فیلم های آموزشی درس پایگاه داده

7 رای
 ویدئو آموزشی پایگاه داده

توضیحات درس

پایگاه داده‌ها (دادگان یا بانک اطّلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطّلاعات با ساختار منظم و سامانمند گفته می‌شود. پایگاه‌های داده‌ها معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و دسترسی باشد ذخیره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌های دیگری مانند ذخیره‌سازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. آنچه ذخیره‌سازی داده‌ها در پایگاه‌های داده‌ها را مؤثر می‌سازد وجود یک ساختار مفهومی برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌ها است. پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌گیرد، اما کاربرد وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکی برای پایگاه داده می‌باشد. در این نوشتار به کاربردهای تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌شود. یک تعریف ممکن این است که: پایگاه داده مجموعه‌ای از رکوردهای ذخیره شده در رایانه با یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه‌ای است که می‌تواند به سؤالات کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولاً به صورت مجموعه‌ای از اجزای داده‌ای یا رویدادها سازماندهی می‌گردد. بخش‌های بازیابی شده در هر پرسش به اطلاعاتی تبدیل می‌شود که برای اتخاذ یک تصمیم کاربرد دارد. برنامه رایانه‌ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه‌های داده‌ای استفاده می‌شود را مدیر سیستم پایگاه داده‌ای یا به‌اختصار (DBMS) می‌نامیم. خصوصیات و طراحی سیستم‌های پایگاه داده‌ای در علم اطلاعات مطالعه می‌شود.

درباره استاد : مرتضی امینی

دکتر امینی استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.وی مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و در زمینه های امنیت اطلاعات، امنیت پایگاه داده و کنترل دسترسی، روش های رسمی و منطق برای امنیت و سیستم های تشخیص نفوذ تحقیق و پژوهش داشته است.

  جلسه دهم - ادامه طراحی منطقی ، مقدمات پیاده سازی و SQL

  جلسه یازدهم - ادامه مقدمات پیاده سازی و SQL

  جلسه دوازدهم - ادامه مقدمات پیاده سازی و SQL

  جلسه سیزدهم - معماری پایگاه داده

  جلسه چهاردهم - ادامه معماری پایگاه داده

  جلسه پانزدهم - ادامه معماری پایگاه داده ، مقدمه ای بر مدل داده رابطه ای

  جلسه شانزدهم - ادامه مدل داده رابطه ای

  جلسه هفدهم - ادامه مدل داده رابطه ای

  جلسه هیجدهم - ادامه مدل داده رابطه ای

  جلسه نوزدهم - عملیات در پایگاه داده رابطه ای(جبر رابطه ای)

  جلسه بیستم - ادامه عملیات در پایگاه داده رابطه ای(جبر رابطه ای)

  جلسه بیست و یکم - مثال هایی از حساب و جبر رابطه ای

  جلسه بیست و دوم - طراحی پایگاه داده رابطه ای(روش بالا و پایین)

  جلسه بیست و سوم - طراحی پایگاه داده رابطه ای(ادامه طراحی بالا به پایین-تئوری وابستگی)

  جلسه بیست و چهارم - طراحی پایگاه داده رابطه ای(سطوح نرمال 1NF تا 3NF)

  جلسه بیست و پنجم - طراحی پایگاه داده رابطه ای(سطح نرمال BCNF)

  جلسه بیست و ششم - طراحی پایگاه داده رابطه ای (فرم 5NFو6NF)

  جلسه بیست و هفتم - طراحی پایگاه داده رابطه ای (سطح نرمال 5NFو6NF)

  جلسه سوم - ادامه مقدمه

  جلسه چهارم - مدل سازی معنایی داده ها

  جلسه پنجم - ادامه مدل سازی معنایی داده ها

  جلسه ششم - ادامه مدل سازی معنایی داده ها

  جلسه هفتم - ادامه مدل سازی معنایی داده ها

  جلسه هشتم - جمع بندی مدلسازی داده ، مبانی طراحی منطقی

  جلسه نهم - ادامه طراحی منطقی

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web