فیلم های آموزشی درس فیزیک ۲

35 رای
 ویدئو آموزشی فیزیک ۲

توضیحات درس

در  درس فیزیک ۲ مفاهیم بار و میدان الکتریکی بررسی می شود. سپس با معرفی پتانسیل الکتریکی و قانون کولن٬‌ اصول خازن ها و باتری ها و روابط حاکم بر آنها بررسی می شود. نیمه دوم درس با معرفی جریان الکتریکی آغاز می شود و با بررسی میدان های مغناطیسی ادامه می یابد. پس از آن انواع مدار های الکتریکی و نحوه حل آنها بررسی می شود. در آخر درس با معرفی و بررسی مواد با خواص مغناطیسی متفاوت پایان می یابد.

درباره استاد : محمد رضا اجتهادی

دکتر محمد رضا اجتهادی تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس خود را در دانشگاه تهران به اتمام رساند. وي سپس تحصیلات دکتری خود را در دانشگاه صنعتي شریف و بر روی ماده چگال نرم به انجام رساند. در طی دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف درس کاربرد کامپیوتر در فیزیک را چند بار تدریس کرد و برای اولین بار در سال 1374 روشهای شبیه سازی در فیزیک را در قالب این درس تدریس نمود. فعالیت علمی وي در گرایش ماده‌چگال نرم است. ماده‌چگال نرم یکی از شاخه‌های فیزیک است که بامسائل زیستی مرتبط است. گروه علمی دکتر اجتهادی در زمینهٔ پیچش پروتئین، مدل‌های کشسان DNA، هیدرودینامیک مزو مقیاس و مایع بلوری فعالیت انجام می‌دهد.

  جلسه اول - مقدمه ای بر الکترومغناطیس ؛ بار الکتریکی ، قانون کولن

  جلسه سوم - میدان حاصل از توزیع بار . انرژی پتانسیل دوقطبی

  جلسه دوم - میدان الکتریکی

  جلسه چهارم - قانون گاوس

  جلسه پنجم - قانون گاوس

  جلسه ششم - پتانسیل نقطه ای بار الکتریکی

  جلسه دهم - جریان های الکتریکی ؛ چگالی سطحی جریان

  جلسه نهم - خازن

  جلسه هفتم - پتانسیل الکتریکی ، معرفی باتری و خازن

  جلسه هشتم - خازن

  جلسه یازدهم - میدان مغناطیسی

  جلسه چهاردهم - میدان مغناطیسی در سیم لوله ، چنبره و حلقه ، ایجاد جریان توسط میدان مغناطیسی متغیر

  جلسه دوازدهم - اثر هال (hall) ، موتور الکتریکی

  جلسه پانزدهم - میدان مغناطیسی

  جلسه سیزدهم - میدان مغناطیسی

  جلسه شانزدهم - القا

  جلسه هفدهم - مدار LC

  جلسه نوزدهم - مدار RLC

  جلسه هجدهم - مدار RLC

  جلسه بیستم - خلاصه و یادآوری

  جلسه بیست و یکم - آهنربا

  جلسه بیست و دوم - پارامغناطیس، فرومغناطیس و دیامغناطیس

  جلسه بیست و سوم - امواج الکترومغناطیس

  جلسه بیست و چهارم - انرژی امواج الکترومغناطیس

  جلسه بیست و پنجم - نور

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web