فیلم های آموزشی درس الکترومغناطیس ۲

15 رای
 ویدئو آموزشی الکترومغناطیس ۲

توضیحات درس

درس الکترومغناطیس ۲ ادامه درس الکترومغناطیس ١ می باشد. در این درس در ابتدا به خواص مغناطیسی مواد، القای مغناطیسی و انرژی مغناطیسی پرداخته می شود و سپس در ادامه معادلات ماکسول و معادلات موج و پاشندگی محیط و تابش مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت درباره الکترودینامیک و نسبیت صحبت می شود.

درباره استاد : محمود بهمن آبادی

دکتر محمود بهمن آبادی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک٬ در سال 1362 در مقطع کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیلات عالی خود را آغاز نمودند و در سال 1367 وارد دوره کارشناسی ارشد شدند. ایشان در سال 1377 مدرک دکتری خود را از همین دانشگاه کسب نمودند و رتبه اول کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوده اند. تخصص ایشان اختر فیزیک است و از جوان ترین دانشیاران دانشگاه می باشند.

  جلسه دوم - مواد مغناطیسی (معادلات مربوطه و شرایط مرزی)

  جلسه اول - معرفی درس

  جلسه سوم - مواد مغناطیسی (حل میدان های مغناطیسی از طریق معادله لاپلاس)

  جلسه چهارم - مدارهای مغناطیسی

  جلسه پنجم - مواد دیامغناطیس و پارامغناطیس

  جلسه ششم - القای الکترومغناطیس

  جلسه هشتم - خود القاء و القای متقابل

  جلسه هفتم - قانون فارادی

  جلسه نهم - انرژی مغناطیس

  جلسه دهم - نیروی مغناطیسی

  جلسه دوازدهم - مدارهای الکتریکی

  جلسه چهاردهم - معادلات ماکسول و تعیین شرایط مرزی

  جلسه سیزدهم - معادلات ماکسول

  جلسه یازدهم - انرژی باتری در محیط های غیر خطی

  جلسه پانزدهم - معادلات موج و بردار پویین تینگ و انرژی

  جلسه شانزدهم - معادلات موج و بردار پویین تینگ و انرژی

  جلسه هجدهم - بقای کمیت های اصلی در الکترومغناطیس

  جلسه نوزدهم - حل معادله موج در محیط رسانا

  جلسه هفدهم - معادلات موج و بردار پویین تینگ و انرژی

  جلسه بیستم - انتشار موج تخت در محیط رسانا

  جلسه بیست و یکم - بررسی ضرایب بازتاب انعکاس یک موج تکفام در مرز دو محیط رسانا

  جلسه بیست و دوم

  جلسه بیست و سوم - انتشار موج در محیط رسانا

  جلسه بیست و چهارم - انتشار موج در محیط رسانا و نارسانا

  جلسه بیست و پنجم - انتشار موج از یک بره

  جلسه بیست و هفتم - موج بر٬ پاشندگی

  جلسه بیست و ششم - انتشار موج بین سه طیف مختلف

  جلسه بیست و هشتم - پاشندگی

  جلسه بیست و نهم - پاشندگی

  جلسه سی ام - تابش

  جلسه سی و یکم - تابش، سطح مقطع تامسون

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web