فیلم های آموزشی درس نظریه گروه

1 رای
 ویدئو آموزشی نظریه گروه

توضیحات درس

درس نظریه گروه برای دانشجویان مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری و برای بسیاری از گرایش های فیزیک نظری مناسب است. در این درس پس از آشنایی مقدماتی با مفاهیم اصلی نظریه گروه به مطالعه گروه های ماتریسی به عنوان یک نمونه مهم از گروه های پیوسته می پردازیم. پس از مطالعه کلی گروه ها و جبرهای لی به طبقه بندی کلیه جبرهای لی نیم ساده پرداخته می شود. ابزار های لازم برای اثبات این طبقه بندی، به خصوص مفهوم دیاگرام های ریشه ها و دیاگرام دینکین بسط داده می شوند. سرانجام مقدمات نظریه نمایش برای جبرهای لی نیز معرفی می شوند.

درباره استاد : وحید کریمی پور

دکتر وحید کریمی پور استاد فیزیک نظری در دانشگاه صنعتی شریف است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه شیراز و در رشته ی مهندسی برق و الکترونیک شروع کرد و پس از آن دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری رشته ی فیزیک را در دانشگاه صنعتی شریف گذراند. وحید کریمی پور سال های متوالی درس های فیزیک نوین را در دانشگاه شریف ارایه کرده است و زمینه فعالیت و پژوهش وی در فیزیک کوانتوم می باشد.

  جلسه اول - تعریف و خواص ابتدایی گروه،قسمت اول

  جلسه دهم - گروه های ماتریسی (قسمت سوم)

  جلسه یازدهم -گروه های پیوسته (قسمت اول)

  جلسه دوازدهم - گروه های پیوسته یا توپولوژیک(قسمت دوم)

  جلسه سیزدهم - جبروگروه لی(قسمت اول)

  جلسه چهاردهم - گروه لی(قسمت دوم)

  جلسه پانزدهم - نظریه نمایش گروه های ؟(قسمت اول)

  جلسه شانزدهم - نظریه نمایش(قسمت دوم)

  جلسه هفدهم - نظریه نمایش(قسمت سوم)

  جلسه هجدهم - نظریه نمایش(قسمت چهارم)

  جلسه نوزدهم - نظریه نمایش و جبر لی

  جلسه دوم - تعریف و خواص ابتدایی گروه،قسمت دوم

  جلسه بیستم - ساختمان جبرهای لی(قسمت دوم)

  جلسه بیست و یکم - جیرهای لی ساده

  جلسه بیست و دوم - ساختمان جبرهای لی(قسمت اول)

  جلسه بیست و چهارم - ساختمان جبرهای لی ساده(قسمت اول)

  جلسه بیست و پنجم - ساختمان فضای ریشه ها

  جلسه بیست و ششم - Dylin Diagram

  جلسه سوم - ساختارهای درون گروه، قسمت اول

  جلسه چهارم - ساختارهای درون گروه ،قسمت دوم

  جلسه پنجم - همسانی و یکسانی گروه ها

  جلسه ششم - عمل گروه های یک مجموعه(قسمت اول )

  جلسه هفتم - عمل گروه های یک مجموعه(قسمت دوم )

  جلسه هشتم - گروه های ماتریسی(قسمت اول)

  جلسه نهم - گروه های ماتریسی (قسمت دوم)

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web