فیلم های آموزشی درس آموزش AutoCad

1 رای
 ویدئو آموزشی آموزش AutoCad

توضیحات درس

نرم افزار AutoCAD یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی های دو و سه بعدی و همچنین ترسیم فنی است. در واقع، وجود عبارت CAD در نام این نرم افزار مخففی است از عبارت Computer Aided Design به معنی طراحی به کمک نرم افزار. البته در منابع مختلف دیگر CAD را بعنوان کلمه اختصاری عبارتComputer Aided Drafting و به معنای ترسیم فنی به کمک نرم افزار نیز معرفی کرده اند. در واقع ویژگی Drafting که معادل اصطلاح Technical Drawing است به کاربران امکان می دهد تا با کمک نرم افزار بتوانند به ترسیم نقشه های فنی بپردازند. البته نرم افزار اتوکد بگونه ای قدرتمند و حرفه ای طراحی شده است که هر دو معنی Design و Drafting را در قالب ساختاری پیچیده وقدرتمند بطور کامل معنا می کند. در این مکان فیلم های آموزشی این درس در دو زبان فارسی و انگلیسی به اشتراک گذاشته میشود

درباره استاد :

  جلسه ۱ - آموزش مقدماتی AutoCAD - welcome

  جلسه ۲ - آموزش مقدماتی AutoCAD - exFiles

  جلسه ۳ - آموزش مقدماتی AutoCAD - interface

  جلسه ۵ - آموزش مقدماتی AutoCAD - help

  جلسه ۶ - آموزش مقدماتی AutoCAD - isolate

  جلسه ۷ - آموزش مقدماتی AutoCAD - selectSim

  جلسه ۴ - آموزش مقدماتی AutoCAD - navbar

  جلسه ۸ - آموزش مقدماتی AutoCAD - addSelect

  جلسه ۹ - آموزش مقدماتی AutoCAD - cycling

  جلسه ۱۱ - آموزش مقدماتی AutoCAD - linetypes

  جلسه ۱۲ - آموزش مقدماتی AutoCAD - inferConst

  جلسه ۱۰ - آموزش مقدماتی AutoCAD - transparency

  جلسه ۱۳ - آموزش مقدماتی AutoCAD - textConst

  جلسه ۱۴ - آموزش مقدماتی AutoCAD - parFilter

  جلسه ۱۷ - آموزش مقدماتی AutoCAD - editPline

  جلسه ۱۵ - آموزش مقدماتی AutoCAD - createHatch

  جلسه ۱۶ - آموزش مقدماتی AutoCAD - editHatch

  جلسه ۱۸ - آموزش مقدماتی AutoCAD - createSpline

  جلسه ۱۹ - آموزش مقدماتی AutoCAD - editSpline

  جلسه ۲۰ - آموزش مقدماتی AutoCAD - joinSpline

  جلسه ۲۱ - آموزش مقدماتی AutoCAD - 3Dtools

  جلسه ۲۳ - آموزش مقدماتی AutoCAD - editMeshes

  جلسه ۲۲ - آموزش مقدماتی AutoCAD - editSolids

  جلسه ۲۴ - آموزش مقدماتی AutoCAD - surfIntro

  جلسه ۲۵ - آموزش مقدماتی AutoCAD - wagonBody

  جلسه ۲۷ - آموزش مقدماتی AutoCAD - rearBracket

  جلسه ۲۶ - آموزش مقدماتی AutoCAD - wheel

  جلسه ۲۸ - آموزش مقدماتی AutoCAD - frontAxle

  جلسه ۲۹ - آموزش مقدماتی AutoCAD - rearAxle

  جلسه ۳۰ - آموزش مقدماتی AutoCAD - axleMount

  جلسه ۳۳ - آموزش مقدماتی AutoCAD - wheelCap

  جلسه ۳۱ - آموزش مقدماتی AutoCAD - handle

  جلسه ۳۲ - آموزش مقدماتی AutoCAD - socket

  جلسه ۳۴ - آموزش مقدماتی AutoCAD - assembly

  جلسه ۳۵ - آموزش مقدماتی AutoCAD - matBrowser

  جلسه ۳۶ - آموزش مقدماتی AutoCAD - assembly

  جلسه ۳۷ - آموزش مقدماتی AutoCAD - assembly

  جلسه ۳۸ - آموزش مقدماتی AutoCAD - assembly

  جلسه ۳۹ - آموزش مقدماتی AutoCAD - goodbye

  جلسه 3 - Surface

  جلسه 4 - triangolation-countoring

  جلسه 1 - Drawing

  جلسه 2 - Group and Drawing

  جلسه 5 - point labeling

  جلسه 9 - حجم

  جلسه 8 - تصویر 2

  جلسه 7 - تصویر 1

  جلسه 6 - Counter Lales

  جلسه 10 - Profil

  جلسه 11 - Project Line

  جلسه 13 - Cross Section

  جلسه 14 - Sheet Style

  جلسه 12 - Template

  جلسه 15 - Sheet Bandy

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web