نمونه سوال درس تاریخ عثمانیان نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ عثمانیان نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : تاریخ عثمانیان
رشته تحصیلی / کد درسی : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۶۷
۱- با در نظر داشتن اوضاع سیاسی آناتولی مقارن ظهور دولت عثمانی، کدام گزینه به درستی به عامل یا عوامل مؤثر در به وجود آمدن این اوضاع دلالت دارد؟ ۱. جنگهای طولانی سه دولت بیزانس، سلاجقهٔ روم و دولت صلیبی بیت المقدس موجب تضعیف آنها شده بود. آدولت بیزانس به علت شرکت در جنگ صلیبی پنجم علیه مسلمانان به شدت ضعیف شده بود. " دولت سلجوقیان روم(آناتولی) به علت حملات مغولها به قلمرو آنها دچار ضعف مفرطی شده بود.
t درگیریهای فرقهای حنفی - شافعی مداوم میان مردم آناتولی با منطقهٔ جزیره، موجب تضعیف سلاجقه شده بود.
۲- در کدام مرحلهٔ فتوحات عثمانی، این دولت شاهد انتقال از یک امیر نشین ساده به به یک امپراتوری بود و این دوره تا در گذشت کدام سلطان ادامه یافت؟ ۱. مرحلهٔ اول، بایزید دوم آمرحلهٔ دوم، سلیم اول
۲. مرحلهٔ سوم، سلیمان قانونی آمرحله دوم، بایزید اول
۳- با توجه به نظریاتی که دربارهٔ علت تغییر استراتژی فتوحات عثمانی در دورهٔ سلیم یاوز ارائه شده است، کدام نظریه در صدد است این جهتگیری عثمانی را از زاویهٔ رخدادهای جهانی برای تأثیرگذاری در خاورمیانه توجیه کند ؟
۱. نظریهٔ اشباع نظامی عثمانی در اروپا آنظریهٔ جنگ عثمانی - صفوی "نظریهٔ نزاع عثمانی - پرتغالی نظریه جنگ عثمانی، مملوکی، پرتغالی ۴- عبارت زیر مبیین دورهٔ حکمرانی کدام یک از سلاطین عثمانی در دورهٔ اقتدار این دولت می باشد؟ «در دورهٔ این سلطان که هشت سال به طول انجامید، هیچ نوع حملهٔ نظامی به اروپا صورت نگرفت و روابط وی با امیران مسیحی بالکان و کسانی که تابعیت او را پذیرفته بودند، در کمال آرامش بود».
۰۱ مراد اول آن بایزید اول
۲. بایزید دوم ۴: سلیم اول
۵- جزیرهٔ گالیپولی در دورهٔ حمکرانی کدام سلطان عثمانی و چه سالی به تصرف عثمانیان در آمد؟ ۱. ارطغرلی، ۱۳۵۷ م ۲. عثمان اول، ۱۲۵۷ م
۳. اورخان، ۱۲۵۷ م ۴. اورخان اول، ۱۳۵۷ م
γγ/γγγ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ عثمانیان
رشته تحصیلی / کد درسی: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۶۷
۶- کدام گزینه دربارهٔ سیاستهای بایزید اول (۷۹۲-۸۰۵) درست نیست؟
۱. این سلطان، بیش از هر چیز، درصدد برقراری روابط دوستانه ای با دولتهای اسلامی برآمد. آن بایزید قصد داشت از دولت صرب به عنوان مانعی میان خود و مجارستان استفاده کند. " وی مصمم بود امیرنشینهای سلجوقی ترکی آناتولی را به قلمروی خود ضمیمه کند. ۲. او قصد داشت از دولت صربستان به عنوان متحد خود در جنگهای ناخواسته بهره گیرد. ۷- قبل از جنگ صلیبی موسوم به نیکوپولوس، چه کسانی در شکل گیری تشکل بین المللی مسیحی علیه عثمانیان نقش داشتند؟ این جنگ در کدام سرزمین و در چه تاریخی به وقوع پیوست؟ ۰ مانویل امپراتور بیزانس و پان پل دوم، صربستان در سال ۷۹۵ق
آسیگیسموند پادشاه مجارستان و پاپ بونیفاس دوم، مجارستان، در سال ۸۰۰ق
"پاپ اوربن پنجم و شیشمان پادشاه مجارستان، ترکیه در سال ۷۹۵ق پاپ بونیفاس دوم و امپراتئر الکسی کومنن، صربستان در سال ۸۵۷ق ۸- در منابع دورهٔ عثمانی، «بندقیه» و «افلاق» به کدام کشورها یا مناطق اروپا اطلاق می شود؟ آلبانی و مجارستان " جنوا و لهستان ". چک و اسلواکی "ونیز و بلغارستان ۹- انضمام نهائی آناتولی شرقی به قلمروی عثمانی از پیامدهای مهم کدام جنگ محسوب می شود؟ ۱. ریدانیه آ، چالدران ۳. آنقره " مرج دابق ۱۰- در دورهٔ سلیمان قانونی، پادشاه کدام کشور اروپایی، از سلطان عثمانی درخواست کرد تا وی به مجارستان حمله کند و هدف وی از این درخواست چه بود؟
۱. بوسنی، مقابله با توسعه طلبی مجارستان در بوسنی و هرزگوین آ ایتالیا، از میان برداشتن حملهٔ متحدان اروپایی مجارستان، اتریش و آلمان
" اسپانیا، دخالتهای سیاسی و نظامی مجارستان در بارسلونا
فرانسه، تضعیف شارل پنجم امپراتور روم مقدس
