فیلم های آموزشی درس فیزیک ١

26 رای
 ویدئو آموزشی فیزیک ١

توضیحات درس

درس فیزیک ۱، مبحث فیزیک مکانیک کلاسیک را پوشش میدهد. این درس با حرکت و روابط مرتبط با آن شروع میشود و سپس به مبحث دینامیک، کار و انرژی و نوسان می‌پردازد. بسیاری از دانشجویان با مباحث نیمهی اول این درس در دبیرستان آشنا شدهاند اما نیمهی دوم درس فیزیک ۱ مباحثی را پوشش میدهد که برای اکثر دانشجویان تازگی دارد. منبع اصلی این درس کتاب فیزیک هالیدی، جلد اول (مکانیک) است.

درباره استاد : محمود بهمن آبادی

دکتر محمود بهمن آبادی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک٬ در سال 1362 در مقطع کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیلات عالی خود را آغاز نمودند و در سال 1367 وارد دوره کارشناسی ارشد شدند. ایشان در سال 1377 مدرک دکتری خود را از همین دانشگاه کسب نمودند و رتبه اول کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوده اند. تخصص ایشان اختر فیزیک است و از جوان ترین دانشیاران دانشگاه می باشند.

  جلسه اول - اندازه گیری و خطا - دکتر مقیمی

  جلسه چهارم - معرفی اولیه‌ی کلاس، مباحث اولیه‌ی حرکت

  جلسه سوم - حرکت شناسی- دکتر مقیمی

  جلسه پنجم - سرعت نسبی

  جلسه نهم - مرور درس و حل مثالهای جالب

  جلسه هفتم - اصطکاک در شاره ها

  جلسه هشتم - مرکز جرم و تکانه خطی

  جلسه ششم - نیروهای قیدی

  جلسه دهم - انرژی پتانسیل، کار ، نیروی پایستار و غیرپایستار

  جلسه یازدهم - انرژی پتانسیل و تعادل

  جلسه سیزدهم - مرکز جرم و تعریف تکانه

  جلسه دوازدهم - کار و انرژی

  جلسه چهاردهم - ادامه بحث تکانه، شروع بحث برخورد کشسان و غیرکشسان

  جلسه شانزدهم - دوران

  جلسه پانزدهم - برخورد های کشسان و غیر کشسان

  جلسه هفدهم - ادامه بحث دوران و انرژی جنبشی

  جلسه هجدهم - ادامه دوران و حالت‌های خاص

  جلسه نوزدهم - تحلیل چند نمونه دوران، گشتاور

  جلسه بیست دوم - ادامه کشسانی مواد ، مقدمات گرانش

  جلسه بیست یکم - تعادل جسم صلب

  جلسه بیستم - چگالی حجمی و سطحی، ادامه دوران و گشتاور

  جلسه بیست سوم - گرانش و پتانسیل گرانش

  جلسه بیست چهارم - گرانش ؛ حرکت اجرام سماوی ، نسبیت عام

  جلسه بیست پنجم - حرکت نوسانی ؛ نوسان هماهنگ ساده

  جلسه اول - نظریه های مختلف فیزیک و دقت آنها

  جلسه دوم - تحلیل ابعادی

  جلسه بیست ششم - نوسان ؛ نوسان میرا و تشدید

  جلسه سوم - مرتبه بزرگی کمیت های فیزیکی

  جلسه چهارم - حرکت در صفحه - سرعت نسبی

  جلسه پنجم

  جلسه هفتم

  جلسه ششم - حرکت نسبی - دینامیک

  جلسه هشتم

  جلسه نهم

  جلسه دهم - انواع نیروها

  جلسه یازدهم

  جلسه سیزدهم - کار - قضیه کار و انرژی

  جلسه چهاردهم

  جلسه دوازدهم

  جلسه پانزدهم - انرژی پتانسیل و نمودار انرژی پتانسیل

  جلسه شانزدهم - نیروی اصطکاک

  جلسه هفدهم

  جلسه هجدهم

  جلسه بیستم

  جلسه نوزدهم - مرکز جرم - پدیده برخورد

  جلسه بیست یکم

  جلسه بیست دوم - سیستم با جرم متغیر

  جلسه بیست سوم - دوران (سینماتیک)

  جلسه بیست چهارم

  جلسه بیست پنجم - ممان اینرسی - قضیه محورهای موازی

  جلسه بیست هفتم - دینامیک دورانی

  جلسه بیست ششم

  جلسه بیست نهم - دینامیک دورانی (مثال ها)

  جلسه بیست هشتم - دینامیک دورانی

  جلسه سی ام

  جلسه سی یکم

  جلسه سی سوم - تعادل و تنش

  جلسه سی دوم - تعادل

  جلسه سی چهارم - گرانش

  جلسه سی پنجم - گرانش

  جلسه سی ششم

  جلسه اول - ذره‌ی ایده‌آل، دستگاه مختصات کروی و استوانه‌ای

  جلسه دهم - اصطکاک، نیروهای طبیعت، مقاومت سیال و سرعت حد

  جلسه یازدهم - کار و انرژی

  جلسه دوازدهم - قضیه کار و انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، نیروی پایستار

  جلسه سیزدهم - مبدأ پتانسیل، پایستگی انرژی، نیروی غیرپایستار، انرژی پتانسیل کشسانی فنر

  جلسه چهاردهم - نیروی گرانش، انرژی پتانسیل گرانشی، نمودار انرژی، توان

  جلسه پانزدهم - تکانه، برخوردهای کشسان و غیرکشسان، مرکز جرم

  جلسه شانزدهم - دستگاه مختصات مرکز جرم، مرکز جرم زمین و ماه، سیستم‌های جرم متغیر، ضربه

  جلسه هفدهم - جرم کاهش یافته، سینماتیک اجسام صلب، لختی دورانی

  جلسه هجدهم - قضیه‌ محورهای موازی، مثال از لختی دورانی، معرفی گشتاور و تکانه زاویه‌ای

  جلسه نوزدهم - قضیه محورهای موازی ، تکانه زاویه‌ای، حرکت زمین و خورشید، حرکت تقدیمی

  جلسه دوم - مبانی مکانیک نیوتونی، واحدهای استاندارد، تحلیل ابعادی

  جلسه بیستم - گشتاور، اثر دوران حول محور زمین، پَخ شدن استوا، جزر و مد، کره‌ی غلتان

  جلسه بیست و یکم - تعادل، گرانیگاه، سینماتیک در دستگاه مختصات قطبی

  جلسه بیست و دوم - گرانش، نیروی گرانش ناشی از پوسته‌ی متقارن کروی

  جلسه بیست و سوم - نیروی جزر و مدی، چرخش ماه، انحراف محور زمین، قوانین کپلر، سیاهچاله

  جلسه سوم - سینماتیک یک بعدی، نمودارهای مکان سرعت و شتاب

  جلسه چهارم - سقوط آزاد، کمیت‌های نرده‌ای و برداری

  جلسه پنجم - سینماتیک سه بعدی، حرکت پرتابه

  جلسه ششم - حرکت دورانی یکنواخت، شتاب مرکزگرای ماه دور زمین، حرکت نسبی

  جلسه هفتم - قوانین حرکت، ناظرهای لخت، لختی

  جلسه هشتم - وزن و بی‌وزنی، دینامیک حرکت دورانی، نمودار جسم آزاد

  جلسه نهم - کاربرد قوانین نیوتون

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web