فیلم های آموزشی درس تئوری سازه ١

41 رای
 ویدئو آموزشی تئوری سازه ١

توضیحات درس

در این درس به بررسی انواع نیروهای وارد بر یک سازه پرداخته می شود. همچنین انواع روندهای تحلیل نیروهای داخلی ایجاد شده در یک سازه ناشی از نیروهای خارجی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

درباره استاد : محمدعلی قناد

دکتر محمد علی قناد دوره کارشناسی و ارشد خود را در دانشگاه صنعتی شریف سپری نمودند و سپس مدرک دکترای خود را از دانشگاه ناگویا ژاپن اخذ کردند. ایشان در حال حاضر به عنوان استاد در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می کند.

  جلسه اول - مقدمه

  جلسه دوم - تعریف پایداری و ناپایداری

  جلسه سوم - تعریف پایداری و ناپایداری

  جلسه چهارم - خرپا

  جلسه پنجم - انواع قاب ها

  جلسه ششم - تحلیل سازه های معین

  جلسه هفتم - دیاگرام مومان

  جلسه هشتم - حل تمرین در مورد قاب

  جلسه نهم - مثالی در مورد خرپاها

  جلسه دهم - روش تحلیل خرپاهای پیچیده

  جلسه یازدهم - بارگذاری و تغییر شکل

  جلسه دوازدهم - بارگذاری و تغییر شکل

  جلسه سیزدهم - لنگر سطح

  جلسه چهاردهم - لنگر سطح

  جلسه شانزدهم - تیر مزدوج

  جلسه هفدهم - تیر مزدوج

  جلسه پانزدهم - ادامه بحث تغییر شکل و بارگذاری

  جلسه هجدهم - روش های انرژی

  جلسه بیست و یکم - بحث اجزاء محدود

  جلسه بیستم - تغییر شکل های ناشی از برش

  جلسه نوزدهم - کار مجازی

  جلسه بیست و دوم - قضیه کاستیلیانو

  جلسه بیست و سوم - روش کار کمینه

  جلسه بیست و پنجم - خط تاثیر

  جلسه بیست و هفتم - تحلیل سازه های نامعین

  جلسه بیست و چهارم - خط تاثیر

  جلسه بیست و ششم - خط تاثیر

  جلسه بیست و هشتم - تحلیل سازه های نامعین

  جلسه بیست و نهم - تحلیل سازه های نامعین

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web