فیلم های آموزشی درس تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

20 رای
 ویدئو آموزشی تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

توضیحات درس

درباره استاد : مهدوی امیری

دکتر مهدوی امیری استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است.وی مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه ایالتی لوییزیانا و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته های علوم ریاضی از دانشگاه جانز هاپکینز و علوم کامپیوتر از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و مدرک دکتری خود را در رشته علوم ریاضی از دانشگاه جانز هاپکینز کسب کرد و هم اکنون استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف می باشد

  جلسه اول - برنامه ریزی خطی:روش حل در صفحه و صورت کلی

  جلسه یازدهم - تحلیل حساسیت(تغییرات روی طرف راست و ماتریس ضرایب و بردار ضرایب هدف)

  جلسه دوازدهم - اضافه کردن قید جدید به مساله و برنامه ریزی صحیح(روش های شاخه و کران و صفحه های برشی)

  جلسه سیزدهم - الگوریتم صفحه برشی، مساله حمل و نقل، تخصیص و جریان ماکسیمال در شبکه

  جلسه چهاردهم - مساله جریان در شبکه

  جلسه پانزدهم - مسیرx-افزایشی و الگوریتم جریان ماکسیمال در شبکه

  جلسه شانزدهم - حل مساله تخصیص با جریان ماکسیمال در شبکه

  جلسه هفدهم - بهینه سازی غیرخطی:مقدمات و توابع محدب

  جلسه هجدهم - توابع محدب:خواص و بهینه کننده سراسری

  جلسه نوزدهم - قضیه تابع ضمنی و قضیه ضرایب لاگرانژی برای بهینه سازی با قیود تساوی

  جلسه بیستم - شرایط لازم مرتبه اول KKT ، توصیف قیدی منتظم بودن، مساله بهینه سازی مقید به قیود نامساوی

  جلسه دوم - جدول سیمپلکس اولیه و دستگاه معادلات خطی

  جلسه بیست و یکم - شرایط لازم فریتز-جان و شرایط لازم مرتبه اولKKT(کروش-کیون-تاکر)

  جلسه بیست و دوم - شرایط لازم و کافی مرتبه اول و مرتبه دوم KKT برای مینیمم کننده موضعی مسائی مقید

  جلسه بیست وسوم - روش های نقطه درونی اولیه - دوگان

  جلسه بیست و چهارم - وجود مسیر مرکزی و ارتباط با تابع مانعی

  جلسه سوم - الگوریتم سیمپلکس

  جلسه پنجم - روش سیمپلکس تجدید نظر شده

  جلسه ششم - محور گزینی و قاعده بلند برای اجتناب از دوران

  جلسه هفتم - نظریه دوگانی(قضایای ضعیف و قوی)

  جلسه هشتم - کاربردهایی از دوگانی(قضایای چاره ای،حل مسایل چندهدفه سلسله مراتبی

  جلسه نهم - الگوریتم سیمپلکس دوگان

  جلسه دهم - الگوریتم اولیه دوگان

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web