فیلم های آموزشی درس کارآموزی داروسازی

8 رای
 ویدئو آموزشی کارآموزی داروسازی

توضیحات درس

درباره استاد : گروه بالينی دانشكده داروسازی

در هر درس گروهی از اساتید به ارائه مطالب می پردازند.

  جلسه اول قسمت اول - آشنایی با روش هایsearch و پاسخ گویی به سوالات دارویی و پزشکی براساس منابع مختلف چاپی و الکترونیک(نرم افزار، وب سایت و ...)

  جلسه چهارم قسمت اول - skin condition otc therapy

  جلسه چهارم قسمت دوم - ادامه skin condition _کورتیکو استروِئیدها

  جلسه چهارم قسمت سوم - ادامه کورتیکو استروئیدها

  جلسه پنجم قسمت اول - هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

  جلسه پنجم قسمت دوم - ادامه هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

  جلسه ششم قسمت اول - اکنه و اگزما

  جلسه ششم قسمت دوم - OTC تراپی

  جلسه ششم قسمت سوم - OTC تراپی

  جلسه هفتم قسمت اول

  جلسه هفتم قسمت دوم

  جلسه اول قسمت دوم - آشنایی با روش هایsearch و پاسخ گویی به سوالات دارویی و پزشکی براساس منابع مختلف چاپی و الکترونیک(نرم افزار، وب سایت و ...)

  جلسه هشتم قسمت اول - آنتی بیوتیک ها

  جلسه هشتم قسمت دوم - آنتی بیوتیک ها

  جلسه هشتم قسمت سوم - آنتی بیوتیک ها

  جلسه نهم قسمت اول - آنتی بیوتیک و MS

  جلسه نهم قسمت دوم - آنتی بیوتیک و MS

  جلسه نهم قسمت سوم - انتی بیوتیک و MS

  جلسه اول قسمت سوم - آشنایی با روش هایsearch و پاسخ گویی به سوالات دارویی و پزشکی براساس منابع مختلف چاپی و الکترونیک(نرم افزار، وب سایت و ...)

  جلسه دوم قسمت اول

  جلسه دوم قسمت دوم

  جلسه دوم قسمت سوم

  جلسه سوم قسمت اول- نکات کاربردی داروهای غدد (تیروءید - دیابت )

  جلسه سوم قسمت دوم - نکات کاربردی داروهای غدد (تیروءید - دیابت )

  جلسه سوم قسمت سوم - نکات کاربردی داروهای غدد (تیروءید - دیابت )

  جلسه اول قسمت اول - آشنایی با روش هایsearch و پاسخ گویی به سوالات دارویی و پزشکی براساس منابع مختلف چاپی و الکترونیک(نرم افزار، وب سایت و ...)

  جلسه دهم قسمت اول - اطلاعات دارویی داروهای اعصاب و روان_درمان بدون نسخه زخم های دهانی

  جلسه دهم قسمت دوم - اطلاعات دارویی داروهای اعصاب و روان_درمان بدون نسخه زخم های دهانی

  جلسه یازدهم قسمت اول - MS و انتی بیوتیک ها(3)

  جلسه یازدهم قسمت دوم - MS و انتی بیوتیک ها(3)

  جلسه دوزادهم قسمت اول - OTC در اطفال

  جلسه دوازدهم قسمت دوم

  جلسه سوم قسمت اول - نکات کاربردی داروهای غدد (تیروءید - دیابت )

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web