فیلم های آموزشی درس مکانیک کوانتیک

3 رای
 ویدئو آموزشی مکانیک کوانتیک

توضیحات درس

مکانیک کوانتومی و نسبیت پایه های فیزیک نوین را تشکیل می دهند. مکانیک کوانتومی جایگزین مکانیک نیوتنی در مقیاس های اتمی و زیر اتمی می شود و مکانیک نسبیتی نیز جایگزین مکانیک نیوتنی در سرعت های خیلی زیاد یعنی سرعت های نزدیک سرعت نور می شود. مکانیک کوانتومی چارچوبی است که با آن حرکت و مکانیک ذرات مادی و نور و برهم کنش آنها در مقیاس اتمی و زیراتمی فهمیده می شود. هرگاه شرایطی را بخواهیم بفهمیم که در آن هم مقیاس خیلی کوچک است و هم سرعت خیلی زیاد است احتیاج به تلفیق مکانیک کوانتومی و مکانیک نسبیتی داریم که به آن مکانیک کوانتومی نسبیتی می گوییم. این موضوعی است که خارج از چارچوب این درسنامه است و در درس های بالاتر آموخته خواهد شد. برای فهم مطالب این درس آشنایی اندکی با فیزیک جدید می تواند مفید باشد ولی ضروری نیست.

درباره استاد : دکتر وحید کریمی پور

وحید کریمی پور استاد فیزیک نظری در دانشگاه صنعتی شریف است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه شیراز و در رشته ی مهندسی برق و الکترونیک شروع کرد و پس از آن دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری رشته ی فیزیک را در دانشگاه صنعتی شریف گذراند. وحید کریمی پور سال های متوالی درس های فیزیک نوین را در دانشگاه شریف ارایه کرده است و زمینه فعالیت و پژوهش وی در فیزیک کوانتوم می باشد.

  جلسه ۱ - مروری بر فیزیک کلاسیک

  جلسه ۳ (بخش ۱) - مروری بر فیزیک کلاسیک (ادامه)

  جلسه ۲ - مروری بر فیزیک کلاسیک (ادامه)

  جلسه ۳ (بخش ۲) - مروری بر فیزیک کلاسیک (ادامه)

  جلسه ۴ (بخش ۱) - تولد مکانیک کوانتومی

  جلسه ۵ (بخش ۱) - تولد مکانیک کوانتومی (ادامه)

  جلسه ۴ (بخش ۲) - تولد مکانیک کوانتومی

  جلسه ۵ (بخش ۲) - تولد مکانیک کوانتومی (ادامه)

  جلسه ۶ - اثر فوتو الکتریک ، اثر کامپتون ، مدل بور (بخش اول)

  جلسه ۸ - اصل تناظر ، مکانیک ماتریسی، مکانیک موجی

  جلسه ۹ - مکانیک ماتریسی هایزنبرگ ، مکانیک موجی شرودینگر

  جلسه ۷ - مدل بور ، اصول هایزنبرگ

  جلسه ۶ - اثر فوتو الکتریک ، اثر کامپتون ، مدل بور (بخش دوم) - مقدمه کوانتوم مکانیک

  جلسه ۱۰ - معادله شرودینگر، تعبیر احتمالاتی ، اصل عدم قطعیت (بخش دوم)

  جلسه ۱۱ - فضای برداری ، فضای هیلبرت(بخش دوم)

  جلسه ۱۰ - معادله شرودینگر، تعبیر احتمالاتی ، اصل عدم قطعیت (بخش اول)

  جلسه ۱۱ - فضای برداری ، فضای هیلبرت(بخش اول)

  جلسه ۱۳ - ضرب تانسوری ، تابع دلتا دیراک(بخش اول)

  جلسه ۱۲ - مسئله مقدار ویژه ، عملگرها(بخش اول)

  جلسه ۱۳ - ضرب تانسوری ، تابع دلتا دیراک(بخش دوم)

  جلسه ۱۲ - مسئله مقدار ویژه ، عملگرها(بخش دوم)

  جلسه ۱۴ - اصول موضوع مکانیک کوانتومی (بخش اول)

  جلسه ۱۵ - اصول موضوع مکانیک کوانتومی(بخش چهارم)

  جلسه ۱۴ - اصول موضوع مکانیک کوانتومی(بخش دوم)

  جلسه ۱۵ - اصول موضوع مکانیک کوانتومی(بخش سوم)

  جلسه ۱۶ - آزمایش اشترن گرلاخ (بخش اول)

  جلسه ۱۶ - آزمایش اشترن گرلاخ (بخش دوم)

  جلسه ۱۷ - اسپین ، تکانه و مختصات (بخش اول)

  جلسه ۱۷ - اسپین ، تکانه و مختصات(بخش دوم)

  جلسه ۱۸ - کوانتوم 1 بعدی و 3 بعدی (بخش دوم)

  جلسه ۱۸ - کوانتوم 1 بعدی و 3 بعدی (بخش اول)

  جلسه ۱۹ - اصل عدم قطعیت ، معادله شرودینگر(بخش اول)

  جلسه ۱۹ - اصل عدم قطعیت ، معادله شرودینگر (بخش دوم)

  جلسه ۲۰ - طیف انرژی و چاه پتانسیل

  جلسه ۲۱ - چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی(بخش اول)

  جلسه ۲۱ - چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی(بخش دوم)

  جلسه ۲۲ - چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی ، سد موج ، پراکندگی(بخش اول)

  جلسه ۲۲ - چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی ، سد موج ، پراکندگی(بخش دوم)

  جلسه ۲۳ - یک یادآوری ، پراکندگی، پتانسیل پایه(بخش اول)

  جلسه ۲۳ - یک یادآوری ، پراکندگی ، پتانسیل پایه(بخش دوم)

  جلسه ۲۴ - پتانسیل پایه ، تونل زنی(بخش اول)

  جلسه ۲۴ - پتانسیل پایه ، تونل زنی(بخش دوم)

  جلسه ۲۵ - هارمونیک اوسیلاتور(بخش اول)

  جلسه ۲۵ - هارمونیک اوسیلاتور(بخش دوم)

  جلسه ۲۶ - ادامه نوسانگر ، تقارن در کوانتوم

  جلسه ۲۷ - گروه تبدیل(بخش اول)

  جلسه ۲۷ - گروه تبدیل(بخش دوم)

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web