فیلم های آموزشی درس تحلیل دینامیک های سیستم (بهار ۱۳۹۴)

12 رای
 ویدئو آموزشی تحلیل دینامیک های سیستم (بهار ۱۳۹۴)

توضیحات درس

دینامیک سیستم ها روشی برای درک رفتارهای یک سامانه پیچیده در طول زمان است. در این روش با تمرکز بر حلقه‌های بازخورد (Feedback Loops) درون سیستم، تأثیرات غیرخطی و تاخیرهای زمانی در میان متغیرها و همچنین ماهیت انباشتی و یا جریانی متغیرها، به بررسی رفتار یک سیستم می‌پردازند. با توجه به ماهیت عددی روش دینامیک سیستم ها، این امکان وجود دارد که مدل‌های مبتنی بر این روش را با استفاده از رایانه شبیه‌سازی کرد و با مجموعه پارامترها و متغیرهای مختلف وضعیت سیستم برای یک بازه زمانی در آینده را پیش‌بینی نمود.

درباره استاد : علینقی مشایخی

دكتر علینقی مشایخی موسس و استاد تمام دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دوره‌ی دکترای مدیریت دانشگاه MIT است. دكترمشایخی در زمینه تفکر سیستمی و دینامیک‌های سیستم به تحقیق و تدریس می‌پردازد. او عضو و رئیس سابق انجمن بین‌المللی دینامیک‌های سیستم است که مرکز آن در آمریکاست. وی از چهرهای ماندگار كشور است.

  جلسه دوم - انواع مدل ها

  جلسه اول - توضیحات مقدماتی

  جلسه سوم - دیدگاه سیستمی

  جلسه چهارم - تئوری ساختمان

  جلسه پنجم - مدل سازی بر اساس نگرش سیستمی

  جلسه ششم - انواع متغیرهای نرخ

  جلسه هشتم - تعریف و نحوه مدل سازی

  جلسه هفتم - مبحث علت و معلول

  جلسه دهم

  جلسه نهم - توضیح نمودار جریان

  جلسه یازدهم - ساختمان های ساده ایجاد کننده دینامیک های ساده

  جلسه دوازدهم - حلقه مثبت و منفی

  جلسه سیزدهم - مکانیزم های رشد

  جلسه پانزدهم - Loop gain, Delay

  جلسه شانزدهم - Overshoot

  جلسه هفدهم - رفتارهای نوسانی

  جلسه نوزدهم - راه حل های تفکر سیستمیک

  جلسه هجدهم - Archtype

  جلسه چهاردهم - تاخیر

  جلسه بیستم - gain chain

  جلسه بیست و دوم - Table Function

  جلسه بیست و یکم - جریان های همزاد

  جلسه بیست و سوم - ساختار و معادلات پیش بینی در مدل های دینامیکی

  جلسه بیست و چهارم - مدیریت انبار

  جلسه بیست و پنجم - مدیریت انبار

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web