فیلم های آموزشی درس سیستم های انرژی الکتریکی

3 رای
 ویدئو آموزشی سیستم های انرژی الکتریکی

توضیحات درس

در این درس در ابتدا با سیستم های قدرت آشنا می شوید. سپس به بررسی خطوط انتقال و محاسبه خازن و اندوکتانس این خطوط پرداخته می شود. در نهایت پخش توان در شبکه انتقال و پخش اقتصادی توان مورد بررسی قرار می گیرد.

درباره استاد : مهدی احسان

دکتر احسان فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در سال 1963 میلادی و دوره دکتری دانشگاه امپریال کالج لندن در سال 1976 میباشد . از سال 1977 وی استاد دانشگاه شریف میباشد و هم اکنون به عنوان استاد تمام در همین دانشگاه فعالیت میکنند . زمینه فعالیت وی بررسی سیستم های قدرت و انرژی میباشد

  جلسه اول - مقدمه ای بر سیستم های قدرت

  جلسه سوم - منحنی بار روزانه ، منحنی تداوم بار

  جلسه دوم - ساختار یک سیستم قدرت . تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی الکتریکی

  جلسه چهارم - خطوط انتقال نیرو

  جلسه پنجم - روش های تحلیل و مدل سازی ؛ مدارهای جریان متناوب

  جلسه ششم - سیستمهای تحلیلی

  جلسه هفتم - مدارهای خطوط انتقال و پارامترهای خطوط

  جلسه هشتم - مدارهای خطوط انتقال و پارامترهای خطوط

  جلسه نهم - پارمترهای خطوط

  جلسه دوازدهم - مدلسازی

  جلسه یازدهم - مدلسازی

  جلسه دهم - ظرفیت خط

  جلسه سیزدهم - مدلسازی

  جلسه چهاردهم - توان منتقل شده در - Load Flow

  جلسه شانزدهم - توزیع

  جلسه هفدهم - توزیع اقتصادی بار

  جلسه پانزدهم - Load Flow

  جلسه هجدهم - توزیع اقتصادی بار

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web