نمونه سوال درس مرجع شناسی علوم اسلامی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مرجع شناسی علوم اسلامی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : مرجع شناسی علوم اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۵ - دایره المعارفی که توسط جابر بن حیان تألیف شد چه نام دارد؟ 1. احصاء العلوم ۲. التعریف با غراضها ۳. رساله الحدود ۴. مفتاح السعاده ۲- مؤلف دایره المعارف قاموس عام لکن فن و مطلب توسط چه کسی است؟ ۱. قطب الدین شیرازی ۲. بطرسی باستانی ۳. طاش کبری زاده ۴. ابن سینا ۳- مؤلف فرهنگ کشاف اصطلاحات الفنون چه کسی است؟ ۱. حکیم ۲. انصاری ۳. ابوحبیب ۴. تهانوی ۴- مؤلف کتاب تاریخ الرسل و الملوک کیست؟ ۱. مونسی ۲. ابن کثیر ۳. بروکلمان ۴. محمدبن جریر طبری ۵- کدام منبع دارای نقشه های رنگی از کشورهای جهان اسلام است؟ ۱. تاریخ التعوب الاسلامیه ۲. البدایه و النهایه ۳. اطلس تاریخ اسلام ۴. تاریخ اسلام ۶- کدام منبع از معروفترین و کهن ترین کتب پیرامون جغرافیای شهرها و آبادی هاست؟ ۱. معجم المعاجم الجغرافیه فی السنه النویه ۲. صورت الارضی ۳. معجم قبائل العرب ۴. معجم البلدان ۷- سرگذشتنامه الدرر الکامنه بر چه اساسی است؟ ۱. مکانی ۲. قرنی ۳. طبقاتی ۴. الفبایی
۸- کدام منابع اطلاعاتی پیرامون شرح حال زنان نامور شیعه در زمینه فقه، حدیث، تاریخ و... می باشد؟ ۱. الاعلام ۲. اعیان الشیعه ٢. اعلام النساء المومنات ۴. تذکره الاولیاء ۹- کدام منبع زیر دارای نظم خاصی نیست؟ ۱. ترتیب المدارک ۲. روضات الجنات ۳. رساله قشیریه ۴. حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء
۱۰- گنجینه دانشمندان در چند جلد منتشر شده است؟
۱. ۵ جلد ۲. ۹ جلد ۳. ۴ جلد ۲.۴ جلد
γΥ/Δ2 και
صفحه ۱ از ۳
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
. کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
درسی : مرجع شناسی علوم اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۵
۱۱- الکنی و الالقاب چه نوع منبع مرجعی است؟
۱. فرهنگ ۲. جغرافیایی ۳. سرگذشتنامه ۱۲- کدام کتاب به رجال نجاشی معروف است؟
۱. رجال العلامه الحلی ۲. فهرست اسماء مصنفی الشیعه
فهرست کتاب الشیعه و اصول هم
الاتقان فی علوم القرآن
قرآن پژوهی
کشف الایات
کشف المطالب
تفسیر صفی
پرتوی از قرآن
الجواهر فی تفسیر قرآن
المیزان فی تفسیر القرآن
صفحه ۲ از ۳
· کشف المطالب
• حرف اول و دوم
.۲۸ جلد
. Y. ٢. قاموس الرجال
۱۳- معروفترین کتاب در زمینه تاریخ قرآن کدام است؟ 。ャ ۱. تاریخ قرآن f ۳. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم
۱۴- تفصیلی الایات القرآن الکریم چیست؟
Y. ۱. کشف الایات ۲. دایره المعارف قرآنی ۱۵- "کشف الآيات نوین بر چه اساسی نگارشی یافته است؟
r ۱. املای کلمات قرآنی ۲. آغاز و انجام آیه ها ۱۶- المستخلص یا جواهر قرآن چه نوع منبع مرجعی است؟
。ャ ۱. فرهنگ قرآنی
f ۳. فرهنگ موضوعی قرآن ۱۷- نخستین تفسیر جامع و فراگیر کدام است؟
Y ۱. البرهان فی تفسیر القرآن
. Y. ۳. التبیان فی تفسیر القرآن ۱۸- تفسیر نمونه در چند جلد منتشر می شود؟
Y. ۱. ۴ جلد ۲. ۸ جلد ۱۹- کدام گزینه از جمله منابع تفسیری تشیع است؟
。ャ ۱. جامع البیان فی تفسیر القرآن
f ۳.فی ظلال قرآن
γΥ/Δ2 και
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : مرجع شناسی علوم اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۵
۲۰- کدام کتاب راهنمای خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار است؟
۱. فرهنگ نهج البلاغه آ، الکاشف عن الفاظ نهج البلاغه فی شروحه
۳. المعجم الوضوعی لنهج البلاغه ۴. قاموس نهج البلاغه )Y— مؤلف کتاب الغدیر فی الكتاب و السنه والآداب کیست؟
۱. محمدی ۲. علامه امینی ۳. بنیاد بعثت ۴. برازش ۲۲- کلام الهی که نزول آن برای اعجاز نباشد چه نوع حدیثی است؟
۱. مسند ۲. واحد ۳. قدسی ۴. نبوی ۲۳- کدام کتاب از کتب اربعه شیعه است؟
ا. من لا يحضره الفقيه ۲. بحارالانوار ۳. مستدرک الوسائل ۴. جامع احادیث الشیعه የf– کدام کتاب مربوط به فرق اسلامی است ؟
۱ . مفتاح الکتاب الاربعه ۲. صحیح مسلم ۳. سن الدرامی ۴. الملل و النحل ۲۵- مؤلف الذریعه الی تصانیف الشیعه کیست؟
۱. نجفی ۲. آقا بزرگ طهرانی ۰۳ رفاعی ۴. طباطبایی ۲۶- زبده الاثار چه نوع منبع مرجعی است؟
۱. سرگذشتنامه ۲. دایره المعارف ۳. کتابشناسی ۴. فرهنگ ۲۷- Indexlslamicus| چه نوع منبع مرجعی است؟
۱. دایره المعارف ۲. کتابشناسی ۳. فهرست موضوعی ۴. فرهنگ
۲۸- کدام نرم افزار حاوی متن کامل کتاب نهج البلاغه با اعراب ترجمه روان دکتر سید جعفر شهیدی است؟
۱ . بحارالانوار ۲. بشری (۲) ۳. البیان ( حدیث) ۴. عرفان ۲۹- کدام پایگاه شامل متن کامل قرآن با سه ترجمه انگلیسی می باشد؟
۱. پایکاه قرآن کریم ۲. شبکه قرآن
۳. جستجو در قرآن ۴. معجم الفهرس قرآن کریم ۳۰- کدام پایگاه حاوی متن کامل کتابهای حدیثی اهل سنت است؟
ه نور اسلام ۴. پارسا
نگا կ: Y.
۱. شبکه بلاغ ۲. پایگاه محدث
γΥ/Δ2 και
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :