نمونه سوال درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : کاربرد کامپیوتر در حسابداری، مبانی و کاربرد کامپیوتر رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری ۱۱۱۵۰۱۱ -، حسابداری (چندبخشی ) ۱۱۱۵۰۱۲ ۱- شیوه های ایجاد و نگهداری داده ها و دستورالعمل های کامپیوتری به منظور مدیریت و پردازش آنها را چه می نامند؟ ۱. علوم کامپیوتر ۲. مدیریت سرویس دهی اطلاعات ۳. تجارت الکترونیکی ۴. فناوری اطلاعات ץ- ט تی که یکی از کاربرگ هایی که اطلاعات آن در کاربرگ دیگ د استفاده ق او گفته است، حذف شهد در خانه ر صور لی رادار بر :ی ان در دارابر ی مور فرار سود در پیوند شده چه علامتی نمودار می شود؟
Iref# . Y. 2ref# . Y. |num# . Y 2num# . ) ۳- کوچکترین واحد حافظه کامپیوتر که قابل آدرس دادن باشد چه نام دارد؟
۱. بیت ۲. مگا .Y . پالس ۴. بایت ۴- با استفاده از کدام کلیدهای ترکیبی فرمان ndoلا در اکسل انجام می گیرد؟
Ctrl-O t Ctrl+x . Y. Ctrl+z . Y ctrl+y .)
۵- برای استفاده از Help در ویندوز از کدام کلید باید استفاده کرد؟ F1 . \: F2 . r F3 . Y. F4 . ) ۶- در WORD برای انتقال اشاره گر به انتهای سند از کدام کلید های ترکیبی استفاده می گردد؟ Ctr|rend . Y end . )
ctrl. Page down Page down v ۷- ترکیب کلید های Ctrl+E در نرم افزار WOrd چه عملی را انجام می دهد؟
۱. تراز از چپ ۲. تراز از مرکز ۳. تراز از راست ۴. تراز از دو طرف ۸- از دستور Drint DTCVieW به چه منظور استفاده می شود؟
۱. برای ویرایش اسناد ۲. برای انجام تنظیمات چاپگر
۰۳ جهت مشاهده اسناد قبل از چاپ ۲. برای تعیین تعداد نسخه های چاپ
۹- برای مقایسه رابطه های اجزای مختلف یک نمودار با کلی یک قسمت در میان سایر قسمت ها از چه نوع نموداری استفاده
می شود ؟ ۱. دونات (حلقه ای ) ۲. خطی(line) ۳. ستونی(COlumn) ۴. دایره ای (Fie) የጳየል•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کاربرد کامپیوتر در حسابداری، مبانی و کاربرد کامپیوتر
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری ۱۱۱۵۰۱۱ -، حسابداری (چندبخشی ) ۱۱۱۵۰۱۲
۱۰- کدامیک از گزینه ها اعمال اصلی نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده را معرفی می نماید؟
۱. انجام تحلیل های آماری ". تهیه مستندات
۳. بررسی اطلاعات ۴. ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱۱- به منظور چاپ تمام رکوردهای یک جدول همراه سربرگ کدام گزینه مناسبتر است؟
REPORT f FORM . Yo MACRO . Y QUERY . ) ۱۲- وب سایتهای AIllaZOrl و EBay در چه زمینه ای دارای معروفیت جهانی است ؟
۱. جستجو و خرید کتاب و حراج اینترنتی ۲. جستجو و خرید کتاب و جستجو در اینترنت
. Y. ۳. حراج اینترنتی و خدمات پست الکترونیک
جستجو در اینترنت وحراج اینترنتی ۱۳- در کدام گزینه هر دو دستگاه جزء دستگاههای خروجی هستند؟
۱. دوربین دیجیتال و اسکنر ۲. رسام و بلندگو
۳. اسکنر و صفحه کلید ۴۔ ماوس ورسام ۱۴- هشت گیگا بایت چند کیلو بایت است؟
v \v f ۲۲۳ . Y. ۲۳۳ .Y ۲۴۳ ... )
۱۵- حرف R در کلمه RAM به چه معناست؟
Read . Y. Review . Y. Rewrite . Y Random . )
۱۶- اگر بخواهیم جستجو در بخشی از کامپیوتر انجام شود ، کدام گزینه را باید کلیک کرد ؟ Look in a specific location . Y Find only picture .)
