فیلم های آموزشی درس پایگاه داده

7 رای
  • نام درس : پایگاه داده
  • نام استاد : هندس مرتضی قاسمی
  • دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
  • تعداد ویدئو : 6

در این مجموعه فیلمها سعی برآن شده است که ابتدا اصول صحیح طراحی پایگاه داده و آموزش کاملی از نمودار موجودیت – ارتباط ( با ذکر جزئیات بیان شود و در نهایت با تحلیل یک سناریوی کاربردی و طراحی نمودار رابطه – موجودیت آن و تبدیل این نمودار به یک پایگاه داده رابطه­ای در پایگاه داده اس کیو ال سرور به آموزش مقدماتی اس کیو ال پرداخته شده است. در مجموعه فیلم­ها به صورت کاملا کاربردی به چگونگی ایجاد انواع پرس و جوهای طولانی و دشوار پرداخته شده است. نکته جالب استفاده از نمودار رابطه – موجودیت به عنوانی مبنائی برای نوشتن این پرس و جوها می باشد. از دیگر نکات قابل ذکر، اشاره به نکات کاربردی مختلف در طراحی و ارائه مثال­های مختلف است. در ذیل شرحی که فیلم­های آموزشی در هر جلسه داده شده است. قابل ذکر است که برای راحتی که نمودار رابطه موجودیت جهت راحتی در محیط طراحی شده است و با این دلیل ارتباطات دارای فلش است که در ارتباطاتی که در نمودار وجود دارد، فلش وجود ندارد.

سرفصل مطالب و لینک دانلود در ادامه:

جلسه اول: مقدمات

· آشنائی با مفاهیم مقدماتی پایگاه داده

· نقش پایگاه داده در سیستم­های نرم افزاری مبتنی بر بانک اطلاعاتی

· مقایسه اجمالی سیستم پایگاه داده با سیستم فایلینگ

جلسه دوم:آشنائی با نمودار رابطه موجودیت

· اهمیت نمودار رابطه - موجودیت

· آشنائی با مفاهیم نوع موجودیت، نوع موجودیت ضعیف، صفت، ارتباط.

· آشنائی با مفاهیم مرتبط با صفت (ساده – مرکب، تک مقدار یا چند مقداری، شناسه یا غیر شناسه ، مشتق یا ذخیره شده )

· آشنائی با مفهوم دقیق ارتباط

· صفت در ارتباط

· درجه ارتباط

جلسه سوم:ادامه با نمودار رابطه موجودیت

· چندی ارتباطات (یک به یک، یک به چند، چند به چند)

· آشنائی به مفهوم دقیق موجودیت ضعیف و نحوه شناسه دار کردن یک موجویت ضعیف

· تبدیل صفات چند مقداری و مرکب به موجودیت ضعیف

· تحلیل یک سناریوی کاربردی ( سیستم فرضی ایران خودرو)

جلسه چهارم: نگاشت نمودار رابطه – موجودیت به ساختار داده­ای رابطه­ای یا جدولی

· نحوه تبدیل نمودار رابطه – موجودیت به ساختار داده­ای رابطه­ای یا جدولی

· ارائه چند مثال کاربرد

جلسه پنجم: طراحی جداول در پایگاه داده اس کیو ال سرور

· آشنائی مقدماتی با اس کیو ال سرور

· آشنائی با نحوه ایجاد جداول و ایجاد ارتباط بین جداول با توجه به نمودار رابطه – موجودیت

· آشنائی با قاعده جامعیت ارجاعی و محدودیت کلید خارجی و اصلی

جلسه شش: دستورات SQL

· آشنائی با دستورات اس کیو ال

· آشنائی با DDL

· آشنائی با دستور Select

· اتصال بین جداول

جلسه هفت: ادامه دستورات SQL

· بیان مثال های کاربردی از دستورات اس کیو ال

· ایجاد Select های تو در تو

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web