فیلم های آموزشی درس برنامه سازی پیشرفته

18 رای
 ویدئو آموزشی برنامه سازی پیشرفته

توضیحات درس

در این درس با ++C و زبان های شی گرا آشنا و نحوه برنامه نویسی شی گرا آشنا میشویم

درباره استاد : جعفری نژاد

  جلسه اول - مقدمه و معرفی درس

  جلسه دوم - مرور C

  جلسه سوم - حلقه ها و آرایه ها در زبان C

  جلسه چهارم - اشاره گر ها

  جلسه پنجم - اشاره گرها . توابع و حوزه متغیر ها

  جلسه ششم - اشاره گر به تابع و ساختارها

  جلسه هفتم - union - ساختارها - بیت فیلد

  جلسه هشتم - مروری بر مفاهیم ++C

  جلسه نهم -مقایسه C و ++C

  جلسه دهم - مقایسه C و ++C

  جلسه یازدهم - فایلها ، ورودی و خروجی

  جلسه دوازدهم - قالب (template)کلاسها

  جلسه سیزدهم - تعریف کلاسها

  جلسه چهاردهم - کلاسها ، آشنایی با aml

  جلسه پانزدهم - Operator Overloading

  جلسه هفدهم - آزمون: طراحی و پیاده سازی یک کلاس

  جلسه نوزدهم - وراثت

  جلسه شانزدهم - مدیریت حافظه درون کلاسها

  جلسه هجدهم - وراثت

  جلسه بیستم - وراثت و Interface

  جلسه بیست و یکم - Template

  جلسه بیست و دوم - پردازش خطا

  جلسه بیست و سوم - الگوهای ++C و کتابخانه استاندارد

  جلسه بیست و چهارم - برنامه نویسی Thread

  جلسه بیست و پنجم - CGI: Common Gateway Interface

  جلسه بیست و ششم - Open CV

  جلسه بیست و هفتم - برنامه نویسی برای اندروید

  [حل تمرین - جلسه دوم] - Qt: دکمه ها - سیگنال ها

  [حل تمرین - جلسه اول] - واسط گرافیکی کاربر - Qt

  [حل تمرین - جلسه سوم] - Qt: Window Icon, Qmenu, Animation

  [حل تمرین - جلسه چهارم] - Qt: QCustomPlot

  [حل تمرین - جلسه پنجم] - پایگاه داده، SQL، سیستم ثبت نام ساده

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web