نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل نیمسال اول 91-90 جدید
بیست فایل

نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل نیمسال اول 91-90 جدید

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی-کارشناسی ناپیوسته
S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) so ਗ਼ਾ - H. نام درس: معادلات دیفرانسیل
رشته تحصیلی گد درس: آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۴-ریاضی (کاربردی -محض) ۱۱۱۱۰۳۶- کامپیوتر(سنتی - تجمیع)۱۱۱۱۰۹۴-فناوری اطلاعات (سنتیتجمیع) ۱۱۱۱۱۰۱-صنایع (سنتی - تجمیع)-اجرایی - پروژه ۱۱۱۱۱۱۰ ریاضیات و کاربردها-آمارو کاربردها-علوم کامپیوتر ۸۹ به بعد ۱۱۱۱۳۲۱
استفاده از: مجاز است. - (F) ,” - :هیتی مهم ۱۷. بدون در نظر گرفتن ثابت های A و B جواب خصوصی معادله y = COS X + " ( کدام فرم است؟ Ax cos x ..... x(A cos x + B sin x). Al A cos x + B sin x ... x"(Acosx+ Bsin x) .z
ץ ۱۸. تبدیل لاپلاس )小芳 عبارت است از: t
No. No. -wwπ μwπ الف. دب. & -|\ * د. - | و سh - S S S S
۱۹. ("L(t کدام است؟
lс % lс %
~ * or C - الف. تم ب. م
S S S S
| ۲۰. تبدیل معکوس ===)F(s کدام است؟ S'ーrS 十の - - - Í _ • e" sinyt o e" sint z e sin rt = eo S1n t .Jl ’’ساؤالات تشریحای»
* بارم هر سؤال ۲ نمره می باشد. ۱. معادله دیفرانسیل مرتبه اول زیر را حل کنید.
(x - y)dx + (x — Fy)dy = 0
۲. الف) عامل انتگرال سازی را برای معادله دیفرانسیل زیر را پیدا کنید. (e* — sin y)dx + cos y dy= • ب) خانواده ۱- پارامتری جوابهای معادله کلرو زیر را پیدا کنید.
y = yx + (y)"
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :