فیلم های آموزشی درس کنترل خطی

14 رای
 ویدئو آموزشی کنترل خطی

توضیحات درس

این درس به تجزیه، تحلیل و کنترل سیستم های خطی اختصاص دارد.

درباره استاد : ادهمی

دکتر ادهمی استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است.

  جلسه اول - مفهوم کنترل و مثال هایی از آن

  جلسه دهم - نمایش فضای حالت- بخش اول

  جلسه یازدهم - تحلیل فضای حالت-بخش دوم

  جلسه دوازدهم - پایداری و معیار پایداری سیستم های LTI

  جلسه سیزدهم - خطای حالت ماندگار-بخش اول

  جلسه چهاردهم - پاسخ گذرای سیستم ها

  جلسه پانزدهم - پاسخ گذرای سیستم مرتبه دوم

  جلسه شانزدهم - مکان هندسی ریشه ها-جلسه ی اول

  جلسه هفدهم - مکان هندسی-بخش دوم

  جلسه هجدهم - مکان هندسی ریشه ها-بخش سوم

  جلسه نوزدهم - مکان هندسی

  جلسه دوم - جایگاه فیدبک در کنترل

  جلسه بیستم - طراحی کنترل کننده - کلیات

  جلسه بیست و یکم - طراحی کنترل کننده به روش تحلیلی

  جلسه بیست و دوم - طراحی به روش مکان هندسی

  جلسه بیست و سوم - طراحی جبران ساز به روش کمان هندسی

  جلسه بیست و چهارم - مقدمه پاسخ فرکانسی

  جلسه بیست و پنجم - دیاگرام بود-عوامل پایه

  جلسه بیست و هفتم - یافتن تابع تبدیل از دیاگرام بود

  جلسه بیست و هشتم - حاشیه های پایداری

  جلسه بیست و نهم - نمودار قطبی-قواعد رسم

  جلسه سوم - مدل سازی سیستم های LTI

  جلسه سی ام - پایداری نایکوییست

  جلسه سی و یکم - نمودار قطبی سیستم های تاخیر دار

  جلسه سی و دوم - طراحی ساز در حوزه فرکانس

  جلسه سی و سوم - طراحی جبران ساز حوزه فرکانس-بخش دوم

  جلسه چهارم - دیاگرام بلوکی

  جلسه پنجم - گراف گذر سیگنال

  جلسه ششم - مدل سازی سیستم های الکتریکی

  جلسه هفتم - مدل سازی سیستم های مکانیکی انتقالی

  جلسه هشتم - مدل سازی سیستم های دورانی و الکتریکی

  جلسه نهم - مدل سازی سیستم های سیال و حرارتی

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web