نمونه سوال درس مفردات قران کریم نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مفردات قران کریم نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سری سوال : یک ۱
الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی ۱۲۲۰۱۷۸ - ، تربیت معلم قرآن
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
= دانشگاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحي : . --خان جنت : مفردات قرآن کریم مفردات قران کریم رشته تحصیلي/کد درسی
کریم ۱۲۲۰۵۴۰
- کدام یک از معانی زیر از وجوه ذکر شده برای واژهٔ امن می باشد؟
. Y.
محبوب و دوست داشتنی
· محصول پربار
آنکه خودخواهی ندارد، آنکه خودنمایی ندارد
آنکه همراه اخلاصی حکمت دارد، خالصی شده مبتدی
هشدار بر ترسی ، محلی ترسناک
ترسی همراه خشیت ، خوار شدن
آیین حقیقی نزد خدا تسلیم در برابر حقیقت است.
تنها اعمال مسلمین و دین اسلام پذیرفته است.
۱. ایمنی داشتن ۲. تکالیف دینی
در آیه اتوبوا الی الله توبهٔ نصوحا مراد از توبه نصوح چیست؟ ۱. توبه ای جبران کننده ۲. توبه ای راستین " - کدام یک از معانی زیر از معانی سه گانه ریشه حب می باشد؟ ۱. دانه روییده شده ٠٢ نيکو شمردن چيزى "" مخلصین (با فتح لام) و مخلصین (با کسرِ لام) به ترتیب یعنی: ۱. رهیدگان از دام شیاطین ، هدایت شدگان راه حق ۳. پاکان و خاصان درگاه الهی ، پاک کنندگان خود برای خدا * کلمه " تخوف و خیفه به چه معناست؟ ۱. آشکار شدن ترسی ، حالت ترسی ۳. ترسانیدن افراد، شخصی ترسان " معنای صحیح آیه " ان الدین عند الله الاسلام چیست؟ ) ... اسلام دین راستین همه پیامبران الهی است.
۳. اسلام در میان ادیان بالاترین مقام را پیش خدا دارد.
عبارت " کما تدین تدان از کیست و معنای آن کدام است؟
، از پیامبر (ص) است، هر طور با مردم رفتار کنی خداوند با تو آنگونه رفتار می کند.
از حضرت علی (ع) است، چنانچه پاداش مردم را بدهی خدا تو را پاداش خواهد داد.
، از امام صادق(ع) است، هر روشی در زندگی داشته باشی در قیامت همانگونه محاسبه می شوی.
حدیث قدسی است، هر طور به دیگران پاداش دهی در قیامت جزا داده خواهی شد.
" این کلام از کیست و در وصف چیست؟ " آغض علی القذی و آلالم ترض آبدا ۱. از امام علی(ع) و در تحصیل مقام رضاست.
۲. از امام صادق(ع) و در تحصیل صبر است.
آن از پیامبر (ص) و در تربیت نفس است.
۴. از امام رضا (ع) و در نکوداشت توکل است.
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
γ.γ./Υ. γ. γΥΔΥ
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک
--خان جنت : مفردات قرآن کریم مفردات قران کریم
********* الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۷۸- تربیت معلم قرآن
کریم ۱۲۲۰۵۴۰
" - کدام یک از تعابیر زیر در معنای سکینه صحیح است؟ ۱. ثبوت الشییع بعد تحرک زوال الرعب و الوحشهٔ ۰۳ ثبوت الایمان فی القلب - جعلی مودهٔ و رحمهٔ ۱ - کلمه " سکین به چه معناست و آیا در قرآن به کار رفته است؟ ۱. سرکه، اصلا به کار نرفته است. گوسفند ، دو بار به کار رفته. ۳. چاقو، فقط یک بار به کار رفته. ذلت، ده بار به کار رفته است. " در آیه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی الستلم کافه منظور از اسلام چیست؟ ۱. مودت و رحمت ۰۲صلح و آشتی ۳. سلامتی و تندرستی
ץ \ ریشه کلمه " شیطان و معنای آن چیست ؟
۱. شاط به معنای پلیدی ۲. شاط به معنای ریسمان ۳. شطن به معنای دوری ۴. شطن به معنای دشمنی
------- الضلال ....... عن الطريق المستقيم و يضاذه " " ۱. التمایل ، القوامهٔ ۲. المایل ، الهادی ۳. العدول ، الهدایهٔ ۴. البعد، الاستقامهٔ
- -- - --- -۰، هانس - -- - \ Y کلمه "طوع و تطوع چه تفاوتی با هم دارند؟ ۰۱طوع یعنی ترغیب کرد، تطوع یعنی داوطلب شد. ۰۲طوع یعنی فرمانبرداری کرد، تطوع یعنی فرمانده شد. ۰۳طوع یعنی بندگی کرد، تطوع یعنی به طاعت ترغیب کرد.
۰۴طوع یعنی با میل انجام داد، تطوع یعنی اطاعت کرد.
* در آیه و الذین کفروا اولیائهم الطاغوت مراد اصلی از کلمه طاغوت چیست؟
۱. تجاوزکاران و ستمگران ۲. فرعون و مستکبران ۳. شیطان و یارانش " : معبودين من دون الله
" - اصل کلمه " فطر به چه معناست؟
۱. شکافتن عرضی ۲. گشودن روزه ۳. شکافتن طولی ۴. دوشیدن گوسفند
γ.γ./Υ. γ. γΥΔΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک --خان جنت : مفردات قرآن کریم مفردات قران کریم
********* الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۷۸- تربیت معلم قرآن
کریم ۱۲۲۰۵۴۰
وجه تسمیه قرآن (به این نام) چیست؟
۱. این کتاب با قرائات گوناگون جمع آوری شده است. این کتاب جامع فواید و آثار تمامی کتب آسمانی است. ۳. این کتاب را جبرئیل بر پیامبر(ص) اقرا فرموده است. اولین آیه نازل شده بر پیامبر(ص) اقراء بوده است. " واژه های متقلب و منقلب به چه معناست؟ ۱. محلی بازگشت، دگرگون شده ۳. فریفته شده، دگرگون شده " تقلب در اصطلاح قرآن به معنای ....... و ........ است. ۱. روح و عقلی ۲. خرد و صدر " " کافر در لغت به چه مواردی اطلاق می شود؟ ۱. شب ، زارع ، جاحد . کسانی که منکر خدا هستند. .Y . آثم، جاحد، زارع . کسانی که شاکر نیستند. این عبارت از کیست و توصیف چه گروهی است؟ الضالون المضلون و الزالون المزلون ۱. از آیات قرآن است در توصیف کفار ۰۲ از پیامبر(ص) است در توصیف کافران و منافقان ۳. از حضرت علی (ع) است در توصیف ناکثین ۴. از حضرت علی (ع) است در توصیف اهل نفاق " ریشه کلمات تقاه، تقویم ، مطوع به ترتیب کدام است؟
۱. تقی ، قوم، طاع ۲. وقایهٔ ، قوامهٔ ، طاعهٔ - ۴. تقی ، قامهٔ ، مطاع
" " کلمه آلهه به چه معناست و چند بار در قرآن آمده است؟
۱. معبودان / ۳۴ مرتبه ۳. خدای باطلی / ۲۴ مرتبه
" الله... خداوند است که به ... اشاره دارد.
۱. اسم ظاهر و مظهر، مستور بودن خداوند. تنها اسم مقدسی، تمام صفات و کمالات الهی، ۳. اسم اعظم، جامع صفات جلال و جمال الهی، جامع صفات جلالی ، صفات جمال نیز،
Υ Δ - . . . . . . . .. إرادة ما تراة أو تظنه خيراً.
. Y. ۱. العزام ۲. الدعا
γ.γ./Υ. γ. γΥΔΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست r... . : تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی --خان جنت : مفردات قرآن کریم مفردات قران کریم ********* الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۷۸- تربیت معلم قرآن
کریم ۱۲۲۰۵۴۰
" در آیه " افحکم الجاهلیهٔ یبغون کلمه حکم به چه معناست؟ ۱. حکومت ۲. فرمان و امر ۳. حکمت ها ۲. رسم و روش " با توجه به واژه حبب " معنای این آیه چیست؟ و لکن الله حباب الیکم الایمان
۰۱ و لکن خدا ایمان را برایتان می پسندد. ۰۲ و لیکن خدا ایمان را محبوب شما قرار داد.
۳. ولیکن خدا دوست دارد که ایمان بیاورید. ۰۲ و لکن خدا محبوب دل های باایمان است. " این سخن از کیست و درباره چه کتابی است؟ "لا نظیر له فی معناه
۱. راغب اصفهانی / قرآن کریم ۲. فیروزآبادی / مفردات راغب ۳. ابن فارسی / غرایب القرآن ۴. بدرالدین زرکشی / مفردات راغب
-- . . . . . . " : 7 : -- - - 7 : 11 .. ۲۹ - سی.، ، ، ،.. - یا .. غ کتاب التحقیق فی کلمات القران الکریم و قاموسی قران به ترتیب از کیست؟
۱. ابوالحسن شعرانی / بدرالدین زرکشی ۲. ابن فارسی / راغب اصفهانی
۰۳شریف جرجانی / عبدالله زرقانی ۴. حسن مصطفوی علی اکبر قرشی " تقاوت واژه خالص و صافی چیست؟
۱. خالص چیزی است که اصلا آلودگی ندارد. ۲. صافی آن است که اصلا آمیختگی ندارد.
۳. این دو واژه مترادفند و هیچ تفاوتی ندارند. .Y . خالصی در واقع به عمل انسان باز میگردد.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۴
SS S SSAAAASSSAAASSSAAAAGS***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :