فیلم های آموزشی درس محاسبات عددی

81 رای
  • نام درس : محاسبات عددی
  • نام استاد : دکتر معتمدی
  • دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت
  • تعداد ویدئو : 10

مجموعه فیلم های آموزشی درس محاسبات عددی از کلاس درس دانشگاه علم و صنعت ضبط شده است این مجموعه بسیار کامل بوده و  شامل 10 جلسه کامل میباشد. سرفصل های زیر در این مجموعه تدریس می شوند


1_ مبانی محاسبات عددی ونحوه ذخیره سازی اطلاعات درکامپیوترهای عددی  
2_ خطا ودقت تقریب زدن 
3_ محاسبه تقریبی ریشه های معادله جبری  
4_ حل دستگاه معادلات خطی  
روش گاوس _ گاوس جوردن _ گاوس سایدل _ تجزیه ماتریس باروش دولیتل _ روشهای تکراری _ مقادیر ویژه وبردارهای ویژه یک ماتریس 
5_‍ حل دستگاه معادلات خطی  - روش تیلور
6_درونیابی وبرونیابی  
• نقاط هم فاصله روش چند جمله ای درونیات تابع f(x) به کمک تفاضلات متناهی پیشرو نیوتن 
• نقاط درونیاب متساوی الفاصله نباشند  درونیاب لاگرانژ
• کوچکترین مجموع مربعات 
7_ مشتق وانتگرالگیری عددی  
محاسبه مشتق مرتبه اول ودوم _ انتگرالگیری قاعده ذوزنقه _ قاعده سیمسون _ قاعده نقطه میانی 
8_ معادلات دیفرانسیل 

 

دانلود یک جلسه از این مجموعه برای نمونه

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web