Specify file name or keywords Include hidden and system files . Y.
۱۷- کدامیک از نرم افزارهای زیر برای برنامه های گرافیکی استفاده می شود؟ Flash –) Foxpro–Y YDs Max –y
Corel draw —f
*, * *,x .v ۴ ۱. ۱ و ۲ و ۴ ۱.۲ و ۳و
የጳየል•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کاربرد کامپیوتر در حسابداری، مبانی و کاربرد کامپیوتر رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری ۱۱۱۵۰۱۱ -، حسابداری (چندبخشی )۱۱۱۵۰۱۲ ۱۸- کدامیک از موارد زیر یک سیستم عامل می باشد؟ EXCel . . Linux . Y. Арple. Y Flash . )
۱۹- برای برگرداندن یک فایل حذف شده از سطلی بازیافت به مکان قبلی خودش از کدام گزینه استفاده می شود؟
Apply t SaVe . * PaSte . Y Restore . )
۲۰- در نرم افزار WOrd برای بالانویس نمودن یک متن از کدام گزینه استفاده می گردد؟ FORMAT f SHADOW . Y. SUPERSCRIPT Y SUBSCRIPT . ) ۲۱- کدام گزینه جزء پسوندهای مجاز فایلها در EXCel می باشد؟ XWL – ) XLS _Y
XLA _Y” XLT—t
۱. ۲و۳و ۴ ۱.۲ و ۲ و ۳ ۳. فقط ۲ ۴. فقط ۳
۲۲- برای ایجاد یک پرس و جو در اکساسی از کدام گزینه باید استفاده کنیم؟
Query t Report v. FOrm . Y MaCrO . )
۲۳- در آدرس سایت های اینترنتی پسوند PiZ مربوط به چه سازمان هایی است ؟ ۱. غیرانتفاعی ۲. نظامی ۳. تجاری ۲. بازرگانی
۲۴- به سرویس دهنده اینترنت چه می گویند؟ ICP t ISP .Y ISD . Y ICD . )
۲۵- کدام گزینه اجزای کامپیوتر را به صورت کامل بیان می کند؟ ۱. حافظه جانبی ، واحد پردازشگر مرکزی ، حافظه اصلی ، واحد کنترلی ۲. حافظه جانبی ، واحد ورودی/خروجی ، واحد پردازشگر مرکزی ، حافظه اصلی ۳. حافظه جانبی ، واحد ورودی/خروجی ، واحد کنترلی ، حافظه اصلی ۴. حافظه اصلی، واحد ورودی/خروجی ، واحد محاسبه و منطق ، حافظه جانبی
۲۶- در یک پایگاه داده نمایشگاه کتاب ، خلاصه محتویات کتابها در چه نوع فیلدی ذخیره می گردد؟
Program t memo . Y. number . Y text . )
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAAASAASAASAAAS リ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کاربرد کامپیوتر در حسابداری، مبانی و کاربرد کامپیوتر
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری ۱۱۱۵۰۱۱ -، حسابداری (چندبخشی ) ۱۱۱۵۰۱۲
۲۷- برای انتخاب چند فایلی که به صورت پراکنده قرار دارند: ۱. باید کلیدهای Ctrl+ A را همزمان فشار داد. ۲. باید کلید Ctrl را نگه داشته و بر روی تک تک فایل های مورد نظر کلیک کرد. ۳. باید کلید Shift را نگه داشته و بر روی فایل های مورد نظر کلیک کرد. ۲. باید بر روی تک تک فایل های مورد نظر کلیک کرد. ۲۸- در نوار ابزار استاندارد مرورگر وب، با استفاده از چه گزینه ای می توان آدرس سایت های مورد علاقه را برای دسترسی سریع آنها ذخیره نمود؟ Favorites . * History ov Home . Y Save . ) ۲۹- کدام عامل بر مدت زمان DOWnload یک فایل از اینترنت تاثیر دارد؟ ۱- سرعت اینترنت ۲- سرعت مودم ۳- نوع فایلی ۴-اندازہ فایل
۱. فقط ۱ و ۲ ۲. فقط ۳و ۴ ۳. ۱و۲و۴ ۴. ۱و۳و۴
۳۰- در اکسلی برای اضافه کردن یک فایل تصویری از کدام منو استفاده گردد؟
home . * view . Y. insert Y styles .)
የጳየል•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :