فیلم های آموزشی درس مدارهای الکتریکی ۱

92 رای
 ویدئو آموزشی مدارهای الکتریکی ۱

توضیحات درس

به جرأت می توان گفت، مهندسی برق بدون مدار الکتریکی بی معنا است. تمام گرایش های مهندسی برق برای تحلیل سیستم های الکتریکی نیاز به تبحر و مهارت در تحلیل مدارهای الکتریکی دارند. درس مدار 1 دانشجو را با دنیای گسترده مدارات الکتریکی آشنا می کند. کار با بررسی ساده ترین المان های مداری آغاز می شود و با بررسی مدارهای مقاومتی و قوانین کیرشف، اساس تحلیل مدار را شکل می دهد. سپس با ورود عناصر ذخیره کننده انرژی به مدار، مدارات مرتبه ای بررسی می شوند. در نهایت بحث پاسخ دایمی و تزویج و ترانس مطرح می شود.

درباره استاد : ایمان قطبی

ایمان فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه علاقه و فعالیت او الکترونیک آنالوگ، فرکانس بالا و الکترونیک زیستی است. او همیشه به درس دادن و آموزش علاقه زیادی داشته.

  جلسه 1 - مفاهیم فیزیکی ولتاژ و جریان

  جلسه 2 - مدار، مدار فشرده، KCL و KVL

  جلسه 3 - حل تمرین از KVL و KCL

  جلسه 4 - حل تمرین

  جلسه 5 - ولتاژها و جریان های مستقل

  جلسه 7 - توان و قضیه تلگان

  جلسه 6 - مش و گره مرکب

  جلسه 9 - مقاومت - بخش دوم

  جلسه 8 - مقاومت - بخش نخست

  جلسه 13 - حل تمرین از شکل موج ها

  جلسه 10 - مقاومت - بخش سوم

  جلسه 11 - منابع نابسته

  جلسه 12 - شکل موج ها

  جلسه 14 - منابع وابسته

  جلسه 15 - حل تمرین

  جلسه 16 - حل تمرین

  جلسه 17 - حل تمرین

  جلسه 18 - تحلیل گره

  جلسه 19 - حالات خاص در تحلیل گره 1

  جلسه 20 - حالات خاص در تحلیل گره 2

  جلسه 21 - حالات خاص در تحلیل گره 3

  جلسه 22 - حل تمرین 1

  جلسه 23 - حل تمرین 2

  جلسه 24 - حل تمرین 3

  جلسه 25 - حل تمرین 4

  جلسه 26 - حل تمرین 5

  جلسه 27 - تحلیل مش

  جلسه 28 - حالات خاص تحلیل مش

  جلسه 29 - حل تمرین 1

  جلسه 30 - حل تمرین 2

  جلسه 31 - حل تمرین 3

  جلسه 32 - تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان

  جلسه 33 - مدار معادل تونن و نورتن

  جلسه 34 - حل تمرین 1

  جلسه 35 - حل تمرین 2

  جلسه 36 - حل تمرین 3

  جلسه دهم - تقویت کننده ی عملیاتی(Op-Amp)

  جلسه یازدهم - مدارهای مرتبه اول

  جلسه دوازدهم - مدارهای مرتبه اول(ادامه)

  جلسه سیزدهم - پاسخ پله، پاسخ به ورودی های ثابت

  جلسه چهاردهم - پاسخ ضربه (دنباله)-مدارهای مرتبه ی دوم

  جلسه پانزدهم - مدارهای مرنبه ی دوم(پاسخ پله و ضربه)

  جلسه شانزدهم - معادلات حالت

  جلسه هفدهم - مدارهای دوگان - سیستم های مشابه - تجزیه تحلیل مدارها

  جلسه هجدهم - پاسخ ضربه، پاسخ به ورودی دلخواه

  جلسه نوزدهم - انتگرال کانولوشن - پاسخ به ورودی دلخواه در مدارهای LTI

  جلسه دوم - شناخت عناصر (مقاومت)

  جلسه بیستم - روابط فازوری برای اجزای مدار

  جلسه بیست و یکم - دیاگرام برداری - تشدید در مدارهای LC

  جلسه بیست و دوم - توابع شبکه-پاسخ فرکانس

  جلسه بیست و سوم - توان در جریان های متناوب-انتقال توان ماکزیمم

  جلسه بیست و چهارم - مثال هایی از مدارهای متناوب و توابع شبکه

  جلسه بیست و پنجم - سیستم های سه فاز متعادل

  جلسه بیست و ششم - چند مثال+عناصر ترویج شده

  جلسه بیست و هفتم - سلف های تزویج شده

  جلسه بیست و هشتم - ترانسفورماتورهای ایده آل

  جلسه بیست و نهم - حل چند تمرین از مدارهای تزویج شده

  جلسه سوم - مدارهای معادل تونن-نورتن- شکل موج ها

  جلسه سی ام - حل چند تمرین

  جلسه چهارم - تجزیه و تحلیل گره و مش

  جلسه پنجم - تجزیه و تحلیل مش- قضیه تونن-نرتن و جمع آثار

  جلسه ششم - مدارهای تونن-نورتن-(دنباله) شناخت عناصر پویا (خازن-سلف)

  جلسه هفتم - دنباله ی خازن و سلف، سلف غیرخطی ،توان و انرژی، بهم بستن مقاومت ها

  جلسه هشتم - بهم بستن مقاومت ها- بهم بستن خازن ها

  جلسه نهم - بهم بستن خازن ها وسلف ها-پاسخ حالت پایدار مدارها به ورودی ثابت

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web