فیلم های آموزشی درس مبانی نظریه محاسبه

6 رای
 ویدئو آموزشی مبانی نظریه محاسبه

توضیحات درس

نظریه محاسبه نظریه ای برای بررس ماشین ها و عملکردشان به صورت انتزاعی است. در واقع با بررسی مدل هایی، در تلاش برای بررسی ”توان“ ابزارهای محاسباتی هستیم. ما در این درس از ماشین های ساده شروع می کنیم و کم کم آنها را قوی تر می کنیم تا به قویترین ابزار محاسبات که کامپیوترهای امروزی هستند برسیم. جلسات 4 و 5 درس به زودی اضافه خواهند شد

درباره استاد : مجید علیزاده

دکتر مجید علیزاده استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران است.

  جلسه اول - معرفی درس و مبانی درس

  جلسه دوم - معرفی DFS

  جلسه سوم - خواص بستاری DFA و معرفی NFA

  جلسه دوازدهم - صورت نرمال چامسکی و لم پمپاژ

  جلسه سیزدهم - معادل بودن CFG و NPDA

  جلسه چهاردهم - معرفی Pushdown Automata

  جلسه پانزدهم - معادل بودن CFG و NPDA (ادامه) ، سلسله مراتب چامسکی

  Deterministic Pushdown Automaton (DPDA) 1 - جلسه شانزدهم

  Deterministic Pushdown Automaton (DPDA) 2 - جلسه هفدهم

  جلسه هجدهم - معرفی گرام های مستقل از متن

  جلسه نوزدهم - معرفی گرامر DCFG(DK-Test) 1

  جلسه بیست - گرامر LR(1) , LR(0) , DK-Test

  جلسه بیست و یکم - ماشین های تورینگ(معرفی)

  جلسه دوم - معرفی DFA

  جلسه بیست و دوم - ماشین تورینگ ، چندنواره و معادل بودن

  جلسه بیست و سوم - ماشین تورینگ نامعین

  جلسه بیست و چهارم - تقسیم پذیری

  جلسه بیست و پنجم - تقسیم ناپذیری(روش قطری سازی)

  جلسه بیست و ششم - Reduction

  جلسه بیست و هفتم - تقسیم ناپذیری(Linearly Bounded Automata)

  جلسه بیست و هشتم - mapping reducibility

  جلسه ششم - عبارت های منظم و قضیه کلینی

  جلسه هفتم - معادل بودن عبارت های منظم و زبان های منظم(قضیه کلینی)

  جلسه هشتم - لم پمپاژ برای زبان های منظم

  جلسه نهم - مینیمم سازی DFA

  جلسه دهم - قضیه و رابطه ی مای هیل- نرود

  جلسه یازدهم - زبان های مستقل از متن (CFL)

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web