فیلم های آموزشی درس الکترونیک ۲

1 رای
 ویدئو آموزشی الکترونیک ۲

توضیحات درس

الکترونیک ۲ از دروس اصلی مهندسی برق و تکمیل کننده مباحث درس الکترونیک ۱ است. این درس با بررسی پایه ای تقویت کننده های یک و چند طبقه، پاسخ فرکانسی، تقویت کننده تفاضلی، فیدبک، تقویت کننده توان و آپ - امپ به شناخت دانشجو از آنالیز و طراحی مدارات آنالوگ عمق می بخشد.

درباره استاد : ایمان قطبی

ایمان فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه علاقه و فعالیت او الکترونیک آنالوگ، فرکانس بالا و الکترونیک زیستی است. او همیشه به درس دادن و آموزش علاقه زیادی داشته.

  جلسه 3 - Depletion Type MOSFET (ماسفت حالت تهی یا کاهشی)

  جلسه 1 - مروری بر BJT.

  جلسه 2 - مروری بر MOSFET.

  جلسه 0 - طرح درس

  جلسه 4 - JFET

  جلسه 7 - حل تمرین از تقویت کننده یک طبقه

  جلسه 5 - اثر بدنه (Body Effect)

  جلسه 8 - حل تمرین از اثر بدنه

  جلسه 6 - حل تمرین از JFET و MOSFET تخلیه ای

  جلسه 11 - ضرب کننده VBE و VGS

  جلسه 10 - بارهای فعال MOSFET.

  جلسه 9 - بارهای فعال BJT

  جلسه 12 - آینه های جریان - آینه جریان BJT ابتدایی

  جلسه 13 - آینه جریان ساده BJT تقویت شده.

  جلسه 15 - آینه جریان ویدلر (Widlar)

  جلسه 16 - آینه جریان کسکد BJT.

  جلسه 14 - آینه جریان ساده MOSFET.

  جلسه 17 - آینه جریان کسکد MOSFET.

  جلسه 18 - آینه جریان ویلسون BJT.

  جلسه 19 - آینه جریان ویلسون MOSFET.

  جلسه 21 - حل تمرین بار فعال

  جلسه 20 - تقویت کننده کسکد و کسکد تاشده

  جلسه 22 - حل تمرین بار فعال

  جلسه 23 - حل تمرین

  جلسه 24 - طراحی

  جلسه 27 - تحلیل سیگنال کوچک زوج تفاضلی BJT

  جلسه 26 - تحلیل سیگنال بزرگ زوج تفاضلی MOSFET.

  جلسه 25 - تحلیل سیگنال بزرگ زوج تفاضلی BJT

  جلسه 28 - تحلیل سیگنال کوچک زوج تفاضلی MOSFET.

  جلسه 29 - بهره تفاضلی

  جلسه 30 - نیم مدار تفاضلی

  جلسه 31 - بهره حالت مشترک

  جلسه 32 - CMRR

  جلسه 33 - حل تمرین

  جلسه 36 - حل تمرین

  جلسه 35 - بهره مد مشترک در زوج تفاضلی با بار آینه جریان

  جلسه 34 - زوج تفاضلی با بار آینه جریان

  جلسه 37 - غیرخطسانی در زوج تفاضلی - خطی سازی

  جلسه 38 - Mismatch در زوج تفاضلی

  جلسه 41 - خازن های انگلی دیود و BJT

  جلسه 40 - مقدمه ای بر پاسخ فرکانسی

  جلسه 39 - حل تمرین

  جلسه 42 - خازن های انگلی MOSFET - بخش نخست

  جلسه 43 - خازن های انگلی MOSFET - بخش دوم

  جلسه 45 - تابع تبدیل، پاسخ فرکانسی، دیاگرام بودی

  جلسه 44 - خازن های انگلی MOSFET - بخش سوم

  جلسه 46 - نمونه ای از دیاگرام بودی

  جلسه 47 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش نخست

  جلسه 48 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش دوم

  جلسه 50 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - مثال

  جلسه 51 - مقدمه ای بر پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده ها

  جلسه 49 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش سوم

  جلسه 52- پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده ها

  جلسه 55 - پاسخ فرکانس بالای طبقه گیت (بیس) مشترک

  جلسه 53- محاسبه دو مقاومت مهم در روش ثابت زمانی های مدار باز

  جلسه 54 - پاسخ فرکانس بالای طبقه سورس (امیتر) مشترک

  جلسه 56 - پاسخ فرکانس بالای طبقه درین (کلکتور) مشترک

  جلسه 57 - پاسخ فرکانس بالای کسکود

  جلسه 58 - مقدمه ای بر فیدبک

  جلسه 59 - مزایای فیدبک

  جلسه 60 - اثر فیدبک در افزایش پهنای باند

  جلسه 61- اثر خطی سازی فیدبک

  جلسه 62 - انواع تقویت کننده ها از نظر ورودی و خروجی

  جلسه 63 - انواع شبکه های فیدبک

  جلسه 64 - مروری بر دو قطبی ها

  جلسه 65 - کدام ماتریس برای کدام شبکه فیدبک

  جلسه 66 - فیدبک ولتاژ - ولتاژ

  جلسه 67 - حل مسئله از فیدبک ولتاژ - ولتاژ

  جلسه 68 - فیدبک جریان - ولتاژ

  جلسه 69 - مثال از فیدبک جریان - ولتاژ

  جلسه 70 - فیدبک ولتاژ - جریان

  جلسه 71 - مثال از فیدبک ولتاژ - جریان

  جلسه 72 - فیدبک جریان - جریان

  جلسه 73 - مثال از فیدبک جریان - جریان

  جلسه 74 - حل تمرین

  جلسه 75 - فیدبک مثبت

  جلسه 76 - مقدمه

  جلسه 77 - تقویت کننده توان کلاس A (بخش نخست)

  جلسه 78 - تقویت کننده توان کلاس A (بخش دوم)

  جلسه 79 - تقویت کننده توان کلاس B

  جلسه 80 - تقویت کننده توان کلاس AB (بخش نخست)

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web