فیلم های آموزشی درس ترمودینامیک ۱

2 رای
 ویدئو آموزشی ترمودینامیک ۱

توضیحات درس

درس ترمودینامیک از دروس پایه رشته مکانیک و هوافضا است.

درباره استاد : محمود مانی

دکتر محمود مانی استاد دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

  جلسه اول - معرفی درس و توضیحات اولیه

  جلسه دهم - گاز کامل و مثال هایی از آن

  جلسه یازدهم - قانون اول ترمودینامیک

  جلسه دوازدهم - حل مثال برای قانون اول ترمودینامیک حجم در شرایط پایا

  جلسه سیزدهم - قانون اول برای حجم

  چلسه چهاردهم - حل مسئله

  چلسه پانزدهم - حل مسئله

  جلسه شانزدهم - قانون دوم ترمودینامیک

  جلسه هفدهم - شروع آنتروپی

  جلسه هجدهم - قانون دوم ترمودینامیک

  جلسه نوزدهم - مفهوم آنتروپی

  جلسه دوم - معرفی اصطلاحات رایج در ترمودینامیک

  جلسه بیستم - اصل افزایش آنتالپی و گاز کامل

  جلسه بیست و یکم - قانون دوم ترمودینامیک

  جلسه بیست و دوم - قانون دوم برای حجم کنترل در حالت پایا

  جلسه بیست و سوم - آنتروپی، حجم کنترل

  جلسه بیست و پنجم - قابلیت انجام کار

  جلسه سوم - ادامه تعاریف و مفاهیم پایه و خواص ماده خالص

  جلسه چهارم - خواص ماده خالص

  جلسه پنجم - خواص ماده خالص، کار و حرارت

  جلسه ششم - کار و حرارت

  جلسه نهم - ادامه حرارت و کار

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web