است؟ ۱۔ سیستم عصبی ۲. سیستم عصبی - عضلانی ۳. سیستم تنفسی ۲. سیستم قلبی ۱۸- در عملیات احیای قلبی - ریوی اولین اقدامی که صورت می گیرد، کدام است؟ ۱. باز کردن راه هوایی ۲ - لمس نبض کاروتید ۳. انجام ماساژ قلبی ۴. دادن تنفس مصنوعی ۱۹- شکستگی کول مربوط به کدام یک از بخش های بدن است؟
۱. کمربند شانه ای ۲. استخوان ترقوه ۳. مفصل مچ دست ۰۴ مفصل آرنج
۲۰- مهمترین دلیل آسیب دیدگی بیشتر رباط ها و تاندون های جانب خارجی مچ پا نسبت به ساختارهای داخلی آن کدام است؟ ۱. ضربات وارده بیشتر از جانب داخلی بر پنجه پا
۲. ضعیف بودن ساختارهای خارجی نسبت به ساختارهای داخلی
۳. کوتاهی قوزک داخلی نسبت به قوزک خارجی ۴. دامنه حرکتی بیشتر مچ پا در حرکت اورشن نسبت به اینورشن ۲۱- مهمترین ناحیه آسیب پذیر در بین فوتبالیست ها کدام است؟
۱. ران ۲. مچ پا دسر ۰زانو
()ף.ץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی ورزشی
رشته تحصیلی /کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۳
۲۲- وجود حساسیت در ناحیه برآمدگی داخلی آرنج و احساس درد به هنگام باز کردن آرنج از علائم کدام یک از آسیب های زیر است؟
۱. آرنج تنیس بازان ۲. آرنج پرتاب کننده ها ۳. آرنج دانش آموزان ٠٢ کوبيتوس واروس ۲۳- بازی کردن در چمن مصنوعی احتمال بروز کدام یک از آسیب های زیر را در انگشتان ایجاد می کند؟
۱. انگشت چکش ۲. انگشت چنگالی ۳. انگشت جرزی ۴. انگشت تروف ۲۴- برای پیشگیری از خستگی و گرفتگی های عضلانی، بهترین زمان مناسب مصرف مواد غذایی قبل از فعالیت کدام است؟
۱. ۳ تا ۵ ساعت ۲. ۲ تا ۳ ساعت
۳. ۱ تا ۲ ساعت ۴. ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت
۲۵- کدام مورد به آسیب چارلی هورس اشاره دارد؟ ۱. کشیدگی عضلات چهار سر ۲. کوفتگی عضلات همسترینگ
۳. کوفتگی عضلات چهار سر ۴. کشیدگی عضلات همسترینگ
۲۶- قرار دادن یک بالا آورنده لاستیکی در کفش که موجب بالا قرار گرفتن پاشنه پا می شود، با چه هدفی انجام می گیرد؟
۱. پیشگیری از آسیب دیدگی تاندون آشیل ۰۲ پیشگیری از آسیب دیدگی استخوان پاشنه ۰۲ پیشگیری از آسیب دیدگی عضلات همسترینگ پیشگیری از آسیب دیدگی رباط های مچ پا
۲۷- کدام یک از مهره های ستون فقرات، بیشتر در معرض خطر شکستگی قرار دارند؟
۱. مهره های گردنی ۲. مهره های سینه ای ۳. مهره های کمری ۴. مهره های خاجی ۲۸- مهمترین عامل ایجاد استرین مزمن تاندون های عضلانی کدام است؟
۱. مقاومت در مقابل نیروهای شدید و غیر طبیعی
۰۲ از سرگیری مجدد فعالیت پس از یک دوره دوری از ورزش
۳. ضربات و فشارهای شدید و غیر طبیعی بر مفصل
۴. استفاده بیش از اندازه از واحد عضلانی - وتری ۲۹- کدام یک از ساختارهای زیر اثبات مفصلی مچ دست را فراهم می کند؟
۱. عضلات احاطه کننده ۲. رباط های احاطه کننده
۳. استخوان های مچ دست ۲. استخوان های ساعد
()ף.ץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :