فیلم های آموزشی درس مهندسی نرم افزار

7 رای
  • نام درس : مهندسی نرم افزار
  • نام استاد : زاهدی
  • دانشگاه : دانشگاه تهران
  • تعداد ویدئو : 9

مجموعه فیلم های آموزشی درس مهندسی نرم افزار به زبانی ساده و در 9 جلسه تدریس شده است این آموزش ها این درس در دانشگاه تهران توسط دکتر زاهدی تدریس شده است سرفصل های زیر در این کلاس تدریس شده است.

 

بحران نرم افزار، علل نیاز به متدلوژی و فرآیند تولید، چرخه حیات سیستم(مشتمل بر تحلیل خواسته ها، طراحی کلی، طراحی جزیی، پیاده سازی، تبدیل و نگهداری سیستم)

مفاهیم تحلیل سیستم ها، سیستم های اطلاعاتی ساختیافته، مدل فیزیکی جریان داده های سیستم موجود، مدل منطقی جریان داده های سیستم های پیشنهادی، مدل فیزیکی جریان داده های سیستم های پیشنهادی، مشخصات دقیق خواسته ها، مشخصات فیزیکی داده ها، امکان سنجی سیستم ها با توجه به سه مولفه تکنولوژی – نیروی انسانی و منابع مالی و زمانی، تهیه گزارش امکان سنجی، نمونه سازی، طراحی کلی سیستم شامل طراحی فایل ها یا بانکهای اطلاعاتی، طراحی فرمهای ورودی و گزارشات نهائی، طراحی واسط کاربر، طراحی ساختمان نرم افزار، تعیین مشخصات پردازشها یا عملیات سیستم، تعیین مشخصات فرهنگ داده ها، تهیه گزارش طراحی کلی سیستم.

معرفی روشهای جمع آوری اطلاعات، معرفی روشهای تخمین هزینه و برآورد زمان جهت انجام هر یک از مراحل سیستم، معرفی روشها و ابزار مدیریت پروژه، معرفی ابزار های کمک به تحلیل سیستم، معرفی ابزارهای کمک به طراحی سیستم، معرفی بخش اول CASE

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web