γγ/γγγ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵


***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ عثمانیان
رشته تحصیلی / کد درسی: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۶۷
۱- کدام یک از عبارتهای زیر از موانع توسعهٔ قلمروی عثمانی در آسیای میانه و هند به شمار نمیرود؟ ، افول برتری نظامی عثمانی در مدیترانه
آن نیروی متمرکز صفویان در ایران
"موانع کوهستانی و سنگلاخی ایران
توجیه سپاه برای جنگ با دولت مسلمان
۱۲- چه عاملی راه برای افزایش تدریجی نفوذ و قدرت علماء در دولت عثمانی فراهم کرد؟ ۱. انتخاب اعضای دیوان همایون از میان علماء آن مهاجرت علما از ایران و مصر به قلمروی عثمانی " پدید آمدن منصب شیخ الاسلامی در تشکیلات علمیه آن راه یافتن علما در قالب دبیر به دستگاه حکومتی
۱۳- در دورهٔ پس از سلیمان قانونی، رویایی کدام دولتهای اروپایی با دولت عثمانی، با هدف حضور هر چه بیشتر در بالکان، از عوامل خارجی تضعیف این دولت مقتدر اسلامی به شمار می رود؟ ۱. فرانسه و مجارستان " آلمان و اتریش
" اتریش و روسیه ". اسپانیا و فرانسه
۱۴- در سالهای ۱۰۹۲ و ۱۰۹۶ کدام دولتهای اروپایی، اکراین و بوداپست را از دست دولت عثمانی در آوردند؟ این شکستها دار دورهٔ کدام سلطان عثمانی به وقوع پیوست ؟ ۱. روسیه و آلمان، محمد چهارم اتریش و مجارستان، سلیمان دوم ۳. کریمه و مجارستان، احمد اول " یونان و اتریش، ابراهیم اول
Wώ- دار دورهٔ سلطنت سلیم سوم (۱۲۰۳-۱۲۲۲ق)، چه عاملی موحب شد تا پیمان روسیه - اتریشی از میان رفته و اتریش به جای فرانسه با عثمانی متحدد گردد و به دنبال آن صربستان و بلگراد را به عثمانی برگرداند؟
۱. حملات روسیه برای تصرف کریمه اتحاد فرانسه و آلمان علیه اتریش " اتحاد نظامی آلمان و روسیه علیه مجارستان آ، انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹
۱۶- در دورهٔ ضعف دولت عثمانی، کدام دولت اروپایی با دستاویز قرار دادن دفاع از مسیحیان کاتولیک در شام
و دفاع از مارونیهای لبنان، در صدد دست یافتن به اهداف سیاسی خاصی خود بود؟
۱. ایتالیا ". روسیه ٠٢ انگلستان ". فرانسه
γγ/γγγ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ عثمانیان
رشته تحصیلی / کد درسی: الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۶۷
۱۷- سیاههٔ موسوم به منشور گلخانه به وسیلهٔ چه کسی تدوین شد؟ و کدام اصلی این منشور واکنش تندی را میان مسلمانان برانگیخت؟
۱. سلطان عبدالحمید اول، اصل بازسازی جامعه به سبک اروپایی مصطفی رشید پاشا، اعطای حقوق مساوی با مسلمانان به نصارا " محمد خلیل پاشا، اعطای حقوق کنسولی به اتباع کشورهای اروپایی
"شاهین علی پاشا، خدمت اجباری برای دهقانان ۱۸- جنبش قومگرایانه ترکی، در اواخر دورهٔ عثمانی، چه اهدافی را دنبال میکرد؟ و اروپای غربی تحت رهبری کدام دولت، از این جنبش حمایت میکرد و این دولتها در حمایت از چنین جنبشی چه اهدافی را دنبال میکردند؟
به دست آوردن آزادی فردی و ایجاد نظام مشروطه، انگلیس، نابودی دولت عثمانی و تقسیم قلمروی آن آن از بین بردن نظام فئودالی و آزادی وطن از سلطهٔ اجنبی، فرانسه، ممانعت از سقوط عثمانی و ظهور دولت قدرتمند جایگزین ۲. ایجاد نظام مشروطه و آزادی وطن از سلطهٔ اجنبی، پروس، ایجاد اختلاف میان اقوام مختلف مسلمان تحت فرمان عثمانی آن به دست آوردن آزادی فردی و از بین بردن نظام فئودالی، فرانسه، سقوط عثمانی و ایجاد اختلاف میان اقوام مختلف مسلمان ۱۹- قانون اساسی مشتمل بر آزادیهای مدنی و حکومت پارلمانی، به وسله کدام یک از سلاطین متأخر عثمانی ۱۔ عبدالعزیز آ ، عبدالمجید اول ۳۔ عبدالحمید دوم ۴۔ عبدالمجید دوم ۲۰- بخش نظارت در وزارت معارف که به وسیلهٔ سلطان عبدالحمید دوم تشکیل شد، چه وظیفه ای را برعهده داشت ؟ ۱. تحت کنترل درآوردن روزنامه نگاران انقلابی خطرناک آن نظارت بر چاپ داستانها و مقالات و کتابهای خارجی نظارت بر تدریس فقه اسلامی در آموزشهای قدیمی
آن تطبیق قوانین روزنامه نگاری بر مدارس و مطبوعات دولتی
γγ/γγγ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :