نمونه سوال درس پرورش گاو های شیری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس پرورش گاو های شیری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : پرورش گاوهای شیری، گاوداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی کشاورزی - علوم دامی (گرایش تغذیه دام) ۱۴۱۱۰۶۲ - ، مهندسی تولیدات دامی ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۶)
۱- ارزش شیر در تغذیه انسان بدلیل وجود کدام ترکیبات زیر است؟
۱. پروتئین - کلسیم ۲. لاکتوز- ویتامین A ۳. کلسیم - لاکتوز ۴. چربی - پروتئین
۲- پستان گاو شیری در حالت طبیعی، به ترتیب از چند غده پستانی و سرپستانک تشکیل شده است؟
x , x .t E , e r x , + .x * , r .۳- کدامیک از بافتهای نگهدارنده زیر مستقیما در نگهداری پستان نقشی ندارد؟
۱. پوست ۲. بافت طناب مانند ۳. رباط جانبی ۴. زردپی زیرلگنی
۴- دهانه حفره ی عمومی بدن گاو که از طریق آن ورید زیرپوستی شکمی عبور می کند، چه نام دارد؟
۱. سطح تحتانی شکم ۲. چشمه شیر ۳. مجرای مغابنی ۴. قسمت خلفی فوق پستانی
۵- در زمان دوشش تحریکات پستان سبب آزاد شدن کدام هورمون می شود؟
۱. اکسی توسین از هیپوفیز پسین ۲. پرولاکتین از هیپوتالاموس .Lii . Y از هیپوفیز پیشین .FSH . Y از هیپوفیز پیشین
۶- هدف از خشک کردن گاوها قبل از زایمان چیست؟
۱. جلوگیری از بروز ورم پستان ۲. جلوگیری از بروز تب شیر ۳. فراهم کردن شرایط مناسب برای زایش ۴. فراهم کردن یک دوره استراحت قبل از دوره شیردهی بعدی
۷- فرایند عصبی - هورمونی خروج شیر به ترتیب شامل کدامیک از مراحل زیر است؟ ۱. تحریک عصبی - ترشح اکسی توسین - انقباض سلولهای پوششی، عضلانی - کاهش اندازه مجرای حبابچه ۲. تحریک عصبی - ترشح پرولاکتین - انبساط سلولهای پوششی، عضلانی - افزایش اندازه مجرای حبابچه ۳. تحریک عصبی - ترشح اکسی توسین - انبساط سلولهای پوششی، عضلانی - افزایش اندازه مجرای حبابچه
۴. تحریک عصبی - ترشح پرولاکتین - انقباض سلولهای پوششی عضلانی - کاهش اندازه مجرای حبابچه
= صفحه ۱ از ۴
γ.γ./γ.γ.γΥγγγ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
- تشخیصی ورم پستان
جلوگیری از بروز ورم پستان
. مصرف کنسانتره به میزان کافی امکان پذیر است
. به انتقال گاو از جایگاه نیاز ندارد
۱۱- در کدام نوع از سالن های شیردوشی، توجه جداگانه به هر راس دام از مزایای آن می باشد؟
سالنهای هرینگ بون ۴. سالنهای تاندومی
. استرپتوکوکوس آگالاکتیه
- اپیدرمیدیسی
افزایش درصد چربی شیر
. تغییر ترکیب شیر
التهاب غده پستان ناشی از آسیب های مواد شیمیایی
آسیب بافت های نگهدارنده پستان گاو
صفحه ۲ از ۴
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
. Y.

t
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : پرورش گاوهای شیری، گاوداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی کشاورزی - علوم دامی (گرایش تغذیه دام) ۱۴۱۱۰۶۲ - ، مهندسی تولیدات دامی
(ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۶
۸- وظیفه پولساتور در دستگاه شیردوشی چیست؟
۱. انتقال شیر به مخزن شیر
۲. ورود متناوب هوا و خلاً بین لایه لاستیکی و پوسته خارجی کلاهک
۳. شستشوی لاینرها
۴ . ایجاد خلا در خرچنگی جهت تخلیه شیر ۹- لزوم استفاده از استریپ پلت قبل از شیردوشی چیست؟
۳. جلوگیری از بروز خیز پستان ۱۰- کدام گزینه از محاسن استفاده از سالن شیردوشی می باشد؟
۱. روشی ارزان است
۳. به کمترین کار بدنی برای دوشیدن گاوها نیاز است
۱. سالنهای لوزی شکلی ۲. سالنهای مثلثی شکل
۱۲- کدام باکتری عامل ایجاد بیماری ورم پستان محیطی است؟ ۱. استاف طلایی ۳. باکتری کلی فرم ۱۳- کدام گزینه از علائم ورم پستان بالینی تحت حاد نمی باشد؟ ۱. کاهش در تولید شیر ۳. افزایش PH شیر ۱۴- منظور از خیز پستان در گاو چیست؟
۱. تجمع مایعات لنف بین پوست و بافتهای ترشحی پستان
۳. پاندولی شدن پستان گاو
γ.γ./γ.γ.γΥγγγ***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : پرورش گاوهای شیری، گاوداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی کشاورزی - علوم دامی (گرایش تغذیه دام) ۱۴۱۱۰۶۲ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۶
۱۵- مشکل اصلی انتخاب برای صفت مقاومت در برابر بیماری ورم پستان چیست؟
۱. ورم پستان به ندرت در دوره اول شیردهی بروز می کند ۲. قابل اندازه گیری نمی باشد ۳. قابل مشاهده نمی باشد ۴. هزینه انتخاب زیاد می باشد
۱۶- کدام گروه از ویتامینهای زیر در شکمبه گاو ساخته می شود؟
۱. ویتامینهای A و D ۲. ویتامینهای A و B ۳. ویتامینهای B و D ۴. ویتامینهای B و K
۱۷- دو آنزیم اصلی که در شیردان نشخوارکنندگان ترشح می شود، کدام است؟
۱. تریپسین -کیمو تریپسین ۲. پپسین - رنین ۳. آمیلاز- کربوکسی پپتیداز ۴. پپسین - تریپسین
۱۸- مهمترین ماده مغذی در جیره نویسی گاو شیری چیست؟
۱ . ویتامین ۲. انرژی ۳. فیبر ۴. مواد معدنی
۱۹- عامل بیماری تب شیر در گاو چیست؟
۱. افزایش دمای بدن گاو ۲. وجود باکتری در شیر ۳. اختلال در سوخت و ساز پروتئین ۴. اختلال در سوخت و ساز کلسیم
۲۰- عارضه گندخواری یا پیکا در اثر کمبود کدام عنصر معدنی در گاو بوجود می آید؟ ۱. کلسیم ۲. منیزیم ۳. پتاسیم ۴. گوگرد ۲۱- کمبود کدام ویتامین در جیره غذایی موجب جفت ماندگی، وقوع بالای ورم پستان و کاهش بازده تولید مثل می شود؟ ۱. ویتامین A ۲. ویتامین E ۳. ویتامین D ۴. ویتامین K ۲۲- هیلاژ چیست ؟ ۱. علوفه یکساله ۲. سیلوی گراسی ۳. سیلوی کم رطوبت ۴. علوفه پرسی شده ۲۳- فرآیند مناسب تخمیر سیلو، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ ۱. تخمیر هوازی - تولید اسید استیک - تولید اسید لاکتیک - تشکیل علوفه سیلو شده پایدار ۲. تخمیر بی هوازی - تولید اسید لاکتیک - تولید اسید استیک - تشکیل علوفه سیلو شده پایدار ۳. تخمیر هوازی - تولید اسید استیک - تولید اسید بوتیریک - تشکیل علوفه سیلو شده پایدار
۴. تخمیر بی هوازی - تولید اسید استیک - تولید اسید بوتیریک - تشکیل علوفه سیلو شده پایدار
γ.γ./γ.γ.γΥγγγ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : پرورش گاوهای شیری، گاوداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی کشاورزی - علوم دامی (گرایش تغذیه دام) ۱۴۱۱۰۶۲ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۶
۲۴- کدام روش در درمان بیماری کتوز موثر نمی باشد؟ ۱. تزریق وریدی محلول گلوکز ۲. مصرف نیاسین
۳. مصرف پروپلین گلیکول ۴. مصرف روغنهای گیاهی
۲۵- کاهش PH شکمبه موجب پدید آمدن کدام عارضه در گاو شیری می شود؟
۱. کبد چرب ۲. جابه جایی شیردان ۳. اسیدوز ۴. نفخ ۲۶- کدام هورمون در گاو شیری مسئول بروز صفات ثانویه جنسی و تولید کننده علائم فحلی است؟
۱. پروژسترون ۲. استرادیول ۳. اکسی توسین ۴. ریلاکسین ۲۷- مهمترین عامل محیطی موثر بر میزان آبستنی گاو در زمان جفت گیری چیست؟
۱. رطوبت زیاد ャ。 روشنایی زیاد .Y . بارندگی زیاد .Y . درجه حرارت زیاد ۲۸- از مهمترین معایب تلقیح مصنوعی گاو شیری چیست؟
۱. مشکل فحلی یابی ماده گاوها ۲. هزینه برای آن
۳. افزایش بیماری جنسی ۴. تشخیص زمان مناسب تلقیح ۲۹- اولین شیر تولیدی گاو بعد از زایشی چه نام دارد؟
۱. شیر پس چرخ ۲. شیر کاملی ۳. شیر دوره انتقال ۴. آغوز ۳۰- شایع ترین علت مرگ گوساله ها چیست؟
۱. عفونت خونی حاد گوساله ۲. اسهال معمولی
٢ . ذات الريه ۴. نفخ
γ.γ./γ.γ.γΥγγγ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :